મેંગો ટાર્ટ / Mango Tart

મેંગો ટાર્ટ / Mango Tart
 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

૪ ટાર્ટ

 

સામગ્રી :

ટાર્ટ બેઝ માટે :

મેંગો ફ્લેવર બિસ્કીટ ૨૦

માખણ ૨૫ ગ્રામ

 

પુરણ માટે :

દહી નો મસકો ૧/૨ કપ

કન્ડેન્સ મિલ્ક ૧/૨ કપ

મલાઈ ૨ ટેબલ સ્પૂન

પનીર ૨ ટેબલ સ્પૂન

મેંગો પ્યુરી ૧/૨ કપ

દળેલી ખાંડ ૨ ટેબલ સ્પૂન

 

સજાવટ માટે પાકી કેરી ની સ્લાઇસ

 

રીત :

ટાર્ટ બેઝ માટે :

બધા બિસ્કીટ નો ભુકો કરી લો. એમાં માખણ ઉમેરો. જરૂર લાગે તો ૧ ટી સ્પૂન જેટલી મેંગો પ્યુરી ઉમેરો.

 

આ બધુ બરાબર મીક્ષ કરી, કઠણ મિશ્રણ તૈયાર કરો.

 

ટાર્ટ મોલ્ડમાં તૈયાર કરેલું મિશ્રણ સેટ કરી દો.

 

પુરણ માટેની બધી જ સામગ્રી મિક્ષર ની એક જારમાં લઈ બરાબર પીસી લો અને સેટ કરેલા બધા ટાર્ટ મોલ્ડમાં ભરી દો.

 

બધા ટાર્ટ મોલ્ડ ૩૦ મિનિટ માટે ફ્રીજમાં મુકી રાખો.

 

પાકી કેરી ની સ્લાઇસ વડે દરેક ટાર્ટ સજાવો.

 

ઠંડુ ઠંડુ પીરસો.

 

તીખા તમતમતા ભોજન પછી પેટમાં ઠંડક મહેસુસ કરો..

 

Prep.10 min.

Yield 4 Tarts

Ingredient:

For Tart Base:

Mango Flavour Biscuits 20

Butter 25 gm

For Filling:

Hung Curd ½ cup

Condensed Milk ½ cup

Cream 2 tbsp

Cottage Cheese 2 tbsp

Mango Puree ½ cup

Powder Sugar 2 tbsp

For Garnish:

Mango Slices

 

Method:

Crush all Biscuits. Add butter (If needed, add 1 ts mango puree). Prepare stiff mixture. Set the mixture in Tart Moulds.

 

Crush all the ingredients together for Filling in the mixture or blender. Fill this mixture in set Tart Moulds. Put all Tarts in fridge for ½ hour to set.

 

Garnish with Mango Slices.

 

Serve fridge cold.

 

Enjoy after any hot spicy food to set your tummy cool.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!