બેંગન મુસ્સલમ / Bengan Mussalam / Spiced Eggplants

તૈયારી માટે ૨ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

રીંગણા નાના આખા ૨૫૦ ગ્રામ

તળવા માટે તેલ

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

જીરું ૧/૨ ટી સ્પૂન

ડુંગળી ની પેસ્ટ ૧/૨ કપ

આદુ-લસણ ની પેસ્ટ ૧ ટી સ્પૂન

ટોમેટો પ્યૂરી ૧/૨ કપ

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

ધાણાજીરું ૧ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧/૨ ટી સ્પૂન

ખાંડ ૧ ટી સ્પૂન

તાજી મલાઈ ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ધાણાભાજી

 

રીત :

દરેક રીંગણામાં એક-એક નાનો કાપો પાડી લો.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે તેલ ગરમ કરો.

 

બધા રીંગણા નરમ થઈ જાય ત્યા સુધી તળી લો.

 

એક પૅન માં ઘી ગરમ કરો.

 

એમાં જીરું ઉમેરો. તતડે એટલે ડુંગળી ની પેસ્ટ અને આદુ-લસણ ની પેસ્ટ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે ટોમેટો પ્યૂરી, લાલ મરચું પાઉડર, હળદર, ધાણાજીરું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, ૧/૪ કપ જેટલુ પાણી અને મીઠું ઉમેરો. બધુ પાણી બળી જાય ત્યા સુધી પકાવો.

 

પછી, ખાંડ અને તાજી મલાઈ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો અને મધ્યમ તાપે ૩ થી ૪ મિનિટ માટે પકાવો.

 

હવે એમાં તળેલા રીંગણા ઉમેરો. રીંગણા છુંદાય ના જાય એ કાળજી રાખી, ઉપર-નીચે ફેરવી, બરાબર મિક્સ કરો અને મધ્યમ તાપે ૨ થી ૩ મિનિટ માટે પકાવો.

 

એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

ધાણાભાજી છાંટી સજાવો.

 

રોટલી અને ભાત સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

મસાલેદાર રીંગણા, U.P. સ્ટાઇલ (ઉત્તર પ્રદેશ), બેંગન મુસ્સલમ.

Preparation time 2 minutes

Cooking time 15 minutes

For 2 Persons

 

Ingredients:

Eggplants small and whole 250 gm

Oil to deep fry

Ghee 1 tbsp

Cumin Seeds ½ ts

Onion paste ½ cup

Ginger-Garlic Paste 1 ts

Tomato Puree ½ cup

Red Chilli Powder 1 ts

Turmeric Powder ½ ts

Coriander-Cumin Powder 1 ts

Garam Masala ½ ts

Sugar 1 ts

Fresh Cream 2 tbsp

Salt to taste

Fresh Coriander Leaves

 

Method:

Make small cut on each Whole Eggplant.

 

Heat Oil in a deep fry pan. Deep fry Whole Eggplants until they soften.

 

Heat Ghee in a pan. Add Cumin Seeds. When crackled, add Onion Paste and Ginger-Garlic Paste. When sautéed, add Tomato Puree, Red Chilli Powder, Turmeric Powder, Coriander-Cumin Powder. Mix well. Add little water, approx ¼ cup and Salt. Cook until water steam away. Add Sugar and Fresh Cream. Mix well and continue cooking on medium flame for 3-4 minutes. Add deep fried Eggplants and mix well. Cook on medium flame for 2-3 minutes.

 

Take it on a serving plate.

 

Garnish with sprinkle of Fresh Coriander Leave.

 

Serve Hot with Roti and Rice.

