યીસ્ટ / Homemade Yeast

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

આથા માટે ૨૪ કલાક

૧ કપ

 

સામગ્રી:

હુંફાળું પાણી ૧ કપ

ખાંડ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મેંદો ૧/૨ કપ

દહી ૨ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત:

એક એરટાઇટ ડબ્બામાં હુંફાળું પાણી લો.

 

એમા ખાંડ ઉમેરો અને ઓગળી જાય ત્યાં સુધી હલાવો.

 

પછી એમ મધ મીક્ષ કરી દો.

 

હવે, પાતળુ ખીરું બનાવવા માટે જરૂર મુજબ મેંદો ઉમેરો.

 

પછી એમાં દહી ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી, ડબ્બાને બરાબર બંધ કરી દો.

 

બરાબર આથો આવી જાય એ માટે કમ સે કમ ૨૪ કલાક માટે રાખી મુકો. ઠંડુ વાતાવરણ હશે તો વધારે સમય રાખવું જોઈશે.

 

લો, યીસ્ટ તૈયાર થઈ ગયું.

 

ઠંડી અને સુકી જગ્યાએ રાખી દો. અને જરૂર મુજબ ઉપયોગમાં લો. ફ્રીજમાં પણ રાખી શકાય.

Preparation time 5 minutes

Fermentation time 24 hours

Yield 1 cup

 

Ingredients:

Lukewarm Water 1 cup

Sugar 1 tbsp

Honey 1 tbsp

Refined White Wheat Flour (Maida) ½ cup

Curd 2 tbsp

 

Method:

Take Lukewarm Water in an airtight container.

 

Add Sugar and stir to melt it completely.

 

Then, add Honey and mix.

 

Now, add Refined White Wheat Flour as needed to make thin batter.

 

Then, add Curd, mix well and close the container very well.

 

Leave it for minimum 24 hours to ferment. It may take longer time to ferment if weather is cold.

 

Yeast is ready. Store in cool and dry place to use when needed.

બટેટા નું આદુ વારુ શાક / Bateta nu Aadu varu Shak / Gigner Potato

તૈયારી માટે ૩ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

બટેટા બાફેલા ૪

ઘી ૩ ટેબલ સ્પૂન

જીરું ૧ ટી સ્પૂન

વરિયાળી ૧ ટી સ્પૂન

તમાલપત્ર ૨

તજ નાનો ટુકડો ૧

લવિંગ ૪-૫

આદુ-મરચા ની પેસ્ટ ૨ ટેબલ સ્પૂન

વરિયાળી પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧ ટી સ્પૂન

મરી પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

સંચળ ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ ૧

સજાવવા માટે ખમણેલો આદુ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

એક પૅન માં ધીમા તાપે ઘી ગરમ કરો.

 

એમાં જીરું, વરિયાળી, તમાલપત્ર, તજ અને લવિંગ ઉમેરો.

 

તતડે એટલે આદુ-મરચા ની પેસ્ટ ઉમેરો, હલાવો.

 

૩ બાફેલા બટેટા ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, વરિયાળી નો પાઉડર, ગરમ મસાલો, મરી પાઉડર, સંચળ અને લીંબુ નો રસ ઉમેરો. ફરી, બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, ધીમા તાપે થોડી વાર પકાવો.

 

એ દરમ્યાન, એક વાટકીમાં ૧ બાફેલું બટેટુ લો. એમાં ૩ થી ૪ ટેબલ સ્પૂન જેટલુ પાણી ઉમેરો અને પાણીમાં જ બટેટાને છુંદી નાખો અને ધીમા તાપે રહેલા પૅન માં ઉમેરી દો. બરાબર મિક્સ કરી દો.

 

પછી, ૪ થી ૫ મિનિટ માટે ધીમા તાપે પકાવો.

 

પછી, એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

એની ઉપર ખમણેલો આદુ છાંટી દો.

 

ગરમા ગરમ પીરસો.

 

આ શાક, આમ જ, એકલુ ખાવાની પણ મજા આવશે અને રોટલી અથવા નાન અથવા અડદ ની પુરી સાથે પણ ખુબ જ જામશે.

 

બટેટા સાથે આદુ નો તમતમાતો સ્વાદ માણો.

