મેડેલીન્સ / ફ્રેંચ બટર કેક / Madeleines / French Butter Cake

મેડેલીન્સ / ફ્રેંચ બટર કેક / Madeleines / French Butter Cake

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૨૦ નંગ આશરે

 

સામગ્રી :

મેંદો ૧૫૦ ગ્રામ

માખણ ૫૦ ગ્રામ

કન્ડેન્સ મિલ્ક ૨૦૦ ગ્રામ

દળેલી ખાંડ ૨ ટેબલ સ્પૂન

બેકિંગ પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

બેકિંગ સોડા ૧/૨ ટી સ્પૂન

દુધ ૧/૨ કપ

મિક્સ ફ્રૂટ જામ ૨ ટેબલ સ્પૂન

સજાવટ માટે સુકો નારિયળ પાઉડર

 

રીત :

એક બાઉલમાં માખણ, કન્ડેન્સ મિલ્ક અને દળેલી ખાંડ લો. બરાબર મિક્સ કરી લો.

 

એમા મેંદો, બેકિંગ પાઉડર અને બેકિંગ સોડા ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરી લો.

 

પછી દુધ ઉમેરો અને એકદમ ફીણી લઈ, ઘાટુ ખીરું તૈયાર કરી લો.

 

મેડેલીન્સ ના મોલ્ડમાં, તૈયાર કરેલું ખીરું ભરી દો.

 

ઓવન પ્રી-હીટ કરી લો.

 

પ્રી-હીટ કરેલા ઓવનમાં, ખીરું ભરેલા મેડેલીન્સ ના બધા મોલ્ડ ગોઠવી દો અને ૧૮૦° પર ૨૦ મિનિટ માટે બૅક કરી લો.

 

એ દરમ્યાન..

એક પૅન માં ૧/૨ કપ જેટલુ પાણી ગરમ કરો.

 

પાણી ગરમ થાય એટલે એમ મિક્સ ફ્રૂટ જામ ઉમેરો, બરાબર મિક્સ કરો અને ઠંડુ થવા, થોડી વાર માટે રાખી મુકો.

 

મેડેલીન્સ બૅક થઈ જાય પછી ઓવનમાંથી બહાર કાઢી, ઠંડા થવા, થોડી વાર માટે રાખી મુકો. પછી મોલ્ડમાંથી કાઢી લો.

 

એક પછી એક, બૅક કરેલા બધા મેડેલીન્સ, તૈયાર કરેલા મિક્સ ફ્રૂટ જામ ના મિશ્રણમાં જબોળી, તરત જ, સુકા નારિયળ પાઉડરમાં રગદોળી, કોટ કરી લો અને એક પ્લેટ પર અલગ અલગ ગોઠવી દો.

 

તાજે તાજા ખાઓ અને પછીથી ખાવા માટે, એર ટાઇટ બરણીમાં ભરી દો.

 

મેડેલીન્સ, ફ્રેંચ બટર કેક નો મખની સ્વાદ માણો.

Preparation time 10 minutes

Baking time 20 minutes

Yield 20 Pcs approx.

 

Ingredients:

Refined White Wheat Flour (maida) 150g

Butter 50g

Condensed Milk 200g

Powder Sugar 2 tbsp

Baking Powder 1 ts

Baking Soda ½ ts

Milk ½ cup

Mix Fruit Jam 2 tbsp

 

Dry Coconut powder for garnishing

 

Method:

Take in a mixing bowl, Butter, Condensed Milk and Powder Sugar. Mix well.

 

Add Refined White Wheat Flour, Baking Powder and Baking Soda. Mix well.

 

Add Milk and whisk well to prepare thick batter.

 

Fill Madeleines moulds with prepared batter.

 

Preheat oven.

 

Bake at 180° for 20 minutes.

 

Meanwhile…

Heat ½ cup of water in a pan. Add Mix Fruit Jam and mix very well. Leave it to cool off.

 

When Madeleines are baked, remove from oven and leave to cool off then unmould.

 

Dip Madeleines in prepared Mix Fruit Jam.

 

Coat Madeleines with Dry Coconut Powder.

 

Serve Fresh for better taste or store in an airtight container to serve later.

 

Enjoy Buttery Taste of Madeleines…French Butter Cake…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!