હની જીંજર ફ્લેટ કૂકીસ / મધ અને આદું ના બિસ્કીટ / Honey Ginger Flat Cookies / Madh ane Adu na Biscuit

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૧૦ કૂકીસ

 

સામગ્રી :

માખણ ૫૦ ગ્રામ

દળેલી ખાંડ ૩૦ ગ્રામ

મધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

આદુ ની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મેંદો ૧૦૦ ગ્રામ

સજાવટ માટે બ્રાઉન સુગર

 

રીત :

એક બાઉલમાં માખણ અને દળેલી ખાંડ લો. એકદમ ફીણી લો.

 

એમા, મધ, આદુ ની પેસ્ટ અને મેંદો ઉમેરો અને કઠણ લોટ બાંધી લો. પાણી બિલકુલ ઉમેરવું નહી.

 

બાંધેલા લોટમાંથી નાના નાના લુવા તૈયાર કરી લો અને દરેક લુવા પર બ્રાઉન સુગર છાંટી દો.

 

ખાખરા મેકર ને પ્રી-હીટ કરી લો.

 

પ્રી-હીટ કરેલા ખાખરા મેકરમાં, તૈયાર કરેલો ૧ લુવો મુકો અને હળવેથી દબાવો. ખાખરા મેકર સાવ બંધ કરવાનું નથી. અંદર મુકેલો લુવો જરા દબાય એટલું જ બંધ કરી, અંદર મુકેલી કૂકી કરકરી થઈ જાય ત્યા સુધી ચાલુ રાખો.

 

આ રીતે, ખાખરા મેકરમાં બધી કૂકીસ તૈયાર કરી લો.

 

પછી, ઠંડી થવા થોડી વાર માટે રાખી મુકો.

 

તીખી મીઠી કૂકીસ, હની જીંજર ફ્લેટ કૂકીસ.

Preparation time 10 minutes

Cooking / Roasting time 20 minutes

Yield 10 Cookies

 

Ingredients:

Butter 50 gm

Powder Sugar 30 gm

Honey 1 tbsp

Ginger Paste 1 tbsp

Maida 100 gm

(Refined White Wheat Flour)

Brown Sugar for garnishing

 

Method:

Take Butter and Powder Sugar in a mixing bowl. Whisk it very well.

 

Add Honey, Ginger Paste and Maida. Knead stiff dough. No water at all, please.

 

Prepare number of small lumps from prepared dough. Sprinkle Brown Sugar on each lump.

 

Preheat Khakhra maker.

 

Put one lump on preheated Khakhra maker and press it little. Leave it switched on until Cookie becomes crispy.

 

Repeat to prepare all Cookies. Leave them to cool down.

 

Enjoy more with Latte Macchiato.

 

Sweet and Spicy…Honey-Ginger Flat Cookies…

હની રોટી / Honey Roti

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૫ રોટી

 

સામગ્રી :

ઘઉ નો લોટ ૧ કપ

મરી પાઉડર ચપટી

વરિયાળી ૧ ટી સ્પૂન

તલ ૧/૨ ટી સ્પૂન

કાજુ નો કરકરો પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

ઘી ૨ ટેબલ સ્પૂન

મધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

શેલૉ ફ્રાય માટે ઘી

 

રીત :

એક બાઉલમાં ઘઉ નો લોટ લો.

 

એમા મરી પાઉડર, વરિયાળી, તલ અને કાજુ નો કરકરો પાઉડર ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

મધ ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.

 

ઘી ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.

 

જરૂર મુજબ થોડું પાણી ઉમેરી જરા નરમ લોટ બાંધી લો.

 

બાંધેલા લોટમાંથી નાની નાની, જરા જાડી રોટી વણી લો.

 

એક નોન-સ્ટીક પૅન પર ઘી ગરમ કરી, એક પછી એક, બધી રોટી શેલૉ ફ્રાય કરી લો.

 

તાજે તાજી અને ગરમા ગરમ પીરસો.

 

ગૌરી વ્રત કરતી મીઠડી લાડલીને માટે મીઠી અને શક્તિદાયક, હની રોટી.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 15 minutes

Yield 5 Roti

 

Ingredients:

Whole Wheat Flour 1 cup

Black Pepper Powder Pinch

Fennel Seeds 1 ts

Sesame Seeds ½ ts

Cashew Nuts 2 tbsp

(coarsely ground)

Ghee 2 tbsp

Honey 1 tbsp

Ghee to shallow fry

 

Method:

Take Whole Wheat Flour in a bowl. Add Black Pepper Powder, Fennel Seeds, Sesame Seeds and coarsely ground Cashew Nuts. Mix well. Add Honey and mix well. Add Ghee and mix well. Knead semi soft dough adding water gradually as needed.

 

Roll number of small round thick Roti.

 

One by one, shallow fry all rolled Roti using Ghee.

 

Serve Fresh and Hot.

 

Energise Little Sweet Daughters on Gauri Vrat with Sweet & Energetic Honey Roti…

ગ્રીન ટી / Green Tea

તૈયારી માટે ૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

પીવા માટે નું પાણી ૧ કપ

ગ્રીન ટી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મધ ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ ૧/૨

 

રીત :

એક પૅન માં ૧ કપ પીવાનું પાણી લો.

 

પાણી સાથેનું પૅન મધ્યમ તાપે મુકો.

 

પાણી એકદમ ઉકળી જાય એટલે પૅન તાપ પરથી હટાવી લો.

 

ઉકાળેલા ગરમ પાણીમાં ગ્રીન ટી ઉમેરો.

 

પૅન ને ઢાંકી દો. આશરે ૨ મિનિટ માટે રાખી મુકો.

 

૧/૨ લીંબુનો રસ એક સર્વિંગ કપમાં લો.

 

એમાં મધ ઉમેરો.

 

ગ્રીન ટી ના પાણીથી કપ ભરી લો.

 

તરત જ પીરસો.

ધીરે ધીરે ઘૂંટ ભરો.. પૂરેપૂરો સ્વાદ માણો..

Anytime… Green Tea Time…

ખુબ હળવી.. હળવા વજન માટે..

Preparation time 0 minutes

Cooking time 5 minutes

Serving 1

 

Ingredients:

Drinking Water 1 cup

Green Tea 1 tbsp

Honey 1 ts

Lemon ½

 

Method:

Take 1 cup of Drinking Water in a pan.

 

Put the pan with Water on medium flame.

 

When Water is boiled well, switch off flame.

 

Add Green Tea in boiled hot water.

 

Cover the pan with a lid and leave it for 2 minutes.

 

Squeeze ½ Lemon and take juice in a serving cup.

 

Add Honey in Lemon juice in a serving cup.

 

Add prepared Green Tea water from the pan to fill the cup.

 

Serve immediately.

 

Sip Gradually…Taste Fully…

Anytime…Green Tea Time…

Too Light…To Keep Weight in Control…

Too Good…To Have Good Health…

error: Content is protected !!