કાકડી અને સફરજન નું સલાડ / Kakdi ane Safarjan nu Salad / Cucumber Apple Salad

કાકડી અને સફરજન નું સલાડ / Kakdi ane Safarjan nu Salad / Cucumber Apple Salad

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૦ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી:

ડ્રેસીંગ માટે:

દહી ૧/૨ કપ

મેયોનેઝ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

ફૂદીનો ૧ ટેબલ સ્પૂન

સંચળ ૧/૨ ટી સ્પૂન

મરી પાઉડર ૧/૪ ટી સ્પૂન

ચીયા સીડ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

ઍસેમ્બલ:

કાકડી ૧

સફરજન ૧

ડુંગળી ૧

 

રીત:

ડ્રેસીંગ માટેની બધી જ સામગ્રી એક બાઉલમાં લઈ, બરાબર મીક્ષ કરી દો. ડ્રેસીંગ તૈયાર. એક બાજુ રાખી દો.

 

કાકડી, સફરજન અને ડુંગળીની સ્લાઇસ કાપી લો.

 

તૈયાર કરેલા ડ્રેસીંગમાં બધી જ સ્લાઇસ ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

તાજે તાજું જ પીરસો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 0 minute

For 2 persons

 

Ingredients:

For Dressing:

Curd ½ cup

Mayonnaise 1 tabp

Fresh Coriander Leaves 1 tbsp

Fresh Mint Leaves 1 tbsp

Black Salt ½ ts

Black Pepper Powder ¼ ts

Chia Seeds 1 tbsp

 

Assemble:

Cucumber 1

Apple 1

Onion 1

 

Method:

Take all listed ingredients for Dressing in a bowl and mix well. Dressing is ready. Keep it a side.

 

Cut slices of Cucumber, Apple and Onion.

 

Add all slices in prepared Dressing. Mix well.

 

Serve Fresh.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!