પુરણ પાઇ / Puran Pie / Stuffed Pie

પુરણ પાઇ  /  Puran Pie / Stuffed Pie
 

તૈયારી માટે ૩૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૪૫ મિનિટ

૫ સર્વિંગ

 

સામગ્રી:

પાઇ ક્રશ માટે :

ઘઉ નો લોટ ૧ કપ

મેંદો / કેક ફ્લૉર ૧ કપ

ઘી ૧/૨ કપ

દળેલી ખાંડ ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું ચપટી

બેકિંગ પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

મિલ્ક પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

પુરણ માટે :

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

તુવેરદાળ ૧ કપ

ખાંડ ૧/૪ કપ

એલચી પાઉડર ચપટી

 

રીત :

કમ સે કમ ૨ કલાક માટે તુવેરદાળ પલાળી રાખો. પછી બાફી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

એક પૅન માં ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ગરમ કરો.

 

એમાં બાફેલી તુવેરદાળ સાંતડી લો.

 

તુવેરદાળ જરા ઘાટી થાય એટલે એમાં ખાંડ ઉમેરો અને ૧ થી ૨ મિનિટ માટે સાંતડવાનું ચાલુ રાખો.

 

પછી, એમાં એલચી પાઉડર ઉમેરો, બરાબર મિક્સ કરો. તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

પુરણ તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

એક બાઉલમાં પાઇ ક્રશ માટેની બધી સામગ્રી એકીસાથે લઈ લો, બરાબર મિક્સ કરો અને લોટ બાંધી લો. જરૂર પડે તો સાવ થોડું પાણી ઉમેરવું.

 

બાંધેલા લોટમાંથી એક જાડી અને મધ્યમ સાઇઝ ની રોટલી વણી લો અને એને પાઇ મોલ્ડમાં ગોઠવી દો.

 

એમાં તૈયાર કરેલું પુરણ ભરી દો અને પાઇ ને ઉપરથી કવર કરી દો.

 

એની ઉપર ઘી લગાવી દો.

 

૧૮૦° પર ૨૫ મિનિટ માટે બૅક કરી લો.

 

ઓવેનમાંથી બહાર કાઢી લઈ, એની ઉપર ફરી ઘી લગાવી દો અને પીરસો.

 

એક અનોખી પાઇ, પુરણ પાઇ. અંદરથી પુરણનો મધુરો અને મુલાયમ સ્વાદ.

 

Prep.30 min.

Cooking time 45 min.

Servings 5

Ingredients for Pie Crush:

Wheat Flour 1 cup

Refined White Wheat Flour / Cake Flour / Maida 1 cup

Ghee ½ cup

Powder sugar 2 tbsp

Salt Pinch

Backing powder 1 ts

Milk powder 1 tbsp

Ingredients for Puran (Stuffing):

Ghee 1 tbsp

Split Pigeon Peas (Tuver dal)  cup

Sugar ¼ cup

Cardamom Powder Pinch

Method:

Soak Split Pigeon Peas for 2 hours than boil it.

 

Take 1 tbsp Ghee in a pan and fry the boiled Split Pigeon Peas until it becomes thick. Mix sugar and continue frying. Mix Cardamom Powder. Stuffing is ready.

 

Mix all ingredients for Pie Crush and prepare the dough.

 

Roll the dough to prepare like thick chapatti and set it in the pie mold. Fill it with stuffing and cover the Pie from the top. Brush the ghee on the top and back for 25 minutes at 180°C.

 

Brush the ghee again and serve.

 

Enjoy Puran Pie (Stuffed Pie).

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!