Preparation time 3 minutes

Cooking time 10 minutes

Serving 1

 

Ingredients:

Potato boiled 4

Ghee 3 tbsp

Cumin Seeds 1 ts

Fennel Seeds 1 ts

Cinnamon Leaves 2

Cinnamon 1 small pc

Clove Buds 4-5

Ginger-Chilli Paste 2 tbsp

Fennel Seeds Powder 1 tbsp

Garam Masala 1 ts

Black Pepper Powder 1 ts

Black Salt Powder 1 ts

Lemon Juice of 1 lemon

Grated Ginger to garnish 1 tbsp

 

Method:

Heat Ghee in a pan on low flame. Add Cumin Seeds, Fennel Seeds, Cinnamon Leaves, Cinnamon and Clove Buds. When spluttered, add Ginger-Chilli Paste, stir it. Add 3 boiled Potato. Mix well. Add Fennel Seeds Powder, Garam Masala, Black Pepper Powder, Black Salt Powder and Lemon Juice. Mix well. Let it be cooked on low flame.

 

Meanwhile, take remaining 1 boiled Potato in a small bowl. Add 3-4 tbsp of water and crush the Potato in water.

 

Add crushed boiled Potato in the pan on low flame. Mix well and continue cooking for 4-5 minutes.

 

Sprinkle grated Ginger to garnish.

 

Serve Hot.

 

Ginger-Potato can be Enjoyed solely or with Roti or Naan or Black Gram Puri.

 

Sparkle Your Tongue with Sparkling Taste of Ginger-Potato…

ચીઝ ચીલી પોટલી / Cheese Chilli Potli / Cheese Chilli Bag

 

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૩૦ મિનિટ

૧૦ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

લોટ માટે :

મેંદો ૧ કપ

રવો / સૂજી ૨ ટેબલ સ્પૂન

તેલ ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું ચપટી

 

પુરણ માટે :

કોબી ખમણેલી ૧ કપ

હળદર ૧ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

લીલા મરચા ની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧/૨ ટી સ્પૂન

ચીઝ ૩૦ ગ્રામ

તેલ તળવા માટે

ખમણેલી કોબી સજાવટ માટે ૨ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

એક કથરોટમાં મેંદો અને રવો લો. તેલ અને મીઠું મીક્ષ કરો. જરૂર મુજબ ધીરે ધીરે પાણી ઉમેરતા જઇ જરા ઢીલો લોટ બાંધી લો.

 

એક મોટા વાટકમાં ખમણેલી કોબી લો. મીઠું અને હળદર મીક્ષ કરો. આશરે ૧૫ મિનિટ માટે રાખી મુકો. પછી, કોબીને દબાવીને પાણી કાઢી સૂકી કરી લો.

 

ધીમા તાપે એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. લીલા મરચા ની પેસ્ટ અને કોબી ઉમેરો. ૩-૪ મિનિટ માટે ધીમા તાપે સાંતડો. ઠંડુ થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો. ગરમ મસાલો અને ચીઝ મીક્ષ કરી દો.

 

તૈયાર કરેલા લોટમાંથી નાની પુરીઓ વણી લો. દરેક પુરીની વચ્ચે ૧-૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું પુરણ મુકો. પુરીના છેડા વાળી લઈ પુરણ રેપ્ કરી નાની પોટલી જેવો આકાર આપો. બોલ જેવો આકાર ના આપવો. આ રીતે બધી પોટલી તૈયાર કરી લો.

 

તૈયાર કરેલી બધી પોટલી બરાબર તળી લો.

 

તળેલી પોટલીઓ સર્વિંગ પ્લેટમાં ગોઠવો.

 

એની ઉપર ખમણેલી કોબી છાંટી સજાવો.

 

ઘરે બનાવેલી કોઈ પણ ચટણી કે પસંદના કોઈ પાન સૉસ સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

મોઢામાં, ભરેલી પોટલી ખોલો..

ખાલી પેટ ને ભરો..

આ છે કમાલ ની સ્વાદિષ્ટ કોબી..

 

Prep.20 min.

Cooking time 30 min.

Servings 10

Ingredients:

For Dough:

Refined White Wheat Flour (Maida) 1 cup

Semolina 2 tbsp

Oil 2 tbsp

Salt

For Stuffing:

Cabbage grated 1 cup

Turmeric Powder 1 ts

Salt

Oil 1 ts

Chilli Paste 1 tbsp

Garam Masala ½ ts

Cheese 30 gm

Oil for Deep Frying

Grated Cabbage for garnishing 2 tbsp

Method:

Take Refined White Wheat Flour and Semolina in a kneading bowl. Add Oil and Salt. Knead semi soft dough adding water slowly as needed.

Take grated Cabbage in a bowl. Add Salt and Turmeric Powder. Leave to for apporx 15 minutes. Then squeeze cabbage to remove the water to make it dry.

Heat Oil in a pan on low flame. Add Chilli Paste. Add Cabbage and fry it for 3-4 minutes on low flame. Leave it to cool down. Add Garam Masala and Cheese. Mix well.

