પીનટ બટર / Peanut Butter

પીનટ બટર / Peanut Butter

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૧૫૦ ગ્રામ

 

સામગ્રી:

સીંગદાણા ૧/૨ કપ

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

મધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું ચપટી

 

રીત:

સીંગદાણા સુકા સેકી લો. એક પણ દાણો બળી ના જાય એ ખ્યાલ રાખવો.

 

પછી, બધા સીંગદાણા ના ફોતરાં કાઢી નાખો.  એક પણ દાણા પર ફોતરાં ના રહી જાય એ ખ્યાલ રાખવો.

 

પછી, સીંગદાણા ને ઠંડા પડવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી, સીંગદાણા ને મીક્ષરની જારમાં લઈ, જીણા પીસી લો.

 

હવે, મીક્ષરની જારમાં જ, તેલ, મધ અને મીઠું ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરવા માટે, માખણ જેવુ થઈ જાય એવું, એકદમ પીસી લો.

 

પીનટ બટર તૈયાર છે. એરટાઇટ બરણીમાં ભરી દો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 5 minutes

Yield 150g

 

Ingredients:

Peanuts raw ½ cup

Oil 1 ts

Honey 1 tbsp

Salt Pinch

 

Method:

Dry roast Peanuts taking care not burn them.

 

Then, remove skin of all Peanuts. Make sure not a single Peanut remains with skin.

 

Then, leave them to cool off.

 

Then, take cooled off Peanuts in a grinding jar of mixer and grind to fine powder.

 

Add Oil, Honey and Salt directly in mixer jar and grind again to blend very well to make it like butter.

 

Peanut Butter is ready. Store in an airtight container.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!