બક્લાવા ટાર્ટ / Bucklawa Tart / Dry Fruits Tart

બક્લાવા ટાર્ટ / Bucklawa Tart / Dry Fruits Tart
 

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૧૦ નંગ

 

સામગ્રી :

લોટ માટે :

મેંદો ૧ કપ

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

મીઠું ચપટી

પેસ્ટ માટે :

ઘી ૨ ટેબલ સ્પૂન

મેંદો ૧ ટેબલ સ્પૂન

પુરણ માટે :

સૂકા મેવાના ટુકડા ૧/૨ કપ

(કાજુ, બદામ, પિસ્તા, સૂકી ખારેક)

મધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ચાસણી માટે:

ખાંડ ૧ કપ

પાણી

ગુલાબજળ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

મેંદામાં તેલ અને મીઠું ઉમેરો. જરૂર મુજબ ધીરે ધીરે પાણી ઉમેરતા જઇ જરા કઠણ લોટ બાંધી લો.

 

એક વાટકીમાં મેંદો અને ઘી મીક્ષ કરી પેસ્ટ બનાવી લો.

 

લોટમાંથી એક મોટી જાડી રોટલી વણી લો. એની ઉપર બનાવેલી મેંદાની થોડી પેસ્ટ લગાવી દો અને બધી બાજુથી વાળીને ફરી વણી લો.

 

આ રીતે ફરી ફરીને વધુ ૩ વખત વણી લો.

 

વણેલી મોટી રોટલીમાંથી નાના નાના ગોળ ટુકડા કાપી લો અને બધા ટુકડાઓને એક એક કરીને એક એક ટાર્ટ ના મોલ્ડમાં ગોઠવી દો.

 

એક વાટકીમાં માખણ, મધ અને સૂકા મેવા ના ટુકડા બરાબર મીક્ષ કરી લો અને બધા ટાર્ટ માં ભરી દો.

 

તૈયાર કરેલા બધા ટાર્ટ ને ૧૮૦° પર ૨૦ મિનિટ માટે બેક કરી લો. એ દરમ્યાન ચાસણી બનાવી લો.

 

ખાંડમાં ૧/૨ કપ પાણી ઉમેરો. ધીમા તાપ પર મુકી ચાસણી બનાવી લો. ચાસણી બની જાય એટલે તાપ પરથી હટાવી એમાં ગુલાબજળ મીક્ષ કરી દો.

 

ઓવેનમાંથી બહાર કાઢીને તરત જ બધા ગરમ ટાર્ટ પર બનાવેલી ચાસણી રેડો.

 

ઠંડા પડવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

સૂકા મેવા ના નાના ટુકડાઓ યા તો બેરી થી સજાવો.

 

બક્લાવા ટાર્ટ થી ભોજન સાથે યા ભોજન પછી મોઢું મીઠું કરો.

 

Prep.15 min.

Cooking time 20 min.

Yield 10 Tart

Ingredients:

For Dough:

Refined White Wheat Flour (Maida)                            1 cup

Oil                                                                                1 ts

Salt Pinch

For Paste:

Ghee                                                                           2 tbsp

Refined White Wheat Flour (Maida)                            1 tbsp

For Stuffing:

Cashew Nuts, Almond, Pistachio Nuts, Dates            ½ Cup

(All Chopped)

Honey                                                                          1 tbsp

Butter                                                                          1 tbsp

For Sugar Syrup:

Sugar                                                                          1 Cup

Water

Rose Water                                                                 1 tbsp

Method:

Add oil and salt in Refined White Wheat Flour. Knead semi stiff dough adding water slowly.

 

Prepare paste mixing Ghee and Refined White Wheat Flour.

 

Roll the dough. Apply the paste on the top of it. Fold it. Roll it again. Repeat this process for 3 more times.

 

Cut small circles from the rolled dough and set them in tart molds.

 

Mix Butter and Honey with chopped dry fruits and fill tart with this stuffing.

 

Bake tarts for 20 minutes at 180°F. Use this time to prepare Sugar syrup.

 

Add ½ cup water in sugar. Put it on flame and make syrup. After removing from the flame, add Rose Water.

 

Pour Sugar syrup on hot tart.

 

Serve when cooled.

Can be garnished with small chopped dry fruits or some berries.

 

Enjoy Bucklawa Tart with or after meal.

7 Comments

 • Lopa m tanna

  October 18, 2017 at 5:57 PM Reply

  Superb recipe I’m going to try it.

  • Krishna Kotecha

   October 30, 2017 at 1:52 PM Reply

   THANK YOU LOPA,
   KEEP VISITING …..
   HAPPY COOKING

 • Vibha sabapara

  April 30, 2017 at 3:17 PM Reply

  very delicious n full of nutritions.

  • Krishna Kotecha

   May 6, 2017 at 7:05 PM Reply

   Thank you so much Vibha ,
   for your appreciation ….
   keep searching ….
   happy cooking .

 • puja doshi

  April 30, 2017 at 1:58 PM Reply

  superb recipe

  • Krishna Kotecha

   May 6, 2017 at 7:06 PM Reply

   Thank you PUJA
   For appreciation

 • Nita Asvin Koumar

  April 30, 2017 at 1:50 PM Reply

  Very delicious !!!!!!!!!

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!