Roll number of small chapatti (puri) from prepared dough. Put 1-2 tbsp of prepared cabbage stuffing in the middle of Puri. Fold border of Puri to wrap the stuffing giving shape of a small bag. Don’t shape it like ball. Prepare small stuffed bags of all Puri.

Deep fry all stuffed bags in oil to light brownish.

Garnish with Grated Cabbage.

Serve Hot with any Home Made Chutney or Sauce of choice.

Open Stuffed Bags in Mouth and Fill Your Hungry Tummy with Cabbage Delicacy.

હાર્ટ બીટ કેક / રવા કેક / સુજી કેક / Heart Beet Cake / Semolina Cake

 

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૫ મિનિટ

૪ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

રવો / સૂજી ૧/૨ કપ

સૂકા નારિયળ નો પાઉડર ૧/૪ કપ

દળેલી ખાંડ ૧/૮ કપ

ઘી ૧/૮ કપ

દહી ૧/૪ કપ

બીટ નો પલ્પ

બેકિંગ પાઉડર ૧/૪ ટી સ્પૂન

બેકિંગ સોડા ૧/૪ ટી ટી સ્પૂન

 

ચાસણી માટે :

ખાંડ ૧ કપ

ગુલાબજળ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

સજાવટ માટે :

બીટ હાર્ટ આકાર કાપેલી સ્લાઇસ

લાલ ગુલાબની પાંખડીઓ

 

રીત :

એક બાઉલમાં રવો, સૂકા નારિયળ નો પાઉડર, દળેલી ખાંડ, ઘી, દહી અને બીટ નો પલ્પ લો. એકદમ મીક્ષ કરી લો. આશરે ૧૦ મિનિટ માટે રાખી મુકો.

 

પછી, બેકિંગ પાઉડર અને બેકિંગ સોડા ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

ઘી લગાવેલા મોલ્ડમાં ભરી દો.

 

૧૮૦° પર ૨૫ મિનિટ માટે બેક કરી લો.

 

આ દરમ્યાન ચાસણી તૈયાર કરી લો.

 

ચાસણી માટે :

એક પૅન માં ખાંડ લો. ખાંડ ઢંકાઈ જાય એટલું પાણી લો. મધ્યમ તાપે ગરમ કરવા મુકો.

 

થોડી થોડી વારે હલાવતા રહો.

 

૧ તારની ચાસણી તૈયાર કરો.

 

તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

ગુલાબજળ મીક્ષ કરી લો.

 

એક બાજુ રાખી દો.

 

પીરસવા માટે :

બેક થઈ ગયા પછી તરત જ કેક સર્વિંગ પ્લેટ પર લો.

 

 તરત જ, કેક હજી ગરમ જ હોય ત્યારે એના ઉપર બરાબર ફેલાવીને ચાસણી રેડી દો.

 

એના ઉપર હાર્ટ આકારમાં કાપેલી બીટની સ્લાઇસ ગોઠવી દો અને લાલ ગુલાબની થોડી પાંખડીઓ છાંટી સુશોભિત કરો.

 

પ્રેમના ખાસ દિવસ.. વેલેન્ટાઇન્સ ડે..

ખાસ વ્યક્તિ માટે ખાસ કેક..

હાર્ટ બીટ કેક..

 

Prep.15 min.

Cooking time 25 min.

Servings 4

Ingredients:

Semolina ½ cup

Dry Coconut Powder ¼ cup

Sugar Powder 1/8 cupContinue Reading

સ્ટફ્ડ મઠડી રોલ (પ્રસાદ) / Stuffed Muthadi Roll (God’s Offering)

 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૧૦ નંગ

 

સામગ્રી :

લોટ માટે :

મેંદો ૧ કપ

તલ ૧ ટી સ્પૂન

ઘી ૨ ટેબલ સ્પૂન

 

પુરણ માટે :

ગુલકંદ ૧ ટેબલ સ્પૂન

કાજુ પાઉડર ૧/૪ કપ

પિસ્તા ટુકડા ૨ ટેબલ સ્પૂન

ખાંડ ૨ ટેબલ સ્પૂન

કેસર ૫-૬ તાર

તળવા માટે ઘી

કોટિંગ માટે દળેલી ખાંડ  

 

રીત :

લોટ માટે :

એક કથરોટમાં મેંદો લો.

 

એમાં તલ અને ઘી ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઇ જરા નરમ લોટ બાંધી લો. થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પુરણ માટે :

એક પૅન માં ખાંડ લો. એમાં થોડું પાણી ઉમેરો. હલાવીને ખાંડ ઓગાળો.

