દારીયા ના લાડુ / Dariya na Ladu / Roasted Chickpeas Laddu

દારીયા ના લાડુ / Dariya na Ladu / Roasted Chickpeas Laddu
 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

૬ નંગ

 

સામગ્રી :

દારીયા ની દાળ ૧ કપ

ઘી ૧/૨ કપ

ગોળ ખમણેલો ૨ ટેબલ સ્પૂન

દારીયા ની દાળ નો જીણો ભૂકો સજાવટ માટે

 

રીત :

બલેન્ડિંગ જારમાં દારીયા ની દાળ ને કરકરી પીસી લો. એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

એમાં ઓગાળેલું ઘી અને ગોળ ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

તૈયાર થયેલું થોડું થોડું મિક્સચર લઈ પસંદ મુજબ સાઇઝ અને આકાર ના બોલ બનાવી લો.

 

બધા બોલ ઉપર દારીયા ની દાળ નો જીણો ભૂકો ભભરાવી સજાવો.

 

તાજે તાજા પીરસો.

 

પૌષ્ટિક અને શક્તિદાયક લાડુ આરોગો અને શિયાળાની ઠંડી સામે શરીરને રક્ષણ આપો.

 

Prep.10 min.

Servings 6

Ingredients:

Roasted Chickpeas (Dariya)-skinned and split 1 cup

Ghee ½ cup

Jaggery like thick powder (not lumps) 2 tbsp

Fine Powder of Roasted Chickpeas (skinned and split) for garnishing

Method:

Crush skinned and split Roasted Chickpeas in a dry blending jar or your mixer. Crush it to coarse texture. Remove in a bowl after crushing.

Add melted Ghee and Jaggery. Mix very well

Make number of balls of size and shape of your choice.

Sprinkle fine powder of Roasted Chickpeas.

Serve Fresh.

Can be stored in dry and normal temperature place.

Enjoy Simple, Healthy and Energetic Laddu in Indian Winter.

1 Comment

  • Prakashkumar

    April 1, 2019 at 7:54 PM Reply

    Won’t it become soft and spongy in tiffin?

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!