આમલા-હની શૉટ / Aamla-Honey Shot / Gooseberry-Honey Shot

આમલા-હની શૉટ / Aamla-Honey Shot / Gooseberry-Honey Shot

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

૬ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

આમલા ૪

(ઠળિયા કાઢી ને સમારેલા)

આમલા નો મીઠો પલ્પ ૧ ટેબલ સ્પૂન

બાદીયા પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

આદુ નાનો ટુકડો ૧

સંચળ પાઉડર ચપટી

મધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

બરફ નો ભૂકો ૧ કપ

 

રીત :

મિક્સરમાં સમારેલા આમલા, આમલા નો મીઠો પલ્પ, બાદીયા પાઉડર અને આદુ નો ટુકડો લો. એકદમ પીસી લો અને ગરણીથી ગાળી લો. સંચળ અને મધ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

બરફના ભૂકા થી ૩/૪ શૉટ ગ્લાસ ભરો. તૈયાર કરેલા આમલા-મધ ના મિશ્રણથી શૉટ ગ્લાસ પૂરો ભરી લો.

 

તરત જ પીરસો.

 

આમલા-મધ ના શૉટ થી ઉનાળાના તડકા નો મક્કમ સામનો કરો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time no cooking

Servings 6

 

Ingredients:

Gooseberry seedless and chopped 4

Gooseberry crush 1 tbsp

Star Anise Powder 1 ts

Ginger 1 small piece

Black Salt Powder Pinch

Honey 1 tbsp

Ice crushed 1 cup

 

Method:

In a wet grinding jar of your mixer, take chopped Gooseberry, Gooseberry crush, Star Anise Powder and Ginger. Crush it very well and filter the liquid in the mixture. Add Black Salt Powder and Honey and mix well.

 

Fill the shot glass with crushed Ice up to ¾. Fill the glass to full with the prepared Gooseberry-Honey mixture.

 

Serve immediately.

 

Confront Sunstroke of Summer with a Shot of Gooseberry and Honey.

1 Comment

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!