 

એમાં ગુલકંદ, કાજુ પાઉડર અને પિસ્તા ના ટુકડા મિક્સ કરો.

 

હવે એને ધીમા તાપે ૩ થી ૪ મિનિટ માટે પકાવો. પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

એમાં કેસર મિક્સ કરો અને ઠંડુ થવા થોડી વાર રાખી મુકો.

 

ઠંડુ થઈ જાય એટલે થોડું પુરણ લઈ, એક મુઠ્ઠીમાં દબાવી, બન્ને હથેળી વચ્ચે ફેરવી, નાનો રોલ જેવો આકાર આપો. આ રીતે બધા રોલ તૈયાર કરી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

મઠડી બનાવવા માટે :

બાંધેલા લોટમાંથી જરા જાડી રોટલીઓ વણી લો.

 

બધી રોટલીઓમાંથી લાંબી પટ્ટીઓ કાપી લો.

 

એક પટ્ટી પર થોડું ઘી લગાવો અને સુગર પાઉડર છાંટો.

 

હવે, આ પટ્ટી પર એક રોલ મૂકી, પટ્ટી વાળી લઈ, એમાં રોલ વીંટાળી લો. પટ્ટી ની બન્ને બાજુના છેડા હાથેથી દબાવી બંધ કરી લો.

 

આ રીતે બધા સ્ટફ્ડ રોલ તૈયાર કરી લો.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે ધીમા તાપે ઘી ગરમ કરો.

 

બધા સ્ટફ્ડ રોલ આછા ગુલાબી થઈ જાય એવા તળી લો. બધી બાજુ બરાબર તળવા માટે થોડી વારે ઘી માં બધા રોલ ફેરવવા.

 

રોલ તળાય જાય એટલે ઘી માં થી કાઢી લઈ, તરત જ દળેલી ખાંડ માં રગદોળી, કોટ કરી લો.

 

ઠંડા થવા માટે ૧૫ થી ૨૦ મિનિટ માટે રાખી મુકો.

 

ભગવાન ને ધરાવો અને પ્રસાદ આરોગો.

 

Prep.10 min.

Cooking time 15 min.

Yield 10 pcs.

Ingredients:
For dough :
Refined White Wheat Flour (Maida) 1 cup
Sesame Seeds 1 tsContinue Reading

મિનિ મસાલા ઉત્તપમ પ્લૅટર / Mini Masala Uttapam Platter / Mini Spiced Uttapam Platter

 

તૈયારી માટે ૩૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૫ પ્લેટ

 

ભાગ-૧ કાચી રસમ :

સામગ્રી :

લીલા મરચાં આખા ૨

ડુંગળી સમારેલી ૧

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

આમલી નો પલ્પ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ખાંડ ૨ ટી સ્પૂન

તલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

રસમ પાઉડર

પાણી ૨ કપ

 

વઘાર માટે :

તેલ, રાય, જીરું, લીમડો, સૂકા લાલ મરચાં

 

રીત :

લીલા મરચાંમાં કાપા પડી સેકી લો.

 

સેકેલા લીલા મરચાં, ડુંગળી અને ધાણાભાજી એક ખાંડણીમાં ખાંડી કરકરી પેસ્ટ બનાવી લો. એક વાટકામાં લઈ લો.

 

એમાં આમલીનો પલ્પ, ખાંડ, તલ, રસમ પાઉડર, મીઠું અને પાણી ઉમેરી બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

એક બાજુ રાખી દો.

 

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. એમાં રાય, જીરું, લીમડો અને સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરો. તતડી જાય એટલે તૈયાર કરેલા રસમના મિશ્રણમાં આ વઘાર તરત જ ઉમેરી દો. બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

કાચી રસમ તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

ભાગ-૨ અળસીના બી ની પોડી :

સામગ્રી :

સૂકા લાલ મરચાં ૭-૮

ચણા દાળ ૧/૨ કપ

અળસીના બી ૧/૨ કપ

અડદ દાળ ૧/૪ કપ

સૂકા નારિયળ નો પાઉડર ૧/૨ કપ

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

વઘાર માટે ::

તેલ, રાય, હિંગ, લીમડો

 

રીત :

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. એમાં રાય, હિંગ અને લીમડો ઉમેરો. તતડે એટલે એમાં સૂકા લાલ મરચાં, ચણા દાળ, અડદ દાળ, અળસીના બી, સૂકા નારિયળ નો પાઉડર અને મીઠું ઉમેરો.

 

ધીમા તાપે ૩ થી ૪ મિનિટ માટે હલાવી ને પકાવો.

