હની જિંજર ફ્રૂટ ચાટ / Honey Ginger Fruit Chat

હની જિંજર ફ્રૂટ ચાટ / Honey Ginger Fruit Chat
 

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

૨ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

મીક્ષ ફ્રૂટ સમારેલા ૧ બાઉલ

(અનાનસ, સફરજન, દાડમ, કીવી, પપૈયું)

સૂકો મેવો ટુકડા ૧/૪ કપ

(કાજુ, બદામ, અખરોટ)

 

સજાવટ માટે :

મધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

આદુ નો રસ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લીંબુ નો રસ ૧ લીંબુનો

દળેલી ખાંડ ૧ ટી સ્પૂન

સંચળ ૧ ટી સ્પૂન

મરી પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

જીરું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

 

રીત :

એક બાઉલમાં સમારેલા બધા ફ્રૂટ લો.

 

એમાં સૂકા મેવા ના ટુકડા મીક્ષ કરો.

 

એક નાની વાટકીમાં મધ લો.

 

એમાં આદુનો રસ, લીંબુનો રસ, દળેલી ખાંડ, સંચળ, મરી પાઉડર અને જીરું પાઉડર ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

આ મધનું મિશ્રણ ફ્રૂટ ઉપર બરાબર ફેલાવી રેડી દો.

 

૨૦ થી ૩૦ મિનિટ માટે ફ્રીજમાં રાખી દો.

 

ઠંડુ ઠંડુ પીરસો.

 

ફ્રૂટ અને નટ નો તમતમાતો સ્વાદ માણો.. હની જિંજર ફ્રૂટ ચાટ..

 

Prep.15 min.

Qty. 2 Plates

Ingredients:

Mixed Fruits chopped 1 bowl

(Pineapple, Apple, Pomegranate, Kiwifruit, Papaya)

Dry Fruit chopped ¼ cup

(Cashew Nut, Almond, Walnut)

For Dressing:

Honey 1 tbsp

Ginger Juice 1 tbsp

Lemon Juice of 1 Lemon

Sugar Powder 1 ts

Black Salt Powder 1 ts

Black Pepper Powder ½ ts

Cumin Powder 1 ts

Method:

Take all chopped Fruits in a bowl. Mix all chopped Dry Fruits with Fresh Fruits.

 

Take Honey in a small bowl. Add Ginger Juice, Lemon Juice, Sugar Powder, Black Salt Powder, Black Pepper Powder and Cumin Powder. Mix well.

 

Pour prepared Honey mixture on Fruits. Mix well.

 

Keep in fridge for 20-30 minutes.

 

Serve Chilled.

 

Enjoy Sizzling Taste of Fruits and Nuts.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!