ઢેબેડી / Dhebedi / Winter Special Puri

ઢેબેડી / Dhebedi / Winter Special Puri
 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૧૨ નંગ

 

સામગ્રી :

ઘઉ નો લોટ ૧/૨ કપ

ચણા નો લોટ ૧/૨ કપ

બાજરી નો લોટ ૧/૪ કપ

જુવાર નો લોટ ૧/૪ કપ

રવો / સૂજી ૧/૪ કપ

મેથી ની ભાજી ૧ કપ

આદુ-લસણ-મરચા ની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન

તલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

હળદર ૧ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

દહી ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

તેલ તળવા માટે

 

રીત :

એક કથરોટમાં ઘઉ નો લોટ, ચણા નો લોટ, બાજરી નો લોટ, જુવાર નો લોટ અને રવો લો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

મેથી ની ભાજી, તલ, હળદર, લાલ મરચું પાઉડર અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

ઘી અને તેલ ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

આદુ-લસણ-મરચાં ની પેસ્ટ અને દહી ઉમેરો. જરા ઢીલો લોટ બાંધી લો. જરૂર હોય તો લોટ બાંધવા માટે દહીનું પાણી ઉમેરો. સ્વાદ જળવાઈ રહે એ માટે સાદું પાણી ના ઉમેરવું.

 

બાંધેલા લોટ ના નાના નાના લુવા લઈ, બન્ને હથેળી વચ્ચે નાની અને થોડી જાડી થેપી લો.

બધી પુરી તળી લો.

 

દહી, મસાલા દહી કે અથાણાં સાથે પીરસો.

 

હેતાળ ગુજરાતી મમ્મી ની વારસાગત વાનગી આરોગી તંદુરસ્તી જાળવો.

 

Prep.10 min.

Cooking time 15 min.

Yield 12 pcs.

Ingredients:

Wheat Flour                            ½ cup

Gram Four                               ½ cup

Millet Flour                              ¼ cup

Sorghum Flour                        ¼ cup

Semolina                                 ¼ cup

Fresh Fenugreek Leaves        1 cup

Ginger-Garlic-Chilli Paste       1 tbsp

Sesame Seeds                        1 tbsp

Turmeric Powder                     1 ts

Red Chilli Powder                   1 ts

Ghee                                       1 tbsp

Oil                                            1 tbsp

Curd                                        2 tbsp

Salt to taste

Oil for Deep Frying

Method:

In a kneading bowl, take Wheat Flour, Gram Flour, Millet Flour, Sorghum Flour and Semolina. Mix well. Add Fresh Fenugreek Leaves, Sesame Seeds, Turmeric Powder, Red Chilli Powder and Salt. Mix well. Add Ghee and Oil. Mix well. Add Ginger-Garlic-Chilli Paste and Curd. Knead semi soft dough. Add Curd water if needed to prepare dough.

 

Make number of small balls fro dough and tap to shape small flat breads from balls.

 

Deep Fry all rolled small flat breads.

 

Serve with Plain Curd or Spiced Curd or Pickle of choice.

 

Enjoy the Inherited Cuisine from Loving Gujarati Mom.

4 Comments

 • Ami Joshi

  January 18, 2017 at 9:37 AM Reply

  Dhebedi is nice nd healthy to eat pl send some more recipe

  • Krishna Kotecha

   January 19, 2017 at 6:06 PM Reply

   Thank you Ami ,
   keep visiting you will find something new and healthy every week ,
   Happy Cooking ….

 • Minal kotak

  January 16, 2017 at 4:53 AM Reply

  Dhebedi is perfect snack for traveling and it’s healthy too

 • puja doshi

  December 7, 2016 at 12:23 AM Reply

  send more recipes

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!