 

પછી, ઠંડુ થવા રાખી મુકો.

 

પછી, ગ્રાઈન્ડરમાં પીસી લો.

 

એક બાજુ રાખી દો.

 

ભાગ-૩ ઉત્તપમ :

ખીરા માટે :

સામગ્રી :

ચોખા ૩ કપ

અડદ દાળ ૧ કપ

દહી ૪ કપ

મીઠું

 

રીત :

ચોખા અને અડદ દાળ આશરે ૭ કલાક માટે અલગ અલગ પાણીમાં પલાળો. પછી ગરણીથી પાણી કાઢી નાખો.

 

ગ્રાઈન્ડિંગ જારમાં પલાળેલા ચોખા લો. એમાં ૩ કપ દહી ઉમેરો. કરકરું પીસી લો. એક મોટા વાટકામાં લઈ લો.

 

ગ્રાઈન્ડિંગ જારમાં પલાળેલી અડદ દાળ લો. એમાં ૧ કપ દહી ઉમેરો. કરકરી પીસી લો. પીસેલા ચોખા સાથે મીક્ષ કરી દો.

 

આથા માટે ૫ થી ૬ કલાક માટે રાખી મુકો.

 

પછી એમાં મીઠું ઉમેરી બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

ખીરું તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

ઉત્તપમ માટે :

ઓગાળેલું માખણ

 

અલગ અલગ ટોપીંગ માટે :

૧.

મેથી ની ભાજી ૨ ટેબલ સ્પૂન

લીલું લસણ સમારેલું ૧ ટેબલ સ્પૂન

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

૨.

ડુંગળી જીણી સમારેલી ૧

ટમેટાં જીણા સમારેલા ૧

પોડી પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

અળસી ના બી ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

૩.

લસણ જીણું સમારેલું ૪-૫ કળી

ચીઝ ખમણેલું ૨ ટેબલ સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

 

રીત :

મધ્યમ તાપે જાડો સપાટ તવો ગરમ કરો. નોન-સ્ટિક તવા પર ઉત્તપમ બનાવવા સરળ પડશે.

 

તવા ઉપર તૈયાર કરેલું ખીરું ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું રેડો. તવેથા થી તવા પર ખીરાને ઝડપથી જાડા ગોળ આકારમાં ફેલાવી દો.

 

એની ઉપર, સામગ્રીમાં જણાવેલા અલગ અલગ ટોપીંગમાંથી ૧ ટોપીંગ ની સામગ્રી છાંટી દો. તવેથા થી હળવેથી ટોપીંગ દબાવી ઉત્તપમ ઉપર બરાબર ગોઠવી દો.

 

નીચેની બાજુ અધકચરી સેકાય જાય એટલે ઉત્તપમની કિનારી ફરતે અને ઉત્તપમની ઉપર ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓગાળેલું માખણ રેડો.

 

પછી, તરત જ તવેથા વડે ઉત્તપમને તવા પર ઉથલાવો.

 

પછી, ફક્ત ૩૦ થી ૪૦ સેકંડ માટે જ પકાવો.

 

ફરી, તવેથા વડે ઉત્તપમને તવા પર ઉથલાવો.

 

પછી, તરત જ સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લો.

 

આ જ રીતે બીજા ટોપીંગ સાથે પણ ઉત્તપમ બનાવી લો.

 

કાચી રસમ અને અળસીના બી ની પોડી સાથે ગરમા ગરમ ઉત્તપમ પીરસો.

 

અસલી દક્ષિણ ભારતીય સ્વાદ માટે ઉત્તપમ સાથે નારિયળ ની ચટણી પણ પીરસી શકાય.

 

પરંપરાગત સાઉથ ઇંડિયન વાનગી નો સોડમ આપના રસોડા સુધી લઈ આવો. મિનિ મસાલા ઉત્તપમ બનાવો.

 

Prep.30 min.

Cooking time 10 min.

Qty. 5 Plates

Part-1: Raw Rasam:

Ingredients:

Fresh Green Chilli whole 2

Onion chopped 1

Fresh Coriander Leaves 1 tbspContinue Reading

ચોકો પીનટ / Choco Peanut

 

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨ મિનિટ

૧૦ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

મીઠા બિસ્કીટ ૨૦

માખણ ૫૦ ગ્રામ

પીનટ બટર ૨ ટેબલ સ્પૂન

દૂધ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ડાર્ક ચોકલેટ ૫૦ ગ્રામ

મિલ્ક ચોકલેટ ૫૦ ગ્રામ

મલાઈ ૫૦ ગ્રામ

ખારી સીંગ ૨૫ ગ્રામ

રંગીન સુગરબોલ સજાવટ માટે

 

રીત :

બધા બિસ્કીટ નો ભૂકો કરી એમાં માખણ, પીનટ બટર અને દૂધ ઉમેરી બરાબર મીક્ષ કરી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

એમાં ડાર્ક ચોકલેટ, મિલ્ક ચોકલેટ અને મલાઈ ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરતાં ઓગાળી લો. થોડી ખારી સીંગ મીક્ષ કરો. એક બાજુ રાખી દો.  

