ફ્રોઝન કર્ડ / Frozen Curd

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૦ મિનિટ

૧૦ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

દહી નો મસકો ૧/૨ કપ

મેંગો પ્યૂરી ૧/૨ કપ

કન્ડેન્સ મિલ્ક ૧/૨ કપ

ક્રીમ ૨ ટેબલ સ્પૂન

સજાવટ માટે મેંગો સ્લાઇસ

 

રીત :

મીક્ષર ની એક જારમાં દહી નો મસકો, મેંગો પ્યૂરી, કન્ડેન્સ મિલ્ક અને ક્રીમ લો. ફક્ત ૫-૭ સેકંડ માટે મીક્ષર ફેરવી, ચર્ન કરી લો.

 

ચર્ન કરેલું મિશ્રણ, એક એર ટાઇટ બરણીમાં પેક કરી દો.

 

એને કમ સે કમ ૭ થી ૮ કલાક માટે ડીપ ફ્રીઝરમાં રાખી દો.

 

પછી, જ્યારે પીરસવું હોય ત્યારે, એક સર્વિંગ પ્લેટ પર એક સ્કૂપ જેટલુ મુકો.

 

એની ઉપર મેંગો સ્લાઇસ ગોઠવી દો.

 

જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું લાગે છે ને..!!

 

આભાર માનો ઉનાળાની ગરમીનો કે આવી સરસ વાનગી માણવાનો મોકો મળે છે.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 0 minutes

Servings 10

 

Ingredients:

Hung Curd ½ cup

Mango Puree ½ cup

Condensed Milk  ½ cup

Cream 2 tbsp

 

Mango slices for garnishing

 

Method:

Take Hung Curd, Mango Puree, Condensed Milk and Cream in a wet grinding jar of mixer. Just churn it.

 

Pack churned mixture in an air tight container.

 

Keep it in a deep freezer to set for 7 to 8 hours.

 

Take a scoopful on a serving plate.

 

Garnish it with a beautiful slice of Mango.

 

Serve immediately to enjoy the taste at its best.

 

Summer Heat gives you a reason to enjoy such delicacies.

સી બ્રીઝ / Sea Breeze

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૦ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

બરફ નો ભુકો

આદુ નો રસ ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ નો રસ ૧ ટી સ્પૂન

બ્લુ કુરકાઓ સીરપ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ગ્રીન એપલ સીરપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લીંબુ ની સ્લાઇસ

ફુદીનો

સોડા વોટર

 

રીત :

એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં થોડો બરફનો ભુકો લો.

 

એમા આદુ નો રસ, લીંબુ નો રસ, બ્લુ કુરકાઓ સીરપ અને ગ્રીન એપલ સીરપ ઉમેરો.

 

પછી, લીંબુ ની સ્લાઇસ અને ફુદીનો ઉમેરો.

 

હવે, બાકીનો ગ્લાસ, સોડા વોટર થી ભરી દો.

 

તરત જ પીરસો.

 

ઉનાળાની ગરમ સાંજે, ઘરે જ સી બ્રીઝ બનાવો અને ફીલ કરો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 0 minutes

Serving 1

 

Ingredients:

Crushed Ice

Ginger Juice  1 ts

Lemon Juice 1 ts

Blue Curacao Syrup 2 tbsp

Green Apple Syrup 1 tbsp

Lemon Slice

Fresh Mint Leaves

Soda Water

 

Method:

Take Crushed Ice in a serving glass.

 

Add Ginger Juice, Lemon Juice, Blue Curacao Syrup and Green Apple Syrup.

 

Add Lemon Slice and Fresh Mint Leaves.

 

Fill in remaining glass with Soda Water.

 

Serve immediately.

 

Everyone is not so lucky to be on Sea shore in hot evening of Summer…Be lucky to feel SEA BREEZE at home…

અલો વેરા હલવો દુધી સાથે / કુંવારપાઠું નો હલવો દુધી સાથે / Aloe Vera Halvo with Bottle Gourd

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

અલો વેરા ૧૦૦ ગ્રામ

ઘી ૫૦ ગ્રામ

દુધી ખમણેલી ૨૫૦ ગ્રામ

(ખમણેલી દુધી દબાવી, નીચોવી, પાણી કાઢી નાખો)

દુધ ૧/૨ કપ

દુધ નો માવો ખમણેલો ૧૦૦ ગ્રામ

ખાંડ ૧૦૦ ગ્રામ

કાજુ ૧/૨ કપ

બદામ ૨ ટેબલ સ્પૂન

કાળી કિસમિસ ૧ ટેબલ સ્પૂન

એલચી પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

જાયફળ પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

સુંઠ પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

સજાવવા માટે કાજુ, બદામ અને કાળી કિસમિસ

 

રીત :

એક પૅન માં ઘી ગરમ કરો.

