રાજસ્થાની મુલી કી દાલ / Rajasthani Muli ki Dal / Rajasthani Dal

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા અંતે ૨૦ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

વઘાર માટે :

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

એલચી આખી ૩-૪

તજ નાનો ટુકડો ૧

લવિગ ૪-૫

બાદીયા ૧

મરી આખા ૩-૪

સુકા લાલ મરચા ૧-૨

તમાલપત્ર ૧

લીમડો ૪-૫ પાન

જીરું ૧ ટી સ્પૂન

હીંગ ચપટી

આદુ-લસણ સમારેલા ૧ ટેબલ સ્પૂન

મરચા સમારેલા ૧-૨

 

દાળ માટે :

ડુંગળી સમારેલી ૧

મુલી / મુળા સમારેલા ૧

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

ધાણાજીરું ૧ ટી સ્પૂન

મેથી ની ભાજી ના સુકા પાન ૧ ટી સ્પૂન

દહી ૧/૪ કપ

તુવેરદાળ બાફીને પીસેલી ૧ કપ

ગોળ ૧ ટી સ્પૂન

ચાટ મસાલો ૧ ટી સ્પૂન

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

સાથે પીરસવા માટે ભાત

 

રીત :

એક પૅન માં ધીમા તાપે ઘી ગરમ કરો.

 

એમા આખા એલચી, તજ, લવિંગ, બાદીયા, આખા મરી, સુકા લાલ મરચા, તમાલપત્ર, લીમડો, જીરું, હીંગ ઉમેરો.

 

તતડે એટલે સમારેલા આદુ-લસણ, મરચા, ડુંગળી, મુલી ઉમેરો અને સાંતડો.

 

પછી, મીઠુ, હળદર, લાલ મરચું પાઉડર  ધાણાજીરું, મેથી ની ભાજી ના સુકા પાન ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

૩ થી ૪ મિનિટ માટે ધીમા તાપે પકાવો.

 

પછી, દહી, બાફીને પીસેલી તુવેરદાળ, ગોળ અને ચાટ મસાલો ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

હવે, ૫ થી ૭ મિનિટ માટે મધ્યમ તાપે ઉકાળો. થોડી થોડી વારે હલાવતા રહો.

 

પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને તૈયાર થયેલી દાળ, એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

ધાણાભાજી ભભરાવી દો.

 

ભાત સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

રાજસ્થાની દાળ નો, મુલી ના તમતમાટ સાથે, સીસકતો સ્વાદ માણો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 20 minutes

For 2 Persons

 

Ingredients:

For Tempering:

Ghee 1 tbsp

Cardamom whole 3-4

Cinnamon 1 pc

Clove buds 4-5

Star Anise 1

Black Pepper granules 3-4

Dry Red Chilli 1-2

Cinnamon Leaves 1

Curry Leaves 4-5

Cumin Seeds 1 ts

Asafoetida Powder Pinch

Ginger-Garlic chopped 1 tbsp

Green Chilli chopped 1-2

For Dal:

Onion chopped 1

Daikon (Mooli) chopped 1

Salt to taste

Turmeric Powder ½ ts

Red Chilli Powder 1 ts

Coriander-Cumin Powder 1 ts

Dried Fenugreek Leaves 1 ts

Curd ¼ cup

Skinned and Split Pigeon Peas 1 cup

(boiled and blended)

Jagery 1 ts

Chat Masala 1 ts

Fresh Coriander Leaves 1 tbsp

 

Steamed or Boiled Rice for Serving

 

Method:

Heat Ghee in a pan on low flame. add whole Cardamom, Cinnamon pieces, Clove Buds, Star Anise, Black Pepper granules, Dry Red Chilli, Cinnamon Leaves, Curry Leaves, Cumin Seeds and Asafoetida Powder. When crackled, add chopped Ginger-Garlic and chopped Green Chilli., Onion, and Daikon. Stir and sauté.

 

Add Salt, Turmeric Powder, Red Chilli Powder, Coriander-Cumin Powder and Dried Fenugreek Leaves. Mix well. Continue cooking on low flame for 3-4 minutes.

 

Add Curd, boiled and blended Skinned and Split Pigeon Peas, Jaggery and Chat Masala. Mix well. Increase the flame to medium. Boil it on medium flame for 5-7 minutes. Stir occasionally while boiling. Remove the pan from the flame.

 

Take prepared Dal in a serving bowl.

 

Sprinkle Fresh Coriander Leaves.

 

Serve with Steamed or Boiled Rice.

 

Enjoy Rajashthani Dal with sizzling flavour of Daikon.

થેચવાની / Thechwani

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૪ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

જીરું ૧ ટી સ્પૂન

રાય ૧/૨ ટી સ્પૂન

આદું-લસણ-મરચાં ની પેસ્ટ ૧/૨ ટી સ્પૂન

ડુંગળી સમારેલી ૧

ટમેટાં સમારેલા ૧

બટેટા છાલ કાઢી સમારેલા ૧

મુલી / મુળો સમારેલો ૧

સફેદ ચોળી પલાળેલી ૧ કપ

મીઠું સ્વાદ મુજબ

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

ધાણાજીરું ૧ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧ ટી સ્પૂન

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

સાથે પીરસવા માટે ભાત

 

રીત :

સમારેલા બટેટા અને મુલી એક ખાંડણીમાં લો અને બરાબર ખાંડી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

એક પ્રેશર કૂકરમાં ઊંચા તાપે તેલ ગરમ કરો.