 

ચોકલેટ મોલ્ડમાં બિસ્કીટ ના મિક્સચર નું થર બનાવો. એના ઉપર ચોકલેટ ના મિક્સચર નું થર બનાવો. એના ઉપર થોડી ખારી સીંગ મુકો.

 

રંગીન સુગરબોલથી સુશોભિત કરો.

 

આશરે ૧ કલાક માટે સેટ થવા માટે ફ્રીજમાં રાખી મુકો.

 

ફ્રીજમાંથી કાઢીને તરત જ ઠંડુ ઠંડુ પીરસો.

 

તમારી મનપસંદ ખારી સીંગ નો સ્વાદ માણો.. મસ્ત મજાની ચોકલેટ ની મીઠાશ સાથે..

 

Prep.20 min.

Cooking time 2 min.

Qty. 10 Plates

Ingredients:

Biscuits sweet                         20

Butter                                      50 gm

Peanut Butter                          2 tbspContinue Reading

સુરણ ના પરાઠા / Suran na Paratha / Yam Paratha

 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૪ પરાઠા

 

સામગ્રી :

પુરણ માટે :

સુરણ બાફેલું છુંદેલું ૨૫૦ ગ્રામ

મરચાં ની પેસ્ટ ૧ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર અથવા મરી પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧ ટી સ્પૂન

ખાંડ ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ ૧/૨

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

લોટ માટે :

ફરાળી લોટ ૧ કપ

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

સેકવા માટે ઘી

સાથે પીરસવા માટે લીલી ચટણી

 

રીત :

પુરણ માટે :

એક બાઉલમાં બાફેલું છુંદેલું સુરણ લો.

 

એમાં, મરચાં ની પેસ્ટ, લાલ મરચું પાઉડર અથવા મરી પાઉડર, ગરમ મસાલો, ખાંડ, લીંબુ નો રસ, ધાણાભાજી અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો. પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી.

 

પુરણ તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

લોટ માટે :

એક કથરોટમાં ફરાળી લોટ લો.

 

એમાં તેલ અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો. જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઇ જરા ઢીલો લોટ બાંધી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

પરાઠા બનાવવા માટે :

બાંધેલા લોટમાંથી મોટો લુવો લઈ બોલ બનાવો અને નાની જાડી રોટલી વણી લો.

 

એની વચ્ચે ૧ થી ૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું પુરણ મુકો. બધી બાજુથી રોટલી વાળી લઈ, પુરણ રેપ કરી બોલ બનાવી, ફરી વણી લો. સરળતાથી વણવા માટે વણતા વણતા થોડી થોડી વારે કોરા લોટથી કોટ કરતાં રહો. વણવા દરમ્યાન પુરણ બહુ બહાર ના નીકળી જાય એ કાળજી રાખવી.

 

આ રીતે બધા પરાઠા વણી લો.

 

ધીમા તાપે તવો ગરમ કરો. એની ઉપર વણેલું એક પરાઠું મુકો.

 

નીચેની બાજુ અધકચરી સેકાય જાય એટલે પરાઠા ને તવા પર ઉલટાવો અને ઉપરની બાજુ થોડી ઘી લગાવો.

 

ફરી, પરાઠા ને તવા પર ઉલટાવો. ફરી, ઉપરની બાજુ થોડું ઘી લગાવો. ફરી ઉલટાવો.

 

આ રીતે બન્ને બાજુ બરાબર સેકાય જાય એટલે પરાઠા ને તવા પરથી લઈ સર્વિંગ પ્લેટ પર મુકો.

 

આ રીતે બધા પરાઠા સેકી લો.

 

લીલી ચટણી સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

વ્રત-ઉપવાસ દરમ્યાન આ સુંવાળા સુરણ પરાઠા આરોગો.

 

Prep.10 min.

Cooking time 10 min.

Yield 4 pcs.