 

Enjoy Spiceful Eggplants in UP (Uttar Pradesh) Style…Baingan Mussalam…

બેંગન ભજીયા / રીંગણાં ના ભજીયા Bengan Bhajiya / Ringna na Bhajiya / Eggplants Fritters

 

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૪ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

ભજીયા માટે :

રીંગણાં ગોળ સ્લાઇસ ૧ રીંગણાં ની

બેસન ૧ કપ

રવો / સૂજી ૨ ટેબલ સ્પૂન

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

સોડા-બાય-કાર્બ ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

તેલ તળવા માટે

 

પીરસવા માટે :

આમલી નું પાણી ૧ કપ

ખજુર-આમલી ની ચટણી ૧ કપ

લીલી ચટણી ૧/૨ કપ

લસણ ની ચટણી ૧/૪ કપ

 

સજાવટ માટે :

મસાલેદાર સીંગદાણા ૨ ટેબલ સ્પૂન

સેવ ૧/૪ કપ

 

રીત :

ભજીયા માટે :

બેસન અને રવો એક વાટકામાં લો. એમાં હળદર, લાલ મરચું પાઉડર, સોડા-બાય-કાર્બ, મીઠું મીક્ષ કરો. જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરો. જાડુ ખીરું બનાવવા માટે એકદમ હલાવો.

 

તળવા માટે તેલ ગરમ કરો. એક પછી એક, રીંગણાની દરેક સ્લાઇસ બનાવેલ ખીરામાં જબોળી, ગરમ થયેલા તેલમાં નાખો. ધીમા-મધ્યમ તાપે તળો. રીંગણાં ની સ્લાઇસ બંને બાજુ બરાબર તળાય એ માટે થોડી વારે ઉલટાવો.

 

એક પછી એક, દરેક ભજીયાને આમલીના પાણીમાં જબોળીને પ્લેટ માં મૂકો. દરેક ભજીયાને પ્લેટમાં એકબીજાથી અલગ રાખો. આશરે ૫ મિનિટ માટે રાખી મૂકો.

 

એક પછી એક, દરેક ભજીયાને ૨ હથેળી વચ્ચે હળવેથી દબાવી વધારાનું પાણી કાઢી નાખો અને પ્લેટ પર ગોઠવો.

 

ખજુર-આમલી ની ચટણી, લીલી ચટણી, લસણ ની ચટણી દરેક ભજીયા ઉપર છાંટો.

 

મસાલેદાર સીંગદાણા અને સેવ છાંટીને સજાવો.

 

તાજા ને ગરમ પીરસો.

 

ગરમ ભજીયા અને તીખી ચટણી થી સુસ્તી ઉડાડો.

 

Prep.20 min.

Cooking time 20 min.

for 4 Persons

Ingredients:

For Fritters:

            Eggplant round slices                          of 1 eggplant

            Gram Flour                                         1 cup

            Semolina                                             2 tbsp

            Turmeric Powder                                ½ ts

            Red Chilli Powder                               ½ ts

            Soda-bi-Carb                                      ½ ts

            Salt to taste

            Oil to deep fry

For Serving:

            Tamarind water                                   1 cup

            Date-Tamarind Chutney                     1 cup

            Green Chutney                                   ½ cup

            Garlic Chutney                                    ¼ cup

For Garnishing:

            Spiced Peanuts                                   2 tbsp

            Thin Yellow Vermicelli            (sev)               ¼ cup

Method:

Take Gram Flour and Semolina in a bowl. Add Turmeric Powder, Red Chilli Powder, Soda-bi-Carb and Salt. Mix well. Add water as needed  and whisk well to prepare thick batter.

Heat Oil to deep fry. One by one, dip each slice of Eggplant in prepared batter and put in heated Oil to deep fry on low-medium flame. Turn over when needed to fry both the sides. Fry to light dark brownish.

Dip each fritter in Tamarind water and keep in a plate. Take care of keeping each fritter separate on  plate. Leave for approx 5 minutes.

Squeeze each fritter slowly between two palms to remove excess water and arrange on a serving plate.

Spread Date-Tamarind Chutney, Green Chutney and Garlic Chutney on all fritters on a serving plate.

Garnish with Spiced Peanuts and Vermicelli.

Serve Fresh and Hot.

Heat up with…the Hot Eggplant & Hot Chutney…

error: Content is protected !!