મીક્ષ સૉસ પાસ્તા / Mixed Sauce Pasta

મીક્ષ સૉસ પાસ્તા / Mixed Sauce Pasta
 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૨ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

સફેદ સૉસ માટે :

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લસણ સમારેલું ૧ ટી સ્પૂન

મેંદો ૧ ટેબલ સ્પૂન

દૂધ ૧ કપ

મીઠું

મરી પાઉડર ચપટી

મલાઈ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

લાલ સૉસ માટે :

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

લસણ સમારેલું ૧ ટી સ્પૂન

ડુંગળી સમારેલી ૧

ટમેટાં સમારેલા ૧

ટોમેટો પ્યુરી ૧/૨ કપ

મીઠું

મીક્ષ હર્બ ૨ ટી સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

મરી પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

 

પાસ્તા માટે :

માખણ ૨ ટેબલ સ્પૂન

બેબી કૉર્ન ૧/૨ કપ

કેપ્સિકમ સમારેલા મોટા ટુકડા ૧

પાસ્તા બાફેલા ૧ કપ

ઓરેગાનો ચપટી

ચીલી ફલૅક્સ ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

સજાવટ માટે ચીઝ અને ઓલિવ

 

રીત :

સફેદ સૉસ માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો.

 

એમાં સમારેલું લસણ અને મેંદો ઉમેરો. તવેથા વડે ધીરે ધીરે હલાવીને આછા ગુલાબી જેવુ થઈ જાય ત્યા સુધી સાંતડો.

 

દૂધ ઉમેરો અને મધ્યમ તાપે ઉકાળો. ગઠાં ના થાય એ ખ્યાલ રાખવો. જરૂર લાગે તો ધીરે ધીરે હલાવવું.

 

મિક્સચર જરા ઘાટુ થાય એટલે મરી પાઉડર, મીઠું અને મલાઈ ઉમેરો અને મધ્યમ તાપે ૧ થી ૨ મિનિટ માટે ધીરે ધીરે હલાવીને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

સફેદ સૉસ તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

લાલ સૉસ માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ અને તેલ એકીસાથે ગરમ કરો.

 

એમાં સમારેલું લસણ ઉમેરો અને આછા ગુલાબી જેવુ સાંતડો.

 

હવે, સમારેલી ડુંગળી ઉમેરો અને નરમ થાય ત્યા સુધી સાંતડો.

 

પછી, સમારેલા ટમેટાં ઉમેરો અને નરમ થાય ત્યા સુધી સાંતડો.

 

હવે, ટોમેટો પ્યુરી, મીઠું, મીક્ષ હર્બ, ચીલી ફલૅક્સ અને મરી પાઉડર ઉમેરો.

 

મિક્સચર જરા ઘાટુ થઈ જાય ત્યા સુધી, આશરે ૧ થી ૨ મિનિટ માટે, ધીમા-મધ્યમ તાપે ધીરે ધીરે હલાવતા રહી પકાવો.

 

પાસ્તા માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો.

 

એમાં બેબી કૉર્ન, કેપ્સિકમ ના સમારેલા મોટા ટુકડા, ઓરેગાનો, ચીલી ફલૅક્સ અને મીઠું ઉમેરો.

 

ધીરે ધીરે મીક્ષ કરતાં કરતાં ફક્ત ૨ થી ૩ મિનિટ માટે ધીમા તાપે પકાવો.

 

બાફેલા પાસ્તા ઉમેરો. ધીમા તાપે ૧ થી ૨ મિનિટ માટે પકાવો. પાસ્તા છૂંદાય ના જાય એ કાળજી સાથે ઉપર-નીચે હલાવતા રહી બરાબર મીક્ષ કરો.

 

તૈયાર કરેલો સફેદ સૉસ અને લાલ સૉસ ઉમેરો. ધીરે ધીરે હલાવી મીક્ષ કરતાં રહી, ધીમા તાપે ૨ થી ૩ મિનિટ માટે પકાવો.

 

ખમણેલું ચીઝ છાંટો અને ઓલિવ મુકી સજાવો.

 

તરત જ પીરસો.

 

ઇટાલિયન વાનગી, ઇંડિયન સ્વાદ સાથે.

 

Prep.5 min.

Cooking time 20 min.

Qty. 2 Plates

Ingredients:

For White Sauce:

Butter 1 tbsp

Garlic chopped 1 ts

Refined White Wheat Flour (Maida) 1 tbsp

Milk 1 cup

Salt

Black Pepper Powder Pinch

Cream 1 tbsp

For Red Sauce:

Butter 1 tbsp

Oil 1 ts

Garlic chopped 1 ts

Onion chopped 1

Tomato chopped 1

Tomato Puree ½ cup

Salt

Mixed Herbs 2 ts

Chilli Flakes 1 ts

Black Pepper Powder ½ ts

For Pasta:

Butter 2 tbsp

Baby Corn ½ cup

Capsicum chopped in 8 pcs 1

Pasta boiled 1 cup

Oregano Pinch

Chilli Flakes ½ ts

Salt to taste

For Garnishing: Cheese, Olives

Method:

For White Sauce:

Heat butter in a pan on low flame. Add Garlic and Refined White Wheat Four. Stir with flat edged cooking spoon to light brownish. Add Milk and mix well on medium flame. Take care it doesn’t form lumps or clots. When mixture becomes little thick, add Black Pepper Powder, Salt and Cream. Mix well on the medium flame for 1-2 minutes.

 

For Red Sauce:

Heat Butter and Oil in a pan on low flame. Add garlic and let it be light brownish. Add Onion and cook to soften. Add Tomato and cook to soften. Add Tomato Puree, Salt, Mixed Herbs, Chilli Flakes and Black Pepper Powder. Continue cooking on low medium flame and stirring for 1-2 minutes until it becomes thick.

 

For Pasta:

Heat Butter in a pan. Add Baby Corn, Capsicum, Oregano, Chilli Flakes and Salt. Cook on low flame while mixing well for 2-3 minutes only. Add boiled Pasta. Continue cooking on low flame for 1-2 minutes while mixing and turning over the stuff slowly taking care of not crushing Pasta. Add White Sauce and Red Sauce. Leave it on low flame while mixing well for 2-3 minutes.

 

Garnish with grated Cheese and Olives. Serve immediately.

 

Enjoy Italian cuisine with Indian flavour.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!