એસોર્ટેડ બેબી પોટેટો / Assorted Baby Potatoes

 

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૪ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

નાના બટેટા / બટેટી / બેબી પોટેટો ૩૨

(બાફેલા)

તેલ તળવા માટે

 

દેશી સ્ટાઇલ ના બેબી પોટેટો માટે :

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

કિચનકિંગ મસાલો ૧ ટી સ્પૂન

વરીયાળી પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

એલચી પાઉડર ચપટી

જાયફળ પાઉડર ચપટી

આમચૂર ૧ ટી સ્પૂન

સંચળ ૧/૨ ટી સ્પૂન

 

લેબાનિસ બેબી પોટેટો માટે :

ઝતાર મસાલો ૧ ટેબલ સ્પૂન

સંચળ સ્વાદ મુજબ

કાળા તલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

ટોમાટો માયો બેબી પોટેટો માટે :

મેયોનેઝ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ટોમેટો કેચપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

 

ચીઝી ગાર્લિક બેબી પોટેટો માટે :

માખણ ૧ ટી સ્પૂન

લીલી ડુંગળી જીણી સમારેલી ૨ ટેબલ સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

ચીઝ ખમણેલું ૧ ટી સ્પૂન

 

રીત :

બધા બાફેલા બેબી પોટેટો તળી લો.

 

દેશી સ્ટાઇલ ના બેબી પોટેટો માટે :

દેશી સ્ટાઇલ ના બેબી પોટેટો માટેની બધી સામગ્રી એક વાટકીમાં લઈને મીક્ષ કરી લો. સાવ સીધું સાદું. પાણી પણ નહીં ને પકાવવાનું પણ નહીં. ૮ બેબી પોટેટો આ મિશ્રણમાં બરાબર રગદોડી દો જેથી બધા બટેટા પર આ મિશ્રણ બરાબર ચોંટી જાય. કોઈ પણ બટેટુ છૂંદાઈ ના જાય એ ધ્યાન રાખવું.

 

લેબાનિસ બેબી પોટેટો માટે :

લેબાનિસ બેબી પોટેટો માટેની બધી સામગ્રી બીજી એક વાટકીમાં લઈને મીક્ષ કરી લો. ફરી એક વાર, સાવ સીધું સાદું. પાણી પણ નહીં ને પકાવવાનું પણ નહીં. ૮ બેબી પોટેટો આ મિશ્રણમાં બરાબર રગદોડી દો જેથી બધા બટેટા પર આ મિશ્રણ બરાબર ચોંટી જાય. કોઈ પણ બટેટુ છૂંદાઈ ના જાય એ ધ્યાન રાખવું.

 

ટોમાટો માયો બેબી પોટેટો માટે :

ટોમાટો માયો બેબી પોટેટો માટેની બધી સામગ્રી બીજી એક વાટકીમાં લઈને મીક્ષ કરી લો. ફરી એક વાર, સાવ સીધું સાદું. પાણી પણ નહીં ને પકાવવાનું પણ નહીં. ૮ બેબી પોટેટો આ મિશ્રણમાં બરાબર રગદોડી દો જેથી બધા બટેટા પર આ મિશ્રણ બરાબર ચોંટી જાય. કોઈ પણ બટેટુ છૂંદાઈ ના જાય એ ધ્યાન રાખવું.

 

ચીઝી ગાર્લિક બેબી પોટેટો માટે :

એક પૅન માં માખણ ગરમ કરો. એમાં જીણી સમારેલી લીલી ડુંગળી સાંતડી લો. ૮ બેબી પોટેટો, ચીલી ફલૅક્સ, મીઠું, ઓરેગાનો ઉમેરી મીક્ષ કરો. બેબી પોટેટો ને આ મિશ્રણમાં બરાબર રગદોડી દો જેથી બધા બટેટા પર આ મિશ્રણ બરાબર ચોંટી જાય. કોઈ પણ બટેટુ છૂંદાઈ ના જાય એ ધ્યાન રાખવું. પૅન તાપ પરથી હટાવી લો. ખમણેલું ચીઝ છાંટી દો.

 

તૈયાર કરેલા અલગ અલગ બેબી પોટેટો ને દરેકને અલગ અલગ પ્લેટમાં ગોઠવી દો.

 

બધાને ભાવતા.. પોટેટો.. બેબી પોટેટો.. એક જ પ્લેટ માં.. અલગ અલગ સ્વાદ..

 

પરીવાર અને મિત્રો સાથે મનપસંદ સ્વાદ ની મજા માણો..

 

Prep.15 min.

Cooing time 10 min.

Qty. 4 Plates

Ingredients:

Baby Potatoes boiled                                      32

Oil to Fry

For Indigenous Baby Potatoes:

Red Chilli Powder                                           1 ts

Kitchenking Masala                                         1 ts

Fennel Seed Powder                                      1 ts

Cardamom Powder                                         Pinch

Nutmeg Powder                                              Pinch

Mango Powder (Aamchur)                              1 ts

Black Salt Powder                                           ½ ts

For Lebanese Baby Potatoes:

Za’atar  Spice Blend                                        1 tbsp

Black Salt Powder to taste

Black Sesame Seeds                                      1 tbsp

For Tomatomayo Baby Potatoes:

Mayonnaise                                                     2 tbsp

Tomato Ketchup                                              1 tbsp

Chilli Flakes                                                     1 ts

Oregano                                                          1 ts

For Cheesy Garlic Baby Potatoes:

Butter                                                              1 ts

Spring Garlic small chopped                           2 tbsp

Chilli Flakes                                                     1 ts

Salt to taste

Oregano                                                          1 ts

Cheese grated                                    1 ts

Method:

Deep fry all boiled Baby Potatoes.

 

For Indigenous Baby Potatoes:

Take all ingredients for Indigenous Baby Potatoes in a bowl. Mix well. Simply, No Water, No cooking. Take 8 Baby Potatoes and put in this bowl and slowly roll over all Potatoes in the mixture to make sure to make a layer of mixture on all Potatoes. Take care not to crush or break any Potato.

 

For Lebanese Baby Potatoes:

Take all ingredients for Lebanese Baby Potatoes in another bowl. Mix well. Again, No Water, No cooking. Take 8 Baby Potatoes and put in this bowl and slowly roll over all Potatoes in the mixture to make sure to make a layer of mixture on all Potatoes. Take care not to crush or break any Potato.

 

For Tomatomayo Baby Potatoes:

Take all ingredients for Toamtomayo Baby Potatoes in another bowl. Mix well. Once again, No Water, No cooking. Take 8 Baby Potatoes and put in this bowl and slowly roll over all Potatoes in the mixture to make sure to make a layer of mixture on all Potatoes. Take care not to crush or break any Potato.

 

For Cheesy Garlic Baby Potatoes:

Heat Butter on low flame in another bowl. Add Spring Garlic. When fried, add 8 Baby Potatoes. Add Chilli Flakes, Salt and Oregano. Roll over all Potatoes slowly to make sure to get them coated. Take care not to crush or break any Potato. Remove the pan from flame. Sprinkle grated Cheese.

 

Arrange all four varieties of Baby Potato in separate serving dish.

 

Share with Friends and Family, Everybody’s Favourite Potatoes in Various Flavours on One Plate.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!