Ingredients:

For Stuffing:

Yam boiled and mashed 250 gm

Chilli Paste 1 tsContinue Reading

ઘઉ ની બિરયાની / Ghav ni Biryani / Wheat Biryani

 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૩૦ મિનિટ

૪ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

ઘઉ બાફેલા ૧ કપ

તેલ ૩ ટેબલ સ્પૂન

તમાલપત્ર ૨

લીમડો ૪-૫

સૂકા લાલ મરચાં ૨

આદુ-લસણ-મરચાં ની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લીલી ડુંગળી સમારેલી ૧/૨ કપ

કેપ્સિકમ સમારેલા મોટા ટુકડા ૧/૨ કપ

ટમેટાં સમારેલા મોટા ટુકડા ૨ ટમેટાં

મીક્ષ વેજીટેબલ સમારેલા મોટા ટુકડા બાફેલા ૨ કપ

(ગાજર, ફણસી, લીલા વટાણા, બટેટા, ફૂલકોબી વગેરે)

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

હળદર ૧ ટી સ્પૂન

ધાણાજીરું ૧ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧ ટી સ્પૂન

વરીયાળી નો પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

ધાણાભાજી ૨ ટેબલ સ્પૂન

કાજુ તળેલા ૧/૪ કપ

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

રીત :

ઘઉ કમ સે કમ ૮ કલાક માટે પાણીમાં પલાળી રાખો. પછી બાફી લો. પછી ગાળીને પાણી કાઢી નાખો. ઘઉ એક બાજુ રાખી દો.

 

એક પૅન માં ઘી ગરમ કરો. એમાં તમાલપત્ર, લીમડો, સૂકા લાલ મરચાં અને આદુ-લસણ-મરચાં ની પેસ્ટ ઉમેરો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે એમાં સમારેલી લીલી ડુંગળી, કેપ્સિકમ અને ટમેટાં ઉમેરો. છૂંદાઈ ના જાય એ ખ્યાલ રાખી ધીરે ધીરે હલાવી મીક્ષ કરો.

 

મીઠું, લાલ મરચું પાઉડર, હળદર, ધાણાજીરું, ગરમ મસાલો અને વરીયાળી નો પાઉડર ઉમેરો. સામગ્રી છૂંદાઈ ના જાય એ ધ્યાન રાખી હળવે હળવે હલાવી બરાબર મીક્ષ કરો.

 

બાફેલા મીક્ષ વેજીટેબલ ઉમેરો અને હળવે હળવે બરાબર મીક્ષ કરો.

 

બાફેલા ઘઉ ઉમેરો અને હળવે હળવે બરાબર મીક્ષ કરો.

 

એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

ધાણાભાજી અને તળેલા કાજુ ભભરાવી સજાવો.

 

બિરયાની તો બહુ માણી..

 

પણ આ તો ઘઉ ની બિરયાની..

 

આયર્ન અને વિટામિન થી ભરપુર.. અતિ પૌષ્ટિક.. મિજબાની

 

Prep.10 min.

Cooking time 30 min.

Qty. 4 Plates

Ingredients:
Wheat grains boiled 1 cup
Oil 3 tbsp
Cinnamon Leaves 2Continue Reading

ઝાંઝીબાર મિક્સ / Zanzibar Mix

 

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૩૦ મિનિટ

૪ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

ચોળી ના ભજીયા માટે :

ચોળી ની દાળ પલાળેલી ૧ કપ

મરચાં ની પેસ્ટ ૧ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

તળવા માટે તેલ

 

બટેટા વડા માટે :

બટેટા બાફેલા છાલ કાઢેલા ૨

લસણ ની ચટણી ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ નો રસ ૧/૨ ટી સ્પૂન

બેસન ૧/૨ કપ

મેંદો ૧/૨ કપ

મરચાં જીણા સમારેલા ૧/૨ ટી સ્પૂન

સોડા-બાય-કાર્બ ચપટી

મીઠું સ્વાદ મુજબ

તળવા માટે તેલ

 

સૉસ માટે :

બટેટા છાલ કાઢી જીણા સમારેલા ૧

મરચાં જીણા સમારેલા ૨

મેંદો ૧ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

નારિયળ ની ચટણી માટે :

તાજું નારિયળ નું ખમણ ૧ કપ

મરચાં જીણા સમારેલા ૩

લીંબુ નો રસ ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

સજાવવા અને સાથે પીરસવા માટે :

પીરી પીરી સૉસ ૧ ટેબલ સ્પૂન

કાચી કેરી ની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન

કસાવા (મોગો) ચીપ્સ ૧/૪ કપ

તળેલા સીંગદાણા ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

ચોળી ના ભજીયા માટે :

પલાળેલી ચોળી ની દાળ પાણીમાંથી કાઢી લઈ, પીસી લો.

