સનસેટ કૂલર / Sunset Cooler

સનસેટ કૂલર / Sunset Cooler

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૦ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

બરફ નો ભુકો

વોટરમેલન સીરપ ૨ ટેબલ સ્પૂન

તાજુ ઓરેંજ જ્યુસ ૧ કપ

સોડા વોટર

 

રીત :

એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં થોડો બરફનો ભુકો લો.

 

એમા તાજુ ઓરેંજ જ્યુસ ભરી દો.

 

પછી, વોટરમેલન સીરપ ઉમેરી દો.

 

બાકીનો ગ્લાસ, સોડા વોટરથી ભરી દો.

 

તરત જ પીરસો.

 

ઉનાળાની ગરમી ને ઠંડી પાડો, સનસેટ કૂલર પીઓ.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 0 minutes

Serving 1

 

Ingredients:

Crushed Ice

Watermelon Syrup 2 tbsp

Fresh Orange Juice 1 cup

Soda Water

 

Method:

Take Crushed Ice in a serving glass.

 

Add Fresh Orange Juice.

 

Add Watermelon Syrup.

 

Fill in remaining glass with Soda Water.

 

Serve immediately.

 

Set Summer Heat Cool with SUNSET COOLER…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!