કાટલા ના લાડુ / Katla na Ladu

કાટલા ના લાડુ / Katla na Ladu

તૈયારી માટે ૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૫ લાડુ

 

સામગ્રી :

ઘી ૧૦૦ ગ્રામ

ગુંદકણી ૨૦ ગ્રામ

ઘઉ નો કરકરો લોટ ૧/૪ કપ

ઘઉ નો જીણો લોટ ૧/૪ કપ

હળદર ચપટી

સુંઠ પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

કાટલા પાઉડર ૩ ટેબલ સ્પૂન

સુકુ નારિયળ ખમણ ૨ ટેબલ સ્પૂન

કાજુ ટુકડા ૧ ટેબલ સ્પૂન

બદામ ટુકડા ૧ ટેબલ સ્પૂન

ગોળ ખમણેલો ૧/૨ કપ

 

રીત :

એક પૅન માં ધીમા તાપે ૬૦ ગ્રામ જેટલુ ઘી ગરમ કરો.

 

એમા ઘઉ નો કરકરો લોટ અને જીણો લોટ, બન્ને એકીસાથે ઉમેરો અને આછો ગુલાબી સેકી લો.

 

એમા, હળદર, સુંઠ પાઉડર, કાટલા પાઉડર ઉમેરો અને હવે ૩ થી ૪ મિનિટ માટે મધ્યમ તાપે સેકી લો.

 

પછી, સુકુ નારિયળ ખમણ, કાજુ ટુકડા, બદામ ટુકડા ઉમેરો અને વધુ ૩ થી ૪ મિનિટ માટે સેકી લો.

 

બધુ બરાબર સેકાય જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

બીજા એક પૅન માં ૪૦ ગ્રામ જેટલુ ઘી ગરમ કરો.

 

એમા ગુંદકણી ઉમેરો અને સાંતડી લો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે ઘીમાંથી સાંતડેલી ગુંદકણી કાઢી, તરત જ, તૈયાર કરેલા કાટલા ના મિક્સચર માં ઉમેરી, બરાબર મિક્સ કરી દો.

 

ગુંદકણી કાઢી લીધા પછી પૅન માં રહેલા ઘી માં ખમણેલો ગોળ ઉમેરો અને ગોળ ઓગળી જાય ફક્ત એટલું જ ગરમ કરો.

 

ઓગાળેલો આ ગોળ, તૈયાર કરેલા કાટલા ના મિક્સચર માં ઉમેરી, બરાબર મિક્સ કરી દો.

 

હવે, આ મિક્સચરમાંથી નાના નાના બોલ બનાવી લો.

 

ખાસ શિયાળામા, શરીર માટે ગરમી નો સ્ત્રોત, શક્તિદાયક, કાટલા ના લાડુ તૈયાર છે.

Preparation time 0 minute

Cooking time 20 minutes

Yield 5 Laddu

 

Ingredients:

Ghee 100g

Edible Gum 20g

Wheat Flour coarse ¼ cup

Wheat Flour fine ¼ cup

Turmeric Powder Pinch

Dried Ginger Powder 2 tbsp

Katla Powder 3 tbsp

Dry Coconut grated 2 tbsp

Cashew Nuts pieces 1 tbsp

Almond pieces1 tbsp

Jaggery grated ½ cup

 

Method:

Heat 60g Ghee. Add Wheat Flour coarse and Wheat Flour fine. Roast well to light brownish.

 

Add Turmeric Powder, Dried Ginger Powder, Katla Powder and continue roasting on medium flame for 3-4 minutes.

 

Add grated Dry Coconut Powder, Cashew Nuts pieces, Almond pieces and continue roasting for 3-4 minutes.

 

When all stuff is roasted well, switch off the flame.

 

In another pan, heat 40g Ghee. Add Edible Gum and fry and when it is fried, remove Gum from Ghee and add it to prepared Katla mixture.

 

In remaining Ghee after removing Edible Gum, add grated Jaggery and heat just to melt Jaggery and add melted Jaggery in prepared mixture. Mix very well.

 

Prepare number of balls of mixture.

 

Winter Special, Body Heating, Energising Katla Laddu is Ready.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!