ફરાળી પાઇ / Farali Pie / Fast Diet Pie

 

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૪૦ મિનિટ

૨ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

પાઇ બેઝ માટે :

ફરાળી લોટ ૧ કપ

માખણ ૫૦ ગ્રામ

દળેલી ખાંડ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું ચપટી

 

પુરણ માટે :

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

શક્કરીયાં બાફેલા અને છુંદેલા ૧

મલાઈ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ખાંડ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું ચપટી

મરી પાઉડર ચપટી

ચીઝ ટોપીંગ માટે

લીલા મરી

 

રીત :

પાઇ બેઝ માટે :

એક કથરોટમાં ફરાળી લોટ લો. એમાં માખણ ઉમેરી બરાબર મીક્ષ કરો. દળેલી ખાંડ અને મીઠું મીક્ષ કરો. જરૂર જણાય તો જ, એકદમ થોડું, આશરે ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું, પાણી ઉમેરી જરા નરમ લોટ બાંધી લો.

 

બાંધેલા લોટમાંથી જાડી અને મોટી રોટલી વણી લો. એને પાઇ ના મોલ્ડમાં ગોઠવી દો.

 

૧૮૦° પર ૨૦ મિનિટ માટે બેક કરી લો.

 

પુરણ માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો. બાફેલા અને છુંદેલા શક્કરીયા ઉમેરો. ૨ થી ૩ મિનિટ માટે ધીરે ધીરે હલાવતા રહી સાંતડો.

 

મલાઈ, ખાંડ, મીઠું અને મરી પાઉડર ઉમેરો. ૩ થી ૪ મિનિટ માટે ધીમા તાપે મીક્ષ કરો. પાણી બિલકુલ નહીં.

 

પાઇ બનાવવા માટે :

તૈયાર કરેલ પાઇના મોલ્ડમાં પુરણ ભરી દો.

 

ચીઝ અને લીલા મરી ભભરાવો.

 

ફરી ૧૨૦° પર ૧૦ મિનિટ માટે બેક કરો.

 

ઓવેનમાંથી બહાર કાઢીને તરત જ પીરસો.

 

ઉપવાસ ઉજવો ખાઈ..

 

ફરાળી પાઇ.. શક્કરીયા ની પાઇ

 

Prep.20 min.

Cooking time 40 min.

Qty. 2 Plates

Ingredients:

For Pie Base:

Fast Diet Flour 1 cup

Butter 50 gm

Sugar Powder 1 tbspContinue Reading

error: Content is protected !!