ચાંદની ચોક કી ટીક્કી / Chandani Chawk ki Tikki

ચાંદની ચોક કી ટીક્કી / Chandani Chawk ki Tikki
 

તૈયારી માટે ૩૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૮ ટીક્કી

 

સામગ્રી :

પડ માટે :

બટેટા બાફેલા અને છુંદેલા ૨

મીઠું સ્વાદ મુજબ

તપકીર અથવા કૉર્ન ફ્લૉર ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

પુરણ માટે :

ચણા દાળ બાફેલી ૧/૨ કપ

ધાણાભાજી

લીલા મરચા જીણા સમારેલા ૧

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

ચાટ મસાલો ૧ ટી સ્પૂન

ફૂદીનો સમારેલો ૧ ટેબલ સ્પૂન

જીરું ૧/૨ ટી સ્પૂન

જીરું પાઉડર ૧/૪ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧/૪ ટી સ્પૂન

તેલ તળવા માટે

 

પીરસવા માટે :

દહી અથવા પ્લેન યોગર્ટ

લીલી ચટણી

આમલી ની ચટણી

લસણ ની ચટણી

ધાણાભાજી

 

રીત :

પડ માટેની બધી સામગ્રી બરાબર મીક્ષ કરો.

 

પુરણ માટેની બધી સામગ્રી બરાબર મીક્ષ કરો.

 

પડ માટેનું મિશ્રણ થોડું લઈ નાનો બોલ બનાવો. એને બંને હથેળી વચ્ચે હળવે હળવે દબાવી મોટો ગોળ આકાર આપો. એની વચ્ચે થોડું પુરણ મુકો. પડ ના છેડા વાળી પુરણ ને રેપ્ કરી દો. ફરીથી, એને બંને હથેળી વચ્ચે હળવે હળવે દબાવી મોટી સાઇઝ ની ટીક્કી નો આકાર આપો. દબાવતી વખતે પુરણ બહાર ના નીકળી જાય એ ધ્યાન રાખવું.

 

આ રીતે બધી ટીક્કી તૈયાર કરો.

 

બધી ટીક્કી શેલો ફ્રાય કરી લો.

 

ચાટ ની જેમ પીરસવા માટે :

એક સર્વિંગ પ્લેટ માં ટીક્કી ગોઠવો. એની ઉપર દહી યા યોગર્ટ, લીલી ચટણી, આમલી ની ચટણી અને લસણ ની ચટણી એક પછી એક રેડો. ધાણાભાજી ભભરાવી પ્લેટ સજાવો. તાજું જ પીરસો.

 

સ્ટાર્ટર તરીકે પીરસવા માટે :

એક સર્વિંગ પ્લેટ માં ટીક્કી ગોઠવો અલગ અલગ નાની કટોરીમાં દહી અથવા યોગર્ટ, લીલી ચટણી, આમલી ની ચટણી અને લસણ ની ચટણી પીરસો. દહી / યોગર્ટ અને ટીક્કી ઉપર ધાણાભાજી ભભરાવો.

 

ચાંદની ચોક ના ચાટ ની મજા ઘરે ચેર પર..

 

Prep.30 min.

Cooking time 15 min.

Yield 6 Tikki

Ingredients:

For Outer Layer:

Potato boiled mashed                                     2

Salt to taste

Arrowroot Powder (Tapkir) / Corn Flour          1 tbsp

For Stuffing:

Skinned and Split Chick Peas boiled              ½ cup

Fresh Coriander Leaves

Green Chilli chopped                                      1

Red Chilli Powder                                           1 ts

Chat Masala                                                    1 ts

Fresh Mint Leaves chopped                            1 tbsp

Cumin Seeds                                                  ½ ts

Cumin Powder                                    ¼ ts

Garama Masala                                              ¼ ts

Oil to fry

For Serving:

Curd or Yoghurt plain

Green Chatani

Tamarind Chatani

Garlic Chatani

Fresh Coriander Leaves

Method:

Mix well all ingredients for outer layer.

 

Mix well all ingredients for stuffing.

 

Take mixture for outer layer. Make a ball of it. Squeeze this ball between two palms to make It like a big flat bread. Put stuffing in the middle of it. Wrap the stuffing folding the border of outer layer. Again, squeeze it between two palms slowly to give shape of big size Tikki. Take care while squeezing that stuffing doesn’t come out of wrap.

 

Shallow fry Tikki.

 

To serve as chat:

Arrange Tikki in a serving plate. Spread on it Curd or Yoghurt, Green Chatani, Tamarind Chatani and Garlic Chatani. Sprinkle Fresh Coriander Leaves to garnish. Serve Fresh.

 

To serve as starter:

Arrange Tikki in a service plate. Serve Curd or Yoghurt, Green Chatani, Tamarind Chantani and Garlic Chatani in small serving bowls separately. Sprinkle Fresh Coriander Leaves on Curd / Yoghurt and Tikki.

 

Enjoy The Chat of Chandani Chowk on your Chair.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!