પનકમ / Panakam / Prashad

પનકમ / Panakam / Prashad
 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

ગોળ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લીંબુ ૧/૨

એલચી પાઉડર ચપટી

સૂંઠ પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

કપૂર ચપટી

તુલસી પાન ૧૦

મીઠું ચપટી

 

રીત :

એક ગ્લાસ પીવાના પાણીમાં ગોળ ઓગાળી લો.

 

એમાં બીજી બધી સામગ્રી ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

૧૦ મિનિટ માટે રાખી મુકો. પછી, ગરણીથી ગાળી લો.

 

પસંદ મુજબ સામાન્ય તાપમાન કે ફ્ફ્રીજમાં ઠંડુ કરેલું પીઓ.

 

ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડી પ્રકૃતિનું પૌષ્ટિક પીણું.

 

Prep.5 min.

Serving 1

Ingredients:

Jaggery 1 tbsp

Lemon ½

Cardamom Powder Pinch

Dry Ginger Powder 1 ts

Edible Camphor Pinch

Holy Basil Leaves 10

Salt Pinch

 

Method:

Melt Jaggery in a glass of drinking water.

 

Mix all other ingredients in it.

 

Leave it to rest for at least 10 minutes. Then filter it.

 

Serve room temperature or fridge cold.

 

Enjoy very cold nature healthy drink to protest hot Summer.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!