મેંગો પિઝા / Mango Pizza

મેંગો પિઝા / Mango Pizza
 

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

મેંગો સૉસ માટે :

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

લસણ જીણું સમારેલું / પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ડુંગળી જીણી સમારેલી ૧

તજ-લવિંગ પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

પાકી કેરી જીણી સમારેલી ૧

કેપ્સિકમ જીણા સમારેલા ૧

મીઠું સ્વાદ મુજબ

મેંદો ૧ ટી સ્પૂન

મેંગો પ્યુરી ૧ કપ

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

ઇટાલિયન સીઝનીંગ ૧/૨ ટી સ્પૂન

 

ટોપીંગ માટે :

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

સિમલા મિર્ચ ૧

પાકી કેરી જીણી સમારેલી ૧

ઇટાલિયન સીઝનીંગ ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ચીઝ ખમણેલું

પિઝા બેઝ

 

રીત :

મેંગો સૉસ માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે તેલ અને માખણ એકીસાથે ગરમ કરો. એમાં જીણી સમારેલી ડુંગળી, લસણ, તજ-લવિંગ પાઉડર ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

એમાં જીણી સમારેલી પાકી કેરી, કેપ્સિકમ અને મીઠું ઉમેરો. મીક્ષ કરો.

 

કેરી બરાબર પાકી જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને ઠંડુ થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી, આ મિશ્રણને મીક્ષરની જારમાં લઈ, એકદમ જીણું પીસી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

બીજા એક પૅન માં ધીમા તાપે તેલ અને માખણ એકીસાથે ગરમ કરો.

 

એમાં મેંદો ઉમેરો અને સાંતડો. મેંદો આછો ગુલાબી થઈ જાય એટલે એમાં પીસેલું મિશ્રણ, મેંગો પ્યુરી, ચીલી ફલૅક્સ, ઓરેગાનો અને ઇટાલિયન સીઝનીંગ ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

પૅન ના તળીયે સૉસ ચોંટી ના જાય, બળી ના જાય અને સૉસ માં કોઈ ગઠાં ના રહી જાય એ માટે પૅન ના તળિયા સુધી ચમચો ફરવીને હલાવતા રહો અને ઘાટો સૉસ તૈયાર થાય ત્યા સુધી ધીમા તાપે પકાવો.

 

ટોપીંગ માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો.

 

એમાં સિમલા મિર્ચ, ઇટાલિયન સીઝનીંગ અને મીઠું ઉમેરો.

 

મીક્ષ કરતાં કરતાં સાંતડી લો.

 

પિઝા બનાવવા માટે :

માખણ લગાવી પિઝા બેઝ સેકી લો.

 

એની ઉપર તૈયાર કરેલો મેંગો સૉસ લગાવી દો.

 

એની ઉપર ખમણેલું ચીઝ છાંટી દો.

 

એની ઉપર તૈયાર કરેલા ટોપીંગ ના મિશ્રણ નું થર પાથરી દો.

 

છાંટેલું ચીઝ ઓગળી જાય, ફક્ત એટલા પૂરતું જ બેક કરો.

 

પિઝા તૈયાર છે.. કોઈ પણ સમયે પિઝા ની મજા માણો..

Prep.20 min.

Cooking time 20 min.

Yield 2 Servings

Ingredients:

For Sauce:

Butter 1 tbsp

Oil 1 ts

Garlic small chopped  or Paste 1 tbsp

Onion small chopped 1

Cinnamon-Clove Powder 1 ts

Capsicum small chopped 1

Mango very small chopped 1

Salt to taste

Refined White Wheat Flour (Maida) 1ts

Mango Puree 1 cup

Chilli Flakes 1 ts

Oregano 1 ts

Italian seasoning ½ ts

For Topping:

Butter 1 tbsp

Bell Peppers 1

Mango chopped 1

Italian seasoning ½ ts

Salt to taste

Cheese grated

Pizza base

Method:

For Mango Sauce:

Heat Oil and Butter in a pan. Add Onion, Garlic, Cinnamon-Clove Powder, Capsicum and mix well. Add Mango and Salt. When it is cooked well, remove the pan from the flame and leave it to cool down. Then crush it.

 

In another pan, heat Oil and Butter. Add Refined White Wheat Flour. When it gets light brownish, add crushed mixture, Mango Puree, Chilli Flakes, Oregano and Italian Seasoning. Cook it well until it becomes thick sauce. Stir it up to the bottom while cooking to avoid burning at the bottom and also to avoid clots.

 

For Topping:

Heat Butter in a pan. Add Bell Peppers, Italian Seasoning and salt. Pan fry it well while mixing.

 

Assembling:

Roast Pizza base using butter. Spread Mango Sauce on the top of it. Sprinkle grated Cheese. Spread Topping on it. Bake it until Cheese is melted.

 

Ready to Serve…Enjoy Anytime…Pizza Time…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!