સ્પીનાચ સેન્ડવિચ / પાલક ની સેન્ડવિચ / Spinach Sandwich / Palak ni Sandwich

સ્પીનાચ સેન્ડવિચ / પાલક ની સેન્ડવિચ  / Spinach Sandwich / Palak ni Sandwich

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

બ્રેડ સ્લાઇસ ૨

માખણ ૩ ટેબલ સ્પૂન

લસણ સમારેલું ૧ ટેબલ સ્પૂન

ડુંગળી સમારેલી ૧

કેપ્સિકમ સમારેલા ૧

પાલક સમારેલી ૧ બાઉલ

બદામ પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

ચીઝ ૩૦ ગ્રામ

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

 

રીત :

એક પૅન માં ૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલુ માખણ ધીમા તાપે ગરમ કરો.

 

એમા સમારેલું લસણ, ડુંગળી, કેપ્સિકમ, ચીલી ફલૅક્સ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે સમારેલી પાલક, મીઠુ, ઓરેગાનો ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

પાલક નરમ થઈ જાય ત્યા સુધી પકાવો.

 

પછી, બદામ પાઉડર ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

પુરણ તૈયાર છે. તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

બધી બ્રેડ સ્લાઇસની કીનારીઓ કાપી લો.

 

એક બ્રેડ સ્લાઇસ ઉપર માખણ લગાવો.

 

એની ઉપર, તૈયાર કરેલા પુરણનું પાતળું થર પાથરી દો.

 

એની ઉપર ખમણેલું ચીઝ છાંટો અને એની ઉપર બીજી એક બ્રેડ સ્લાઇસ મુકી દો.

 

ગ્રીલ કરવા માટે માખણ લગાવો અને સેન્ડવિચ મેકરમાં ગ્રીલ કરી લો.

 

ગ્રીલ થઈ જાય એટલે તરત જ પીરસો.

 

સાથે થોડી લીલી ચટણી પણ મુકો.

 

મોજ માણો, મસ્ત રહો, સુપર સ્પીનાચ સેન્ડવિચ ખાઓ.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 15 minutes

Serving 1

 

Ingredients:

Bread Slices 2

Butter 3 tbsp

Garlic chopped 1 tbsp

Onion chopped 1

Capsicum chopped 1

Spinach chopped 1 bowl

Almond Powder 2 tbsp

Chilli Flakes 1 ts

Oregano 1 ts

Cheese 30 g

Salt to taste

 

Method:

Heat 2 tbsp of Butter in a pan on low flame. Add chopped Garlic, Onion, Capsicum and Chiili Flakes. When sautéed, add chopped Spinach, Salt and Oregano. Mix well and cook until Spinach softens. Add Almond Powder and mix well. Remove the pan from the flame.

 

Cut to remove the hard border of Bread Slices.

 

Apply butter on 1 Bread Slice. Spread prepared stuffing on it. Sprinkle grated Cheese. Put another Bread Slice on it to cover the stuffing and press little bit.

 

Grill in a sandwich maker. Apply Butter to grill.

 

Serve immediately after grilling with homemade Green Chutney.

 

Serve Super Spinach Sandwich…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!