 

એમાં જીરું અને રાય ઉમેરો.

 

તતડે એટલે આદું-લસણ-મરચાં ની પેસ્ટ અને સમારેલી ડુંગળી ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે સમારેલા ટમેટાં ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે ખાંડેલા બટેટા અને મુલી ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, પલાળેલી સફેદ ચોળી ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

હવે, મીઠું, લાલ મરચું પાઉડર, હળદર, ધાણાજીરું અને ગરમ મસાલો ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

૨ સીટી જેટલું પ્રેશર કૂક કરો.

 

પછી, પ્રેશર કૂકર ઠંડુ થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી, પ્રેશર કૂકર ખોલી, છુંદાય ના જાય એ કાળજી રાખી, બધુ બરાબર મિક્સ કરી લો અને એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

ધાણાભાજી છાંટી દો.

 

ભાત સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

મુલી એ માત્ર કાચા સલાડ માટે જ નથી, પકાવો અને મુલી નો સાવ જુદો જ સ્વાદ માણો.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 20 minutes

For 4 persons

 

Ingredients:

Oil 1 tbsp

Cumin Seeds 1 ts

Mustard Seeds ½ ts

Ginger-Garlic-Chilli Paste ½ ts

Onion chopped 1

Tomato chopped 1

Potato peeled and chopped 1

Daikon (Mooli) chopped 1

Black Eyed Beans soaked 1 cup

Salt to taste

Red Chilli Powder 1 ts

Turmeric Powder ½ ts

Corinader-Cumin Powder 1 ts

Garam Masala 1 ts

Fresh Coriander Leaves 1 tbsp

Steamed or Boiled Rice for serving

 

Method:

Take chopped Potato and Daikon in a beating bowl and beat well. Keep a side.

 

Heat Oil in a pressure cooker on high flame. Add Cumin Seeds and Mustard Seeds. When spluttered, add Ginger-Garlic-Chilli Paste and chopped Onion. When sautéed, add chopped Tomato. When sautéed, add beaten Potato and Daikon. Milx well. Add soaked Black Eyed Beans. Mix well.

 

Add Salt, Red Chilli Powder, Turmeric Powder, Coriander-Cumin Powder and Garam Masala. Mix well.

 

Cover the lid of pressure cooker. Pressure cool to 2 whistle.

 

Leave pressure cooker to cool down.

 

Open pressure cooker, Mix well slowly taking care of not mashing the stuff. Remove from pressure cooker in a serving bowl.

 

Sprinkle Fresh Coriander Leaves.

 

Serve with Steamed or Boiled Rice.

 

Daikon is not just for Salad…Cook and Enjoy the Flavour…

મુલી સાલસા / Mooli Salsa / Daikon Salsa

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

લસણ ૫-૬ કળી

મરચાં સમારેલા ૧-૨

ડુંગળી સમારેલી ૧

મુલી / મુળા જીણા સમારેલા ૧

કેપ્સિકમ સમારેલા ૧

ટમેટાં જીણા સમારેલા ૨

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ધાણાભાજી ૧/૨ કપ

ટોમેટો કેચપ ૨ ટેબલ સ્પૂન

વિનેગર ૧ ટી સ્પૂન

તબાસ્કો સૉસ ૧/૨ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

 

નાચોસ ચીપ્સ, સાથે પીરસવા માટે

 

રીત :

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. એમાં લસણ, મરચાં, ડુંગળી, મુલી અને કેપ્સિકમ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઇ જાય એટલે એમાં ટમેટાં અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો. પૅન ઢાંકી દો.

 

ધીમા તાપે ૭ થી ૮ મિનિટ માટે પકાવો. પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને ઠંડુ થવા રાખી દો.

 

પછી, પકાવેલી સામગ્રીને ચોપરના બાઉલમાં લઈ લો અને અધકચરું ચોંપ કરી લો.

 

એમાં ધાણાભાજી, ટોમેટો કેચપ, વિનેગર, તબાસ્કો સૉસ, ઓરેગાનો અને ચીલી ફલૅક્સ ઉમેરો.

 

હવે, બરાબર ચોંપ કરી લો. સાલસા તૈયાર છે.

 

નાચોસ ચીપ્સ ઉપર આ સાલસા નું ટોપીંગ કરો. વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 5 minutes

For 2 persons

 

Ingredients:

Oil 1 ts

Garlic Buds 5-6

Green Chilli chopped 1-2

Onion chopped 1

Daikon (Mooli) chopped small 1

Capsicum chopped 1

Tomato finely chopped 2

Salt to taste

Fresh Coriander Leaves ½ cup

Tomato Ketchup 2 tbsp

Vinegar 1 ts

Tabasco Sauce ½ ts

Oregano 1 ts

Chilli Flakes 1 ts

 

Nachos for serving

 

Method:

Heat Oil in a pan. add Garlic Buds, chopped Green Chilli, Onion, Daikon and Capsicum. When sautéed, add chopped Tomato and Salt. Mix well. Cover the pan with a lid. Cook on low flame for 7-8 minutes. Remove the pan from flame and leave it to cool down.

 

Then, take cooked stuff in a bowl of chopper. Chop partially.

 

Add Fresh Coriander Leaves, Tomato Ketchup, Vinegar, Tabasco Sauce, Oregano and Chilli Flakes. Chop again well.

 

Top Nachos with this Salsa for better taste.

 

Sparkle the Taste of Nachos with Daikon Salsa…

error: Content is protected !!