સાઉથ ઇંડિયન વડા / આમા વડાઇ / South Indian Vada / Aama Vadai / Spiced Tamil Fry

સાઉથ ઇંડિયન વડા / આમા વડાઇ / South Indian Vada / Aama Vadai / Spiced Tamil Fry
 

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૫ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

ચણા દાળ ૧/૨ કપ

અડદ દાળ ૧/૪ કપ

મસૂદ દાળ ૧/૪ કપ

ચોખા ૧ ટેબલ સ્પૂન

સૂકા લાલ મરચાં ૨

હિંગ ચપટી

વરિયાળી ૧ ટી સ્પૂન

તાજું નારિયળ ખમણેલું ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ડુંગળી જીણી સમારેલી ૧

લીમડો ૧૦-૧૨

ધાણાભાજી ૨ ટેબલ સ્પૂન

તળવા માટે તેલ

નારિયળ ની ચટણી

 

રીત :

એક બાઉલમાં કમ સે કમ ૧ કલાક માટે ચણા દાળ પલાળી દો.

 

બીજા એક બાઉલમાં અડદ દાળ, મસૂદ દાળ અને ચોખા, એકીસાથે કમ સે કમ એક કલાક માટે પલાળી દો.

 

પછી, પલાળેલી ચણા દાળ મીક્ષરની જારમાં લો અને જરા જાડી પીસી લો. પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. પેસ્ટ બની જાય એટલી ના પીસવી. એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

પછી, પલાળેલી અડદ દાળ, મસૂદ દાળ અને ચોખા મીક્ષરની જારમાં લો. એમાં સૂકા લાલ મરચાં, હિંગ, વરિયાળી, મીઠું અને લીમડાના ૫-૬ પાન ઉમેરો. જરા જાડુ પીસી લો. પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. પેસ્ટ બની જાય એટલું ના પીસવું. પીસેલી ચણા દાળ સાથે મિક્સ કરી દો.

 

એમાં જીણી સમારેલું ડુંગળી, ખમણેલું તાજું નારિયળ, લીમડાના ૫-૬ પાન અને ધાણાભાજી ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

આ તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી થોડું મિશ્રણ લઈ બોલ બનાવો અને બે હથેળી વચ્ચે હળવેથી દબાવી દો. એક પ્લેટમાં રાખી દો. આ રીતે બધા વડા તૈયાર કરી લો.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે તેલ ગરમ કરો.

 

બધા વડા આછા ગુલાબી થઈ જાય એવા તળી લો. બન્ને બાજુ બરાબર તળવા માટે થોડી વારે બધા વડા તેલમાં ઉલટાવો.

 

નારિયળ ની ચટણી સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

સાઉથ ઈન્ડિયાના પ્રખ્યાત રાજ્ય, તમિલનાડુની ખાસ વાનગી, આમા વડાઇ.

 

Prep.15 min.

Cooking time 10 min.

Qty. 5 Plates

Ingredients:

Skinned and Split Bengal Gram ½ cup

Skinned and Split Black Gram ¼ cup

Skinned and Split Red Gram ¼ cup

Rice 1 tbsp

Dry Red Chilli whole 2

Asafoetida Powder Pinch

Fennel Seeds 1 ts

Fresh Coconut grated 2 tbsp

Salt to taste

Onion small chopped 1

Curry Leaves 10-12

Fresh Coriander Leaves  2 tbsp

Oil to Deep Fry

Method:

In a bowl, soak Skinned and Split Bengal Gram for at least 1 hour.

 

In another bowl, soak Skinned and Split Black Gram, Skinned and Split Red Gram and Rice together for at least 1 hour.

 

Remove water from soaked Split Bengal Gram. Grind it in a suitable jar of your mixer. Grind it to thick, not like fine paste. No water please. Remove it in a bowl.

 

Remove water from soaked Split Black Gram, Split Red Gram and Rice. Take in a suitable jar of your mixer. Add Dry Red Chilli, Asafoetida Powder, Fennel Seeds, Salt and Curry Leaves 5-6. Grind it to thick, not like fine paste. No water please. Remove in a bowl.

 

Mix ground Split Bengal Gram with other blended stuff. Mix small chopped Onion, grated Fresh Coconut, Curry Leaves 5-6 and Fresh Coriander Leaves.

 

Shape number of flattened balls (patty) of the size of your choice from the mixture.

 

Deep fry to light brownish.

 

Serve Hot with Coconut Chutney.

 

Enjoy Spiced Tamil Fry even when not in Tamilnadu (One of Southern States of India).

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!