સ્ટફ્ડ મઠડી રોલ (પ્રસાદ) / Stuffed Muthadi Roll (God’s Offering)

સ્ટફ્ડ મઠડી રોલ (પ્રસાદ) / Stuffed Muthadi Roll (God’s Offering)
 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૧૦ નંગ

 

સામગ્રી :

લોટ માટે :

મેંદો ૧ કપ

તલ ૧ ટી સ્પૂન

ઘી ૨ ટેબલ સ્પૂન

 

પુરણ માટે :

ગુલકંદ ૧ ટેબલ સ્પૂન

કાજુ પાઉડર ૧/૪ કપ

પિસ્તા ટુકડા ૨ ટેબલ સ્પૂન

ખાંડ ૨ ટેબલ સ્પૂન

કેસર ૫-૬ તાર

તળવા માટે ઘી

કોટિંગ માટે દળેલી ખાંડ  

 

રીત :

લોટ માટે :

એક કથરોટમાં મેંદો લો.

 

એમાં તલ અને ઘી ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઇ જરા નરમ લોટ બાંધી લો. થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પુરણ માટે :

એક પૅન માં ખાંડ લો. એમાં થોડું પાણી ઉમેરો. હલાવીને ખાંડ ઓગાળો.

 

એમાં ગુલકંદ, કાજુ પાઉડર અને પિસ્તા ના ટુકડા મિક્સ કરો.

 

હવે એને ધીમા તાપે ૩ થી ૪ મિનિટ માટે પકાવો. પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

એમાં કેસર મિક્સ કરો અને ઠંડુ થવા થોડી વાર રાખી મુકો.

 

ઠંડુ થઈ જાય એટલે થોડું પુરણ લઈ, એક મુઠ્ઠીમાં દબાવી, બન્ને હથેળી વચ્ચે ફેરવી, નાનો રોલ જેવો આકાર આપો. આ રીતે બધા રોલ તૈયાર કરી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

મઠડી બનાવવા માટે :

બાંધેલા લોટમાંથી જરા જાડી રોટલીઓ વણી લો.

 

બધી રોટલીઓમાંથી લાંબી પટ્ટીઓ કાપી લો.

 

એક પટ્ટી પર થોડું ઘી લગાવો અને સુગર પાઉડર છાંટો.

 

હવે, આ પટ્ટી પર એક રોલ મૂકી, પટ્ટી વાળી લઈ, એમાં રોલ વીંટાળી લો. પટ્ટી ની બન્ને બાજુના છેડા હાથેથી દબાવી બંધ કરી લો.

 

આ રીતે બધા સ્ટફ્ડ રોલ તૈયાર કરી લો.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે ધીમા તાપે ઘી ગરમ કરો.

 

બધા સ્ટફ્ડ રોલ આછા ગુલાબી થઈ જાય એવા તળી લો. બધી બાજુ બરાબર તળવા માટે થોડી વારે ઘી માં બધા રોલ ફેરવવા.

 

રોલ તળાય જાય એટલે ઘી માં થી કાઢી લઈ, તરત જ દળેલી ખાંડ માં રગદોળી, કોટ કરી લો.

 

ઠંડા થવા માટે ૧૫ થી ૨૦ મિનિટ માટે રાખી મુકો.

 

ભગવાન ને ધરાવો અને પ્રસાદ આરોગો.

 

Prep.10 min.

Cooking time 15 min.

Yield 10 pcs.

Ingredients:
For dough :
Refined White Wheat Flour (Maida) 1 cup
Sesame Seeds 1 ts
Ghee 2 tbsp
For Stuffing:
Rose Petal Jam 1 tbsp
Cashew Nut Powder ¼ cup
Pistachio Nuts chopped 2 tbsp
Sugar 2 tbsp
Saffron Pinch
Ghee to fry
Sugar Powder for Coating
Method:
Take Refined White Wheat Flour in a kneading bowl. Add Sesame Seeds and Ghee. Add water slowly as needed. Knead semi soft dough. Leave it to rest.

Take Sugar in a Pan. Add little water. Stir it to melt Sugar. Mix Rose Petal Jam, Cashew Nut Powder and Pistachio Nut. Cook it on low flame for 3-4 minutes. Remove the pan from flame. Mix Saffron well. Leave to cool down. When cooled, make number of rolls of this mixture.

Roll number of Roti (Chapatti) from dough. Cut Roti in Strip. Apply little Ghee and sprinkle Sugar Powder on Roti Strip. Put a roll of Cashew Nut mixture on Roti Strip and roll the Strip wrapping the Cashew Nut Mixture roll inside and seal both sides of rolled Rotu Stip.

Heat Ghee in pan to Deep Fry on low flame. Deep Fry all rolls to light brownish.

Roll over fried rolls in Sugar Powder to Coat them.

Leave to cool down for 15-20 minutes.

Offer to the God.

Enjoy Sweet Stuffed Muthadi with God’s Blessings.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!