 

એમાં મરચાં ની પેસ્ટ અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરી જરા કઠણ મિશ્રણ તૈયાર કરો.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે તેલ ગરમ કરો.

 

તૈયાર કરેલા મિશ્રણ ના નાના નાના લુવા ગરમ તેલમાં તળવા માટે મુકો.

 

બધા લુવા મધ્યમ તાપે આકરા તળી લો.

 

બરાબર તળાય જાય એટલે તેલમાંથી કાઢી લઈ, કિચન ટીસ્યુ ઉપર મુકો જેથી વધારાનું તેલ કિચન ટીસ્યુ માં સોસાય જાય.

 

બટેટા વડા માટે :

બાફેલા અને છાલ કાઢેલા બટેટા એક બાઉલમાં લો.

 

એમાં લસણ ની ચટણી, લીંબુ નો રસ, જીણા સમારેલા મરચાં અને મીઠું ઉમેરો.

 

બટેટા અધકચરા છુંદી, બધુ બરાબર મિક્સ કરો.

 

બીજા એક બાઉલમાં, બેસન અને મેંદો સાથે લો.

 

એમાં મીઠું અને સોડા-બાય-કાર્બ ઉમેરો. થોડું પાણી ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરી ઘાટી સ્લરી તૈયાર કરો.

 

તૈયાર કરેલા બટેટાના મિશ્રણમાંથી નાના નાના બોલ બનાવો.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે તેલ ગરમ કરો.

 

એક પછી એક, બટેટાના બધા બોલ તૈયાર કરેલી સ્લરીમાં જબોળી, તરત જ ગરમ થયેલા તેલમાં તળવા માટે મુકો.

 

બધી બાજુ બરાબર તળવા માટે થોડી વારે બોલને તેલમાં ફેરવો.

 

બરાબર તળાય જાય એટલે તેલમાંથી કાઢી લઈ, કિચન ટીસ્યુ ઉપર મુકો જેથી વધારાનું તેલ કિચન ટીસ્યુ માં સોસાય જાય.

 

સૉસ માટે :

એક નાના બાઉલમાં મેંદો લો. થોડું પાણી ઉમેરી, મિક્સ કરી, સ્લરી તૈયાર કરો.

 

એક પૅન માં ૨ ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ કરો.

 

એમાં સમારેલા બટેટા ઉમેરો અને બાફી લો.

 

બટેટા બરાબર બફાઈ જાય એટલે મીઠું, સમારેલા મરચાં અને તૈયાર કરેલી સ્લરી ઉમેરો. મિક્સ કરો અને મધ્યમ તાપે ૩ થી ૪ મિનિટ માટે ઉકાળો.

 

પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને એક બાજુ રાખી દો.

 

નારિયળ ની ચટણી માટે :

એક નાના બાઉલમાં તાજું નારિયળ નું ખમણ લો.

 

એમાં લીંબુ નો રસ, સમારેલા મરચાં અને મીઠું ઉમેરો.

 

આ મિશ્રણ ને મીક્ષરની એક જારમાં લો. થોડું પાણી ઉમેરો. ૨૦ થી ૩૦ સેકંડ માટે હાઇ સ્પીડ પર પીસી લો. નાના બાઉલમાં લઈ લો.

 

નારિયળ ની ચટણી તૈયાર છે.

 

સજાવવા અને પીરસવા માટે :

એક મોટા સર્વિંગ બાઉલમાં ચોળી ના ભજીયા અને બટેટા વડા લો.

 

એની ઉપર તૈયાર કરેલો સૉસ બરાબર ફેલાવીને રેડો.

 

એની ઉપર સજાવટની રીતે તૈયાર કરેલી નારિયળ ની ચટણી, પીરી પીરી સૉસ, કાચી કેરી ની પેસ્ટ બરાબર ફેલાવીને રેડો.

 

એની ઉપર તળેલા સીંગદાણા છાંટી દો અને કસાવા ની ચીપ્સ ગોઠવી દો.

 

જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવે એવું સરસ દેખાય છે ને..!!!

 

તાજગીભર્યા અસલ સ્વાદ માટે તાજે તાજું જ પીરસો.

 

ભારતીય લોકો થી ભરચક, ઈસ્ટ આફ્રિકા ના દેશ, ટાન્ઝાનિયા નું સ્ટ્રીટ ફૂડ, કુદરતી પૌષ્ટિક તત્વોથી ભરપુર, ઝાંઝીબાર મિક્સ.

 

Prep.20 min.

Cooking time 30 min.

Servings 4

Ingredients:

For Black Eyed Beans Fry:

Black Eyed Beans split (soaked) 1 cupContinue Reading

error: Content is protected !!