ફરાળી પાઇ / Farali Pie / Fast Diet Pie

ફરાળી પાઇ / Farali Pie / Fast Diet Pie
 

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૪૦ મિનિટ

૨ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

પાઇ બેઝ માટે :

ફરાળી લોટ ૧ કપ

માખણ ૫૦ ગ્રામ

દળેલી ખાંડ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું ચપટી

 

પુરણ માટે :

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

શક્કરીયાં બાફેલા અને છુંદેલા ૧

મલાઈ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ખાંડ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું ચપટી

મરી પાઉડર ચપટી

ચીઝ ટોપીંગ માટે

લીલા મરી

 

રીત :

પાઇ બેઝ માટે :

એક કથરોટમાં ફરાળી લોટ લો. એમાં માખણ ઉમેરી બરાબર મીક્ષ કરો. દળેલી ખાંડ અને મીઠું મીક્ષ કરો. જરૂર જણાય તો જ, એકદમ થોડું, આશરે ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું, પાણી ઉમેરી જરા નરમ લોટ બાંધી લો.

 

બાંધેલા લોટમાંથી જાડી અને મોટી રોટલી વણી લો. એને પાઇ ના મોલ્ડમાં ગોઠવી દો.

 

૧૮૦° પર ૨૦ મિનિટ માટે બેક કરી લો.

 

પુરણ માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો. બાફેલા અને છુંદેલા શક્કરીયા ઉમેરો. ૨ થી ૩ મિનિટ માટે ધીરે ધીરે હલાવતા રહી સાંતડો.

 

મલાઈ, ખાંડ, મીઠું અને મરી પાઉડર ઉમેરો. ૩ થી ૪ મિનિટ માટે ધીમા તાપે મીક્ષ કરો. પાણી બિલકુલ નહીં.

 

પાઇ બનાવવા માટે :

તૈયાર કરેલ પાઇના મોલ્ડમાં પુરણ ભરી દો.

 

ચીઝ અને લીલા મરી ભભરાવો.

 

ફરી ૧૨૦° પર ૧૦ મિનિટ માટે બેક કરો.

 

ઓવેનમાંથી બહાર કાઢીને તરત જ પીરસો.

 

ઉપવાસ ઉજવો ખાઈ..

 

ફરાળી પાઇ.. શક્કરીયા ની પાઇ

 

Prep.20 min.

Cooking time 40 min.

Qty. 2 Plates

Ingredients:

For Pie Base:

Fast Diet Flour 1 cup

Butter 50 gm

Sugar Powder 1 tbsp

Salt Pinch

For Stuffing:

Butter 1 tbsp

Sweet Potato boiled and mashed 1

Cream 2 tbsp

Sugar 1 tbsp

Salt Pinch

Black Pepper Powder Pinch

Cheese for topping (optional )

Fresh Black Pepper (Green Black Pepper)

Method:

For Pie Base:

Mix Fast Diet Flour, Butter, Sugar Powder and Salt in a kneading bowl. Knead semi soft dough. Add very little water, may be approx 1 tbsp, if needed while kneading dough.

 

Roll thick big chapatti from the dough. Set it in a Pie mould. Bake it for 20 minutes at 180°.

 

For Stuffing:

Heat Butter in a pan on low flame. Add boiled and mashed Sweet Potato. Fry it for 2-3 minutes while stirring to avoid sticking on the bottom of the pan. Add Cream, Sugar, Salt and Black Pepper Powder. Mix well on low flame for 3-4 minutes. No water please.

 

For making Pie:

Fill Pie Base with prepared Stuffing. Sprinkle Cheese and Fresh Black Pepper.

 

Bake again for 10 minutes at 120°.

 

Serve Direct from the Oven.

 

Enjoy your fasting with Sweet Potato Pie.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!