કલરફુલ કોકોનટ સ્ટાર્સ / Colourful Coconut Stars

કલરફુલ કોકોનટ સ્ટાર્સ / Colourful Coconut Stars
 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૬ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

બ્રેડ સ્લાઇસ ૬

ખાંડ ૧ કપ

નારિયળ નું ખમણ ૨ કપ

ફૂડ કલર કોઈ પણ ૩ અલગ અલગ કલર

કલરફૂલ સુગરબોલ સજાવટ માટે

પૅન ફ્રાય કરવા માટે ઘી

 

રીત :

નારિયળનું ખમણ એકસરખા ૩ ભાગમાં ૩ અલગ અલગ વાટકામાં લો. દરેક માં ૧-૧ ફૂડ કલર મીક્ષ કરી દો. એક બાજુ રાખી દો.

 

બધી બ્રેડ સ્લાઇસને સ્ટાર ના આકાર માં કાપી લો અને ઘી લગાવી પૅન ફ્રાય કરી લો.

 

એક પૅન માં ખાંડ લો. ખાંડ ઢંકાય જાય એટલું પાણી ઉમેરી મધ્યમ તાપે મુકો. થોડી થોડી વારે હલાવતા રહો. ૧ તારની ચાસણી બનાવી લો.

 

પૅન ફ્રાય કરેલી દરેક બ્રેડ સ્લાઇસ બનાવેલી ચાસણીમાં જબોળી એક સર્વિંગ પ્લેટ પર ગોઠવો.

 

એના ઉપર ૩ કલર નું નારિયળનું ખમણ અને કરલફૂલ સુગરબોલ છાંટી સુશોભિત કરો.

 

તાજી જ પીરસો.

 

આ રહ્યા.. આકર્ષક.. રંગીન.. મીઠા મીઠા.. કલરફુલ કોકોનટ સ્ટાર્સ..

 

Prep.5 min.

Cooking time 5 min.

6 Servings

Ingredients:

Bread Slices                            6

Sugar                                      1 cup

Fresh Coconut grated             2 cup

Food Colours                          3 difference colours of choice

Colourful Sugar Balls to garnish

Ghee for pan frying

 

Method:

Divide grated Fresh Coconut in 3 different bowls in almost same quantity. Add 1-1 Food Colour in each bowl and mix well separately. Keep a side.

 

Cut all Bread Slices in star shape. Pan fry all star shaped Bread Slices.

 

Take Sugar in a pan. Add Water enough to cover the Sugar in the pan. Put the pan on medium flame. Stir occasionally. Prepare Sugar Syrup of 1 string.

 

Dip pan fried Bread Slices in prepared Sugar Syrup and arrange on a serving plate.

 

Sprinkle all 3 coloured grated Fresh Coconut and Colourful Sugar Balls on sweetened Bread Slices.

 

Serve Fresh.

 

Enjoy Eye Catching Colourful Sweet Coconut Stars…

2 Comments

 • Gita Munshi

  March 2, 2018 at 9:42 PM Reply

  Wah khub Sara’s.

  • Krishna Kotecha

   March 3, 2018 at 3:22 PM Reply

   THANK YOU AUNTY FOR APPRECIATION …..

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!