યીસ્ટ / Homemade Yeast

યીસ્ટ / Homemade Yeast

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

આથા માટે ૨૪ કલાક

૧ કપ

 

સામગ્રી:

હુંફાળું પાણી ૧ કપ

ખાંડ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મેંદો ૧/૨ કપ

દહી ૨ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત:

એક એરટાઇટ ડબ્બામાં હુંફાળું પાણી લો.

 

એમા ખાંડ ઉમેરો અને ઓગળી જાય ત્યાં સુધી હલાવો.

 

પછી એમ મધ મીક્ષ કરી દો.

 

હવે, પાતળુ ખીરું બનાવવા માટે જરૂર મુજબ મેંદો ઉમેરો.

 

પછી એમાં દહી ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી, ડબ્બાને બરાબર બંધ કરી દો.

 

બરાબર આથો આવી જાય એ માટે કમ સે કમ ૨૪ કલાક માટે રાખી મુકો. ઠંડુ વાતાવરણ હશે તો વધારે સમય રાખવું જોઈશે.

 

લો, યીસ્ટ તૈયાર થઈ ગયું.

 

ઠંડી અને સુકી જગ્યાએ રાખી દો. અને જરૂર મુજબ ઉપયોગમાં લો. ફ્રીજમાં પણ રાખી શકાય.

Preparation time 5 minutes

Fermentation time 24 hours

Yield 1 cup

 

Ingredients:

Lukewarm Water 1 cup

Sugar 1 tbsp

Honey 1 tbsp

Refined White Wheat Flour (Maida) ½ cup

Curd 2 tbsp

 

Method:

Take Lukewarm Water in an airtight container.

 

Add Sugar and stir to melt it completely.

 

Then, add Honey and mix.

 

Now, add Refined White Wheat Flour as needed to make thin batter.

 

Then, add Curd, mix well and close the container very well.

 

Leave it for minimum 24 hours to ferment. It may take longer time to ferment if weather is cold.

 

Yeast is ready. Store in cool and dry place to use when needed.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!