બીટ રૂટ નો જ્યુસ / Beetroot Juice

બીટ રૂટ નો જ્યુસ / Beetroot Juice
 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

બીટ રૂટ નાના ટુકડા કરેલું ૧

ફૂદીનો ૧/૨ કપ

ધાણાભાજી ૧/૨ કપ

લીંબુ ૧/૨

ખાંડ સ્વાદ મુજબ

સંચળ સ્વાદ મુજબ

જીરું પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

બરફ ના ટુકડા ૨-૩

રીત :

બરફ ના ટુકડા સિવાય બધી સામગ્રી મીક્ષર ની જારમાં લો અને મીક્ષરને હાઇ સ્પીડ પર ચલાવી એકદમ ક્રશ કરી લો. જરૂર હોય તો થોડું પાણી ઉમેરો.

 

ગરણીથી ગાળી લો.

 

જ્યુસ માટેના સુંદર ગ્લાસમાં ભરી લો. બરફ ના ટુકડા ઉમેરો.

 

મરી પાઉડર છાંટીને સજાવો.

 

તાજે તાજું જ પીરસો.

 

લાલ ચટ્ટાક દેખાવ મનભાવન..

આર્યન યુક્ત ગુણ તનભાવન..

સ્વાદ તો આનો મુખભાવન..

 

Prep.5 min.

Qty. 1 Glass

Ingredients:

Beetroot small chopped          1

Fresh Mint Leaves                  ½ cup

Fresh Coriander Leaves         ½ cup

Lemon                                     ½

Sugar to taste

Black Salt Powder to taste

Cumin Powder                        ½ ts

Ice cubes                                 2-3

 

Method:

Take all ingredients except Ice cubes in a mixing Jar of a mixer. Crush very well operating the mixer up to the highest speed. Add littler water if needed.

 

Filter the content.

 

Fill in a stylish Juice Glass. Add Ice cubes.

 

Can be decorated sprinkling Black Pepper Powder.

 

Serve Fresh.

 

Enjoy Reddish Ironic Healthy Beverage.

1 Comment

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!