રોઝ લાડુ / Rose Laddu

રોઝ લાડુ / Rose Laddu
 

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૬ લાડુ

 

સામગ્રી:

બદામ ૨૫૦ ગ્રામ

દળેલી ખાંડ ૧/૪ કપ

ગુલકંદ ૧ ટેબલ સ્પૂન

એલચી પાઉડર ચપટી

રોઝ સીરપ ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન

તાજા ગુલાબની પાંદડી ૧ ગુલાબની 

 

રીત :

તાજા ગુલાબની પાંદડી સુકવવા માટે, એક મુસલીન ના કપડામાં વીંટાળી, ૧ મિનિટ માટે માઇક્રોવેવ કરી લો.  એક બાજુ રાખી દો.

 

કમ સે કમ ૧ કલાક માટે બદામ પલાળી દો.

 

પછી, બદામની છાલ કાઢી નાખો.

 

એમાંથી આશરે ૧૦૦ ગ્રામ જેટલી બદામની કતરણ કરી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

એક નોન-સ્ટિક પૅન ધીમા તાપે ગરમ કરો.

 

એમાં, ધીરે ધીરે હલાવતા રહી, બદામની કતરણ કોરી જ સેકી લો. આછા ગુલાબી જેવી થાય ત્યા સુધી સેકો. બળી ના જાય એ ખ્યાલ રાખવો. સેકાય જાય એટલે એક બાજુ રાખી દો.

 

બાકી રહેલી બધી બદામ મીક્ષર ની જારમાં લો. એમાં થોડી પાણી ઉમેરો. એકદમ પીસી લો અને પેસ્ટ બનાવી લો.

 

બદામની પેસ્ટ એક બાઉલમાં લઈ લો. એમાં બદામની સેકેલી કતરણ, દળેલી ખાંડ, ગુલકંદ, એલચી પાઉડર અને રોઝ સીરપ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

આ તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી નાના નાના લાડુ બનાવી લો.

 

સુકાવેલી ગુલાબની પાંદડીઓથી બધા બોલ કોટ કરી લો.

 

તાજે તાજા કે ફ્રીજમાં ઠંડા કરીને પીરસો.

 

સૌના પ્રિય ફૂલ, ગુલાબની પ્રાકૃત્તિક સુગંધ અને સાથોસાથ સ્વાદ પણ માણો.

Prep.15 min.

Cooking time 5 min.

Yield 6 Laddu

Ingredients:

Almond 250 gm

Sugar Powder ¼ cup

Rose Petal Jam (Gulkand) 1 tbsp

Cardamom powder Pinch

Rose Syrup ½ tbsp

Fresh Rose Petals of 1 Rose

Method:

Wrap Fresh Rose Petals in a muslin cloth. Microwave it for 1 minute to dry the Petals. Keep a side to use later for coating.

 

Soak Almond for at least 1 hour. Then remove the skin of Almond. Take approx 100 gm Almond and make flakes. Roast these Almond Flakes on a non-stick pan on low flame. Roast to light brownish. Take care not to burn blackish.

 

Take remaining Almond in a wet blending jar of your mixer. Add little water. Crush it to paste.

 

Remove Almond paste in a bowl. Add roasted Almond Flakes, Sugar Powder, Rose Petal Jam, Cardamom Powder and Rose Syrup. Mix very well.

 

Prepare balls (Laddu) of the size of your choice from prepared Almond mixture.

 

Coat all balls (Laddu) with  Dried Rose Petals.

 

Serve Fresh or Refrigerated.

 

Enjoy the best Natural Fragrance as best Flavour too.

3 Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!