 

એમાં અલો વેરા ઉમેરો અને અધકચરો સાંતડી લો.

 

પછી એમાં ખમણેલી દુધી ઉમેરો અને ધીમા-મધ્યમ તાપે સાંતડો.

 

દુધી ની ભીનાશ બળી જાય અને દુધી સુકી લાગવા લાગે એટલે દુધ ઉમેરો અને દુધ બળી જાય ત્યા સુધી પકાવો.

 

પછી, દુધ નો માવો, ખાંડ, કાજુ, બદામ, કાળી કિસમિસ, એલચી પાઉડર, જાયફળ પાઉડર અને સુંઠ પાઉડર ઉમેરો. લચકો થઈ જાય ત્યા સુધી ધીરે ધીરે હલાવતા રહી, ધીમા-મધ્યમ તાપે પકાવો.

 

પછી, એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

એની ઉપર થોડા કાજુ, બદામ અને કાળી કિસમિસ છાંટી સજાવો.

 

ભારતીય પરંપરાગત વાનગી, હલવો.

 

એનું આયુર્વેદિક સ્વરૂપ, અલો વેરા હલવો / કુંવારપાઠું નો હલવો. .

Preparation time 5 minutes

Cooking time 15 minutes

Serving 2

 

Ingredients:

Aloe Vera 100 gm

Ghee 50 gm

Bottle Gourd grated 250 gm

(squeeze grated Bottle Gourd to remove excess water)

Milk ½ cup

Milk Khoya (Mawa) grated 100 gm

Sugar 100 gm

Cashew Nuts ½ cup

Almonds 2 tbsp

Dry Black Grapes (Black Raisins) 1 tbsp

Cardamom granules Powder 1 ts

Nutmeg Powder 1 ts

Dry Ginger Powder 1 tbsp

Method:

Heat Ghee in a pan. Add Aloe Vera and semi fry it. Add grated Bottle Gourd and continue frying on low-medium flame. When moisture of Bottle Gourd gets burnt and starts to look drying, add Milk and cook for some minutes until Milk gets evaporated, add Milk Khoya, Sugar, Cashew Nuts, Almonds, Black Raisins, Cardamom Granules Powder, Nutmeg Powder, Dry Ginger Powder. Keep mixing very well while continue cooking on slow-medium flame until it becomes a soft lump.

 

Remove in a serving bowl.

 

Garnish with pieces of Cashew Nuts, Almonds and Black Raisins.

 

Enjoy Herbal Version of Indian Traditional Recipe…Halvo…

પીયુશ / Piyush

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૦ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

શ્રીખંડ ૨ કપ

(પ્લેન શ્રીખંડ હોય તો એ જ લેવું)

છાસ ૨ કપ

દળેલી ખાંડ ૨ ટેબલ સ્પૂન

એલચી પાઉડર ચપટી

જાયફળ પાઉડર ચપટી

કેસર ૭-૮ તાર

સજાવટ માટે પીસ્તા ના ટુકડા

 

રીત :

એક બાઉલમાં શ્રીખંડ અને છાસ એકીસાથે લો. એને એકદમ ફીણી લો. પછી એને મીક્ષરની જારમાં લઈ લો.

 

એમા દળેલી ખાંડ, એલચી પાઉડર, જાયફળ પાઉડર અને કેસર ઉમેરો.

 

ફક્ત ૩૦ થી ૪૦ સેકંડ માટે જ બ્લેન્ડ કરી લો. બધુ જ એકદમ મીક્ષ થઈ જાય એ ખાસ જોવું.

 

હવે, આ મીશ્રણ ૨ સર્વિંગ ગ્લાસમાં ભરી લો.

 

એની ઉપર પીસ્તા ના થોડા ટુકડા મુકી, સજાવો.

 

આશરે ૪૫ થી ૬૦ મિનિટ માટે ફ્રીજમાં રાખી દો.

 

ફ્રીજમાં ઠંડુ કરેલું પીરસો.

 

મુલાયમ અને સ્વાદિષ્ટ પીણા સાથે ઉનાળાની ગરમીનો સામનો કરો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 0 minutes

Servings 2

 

Ingredients:

Shreekhand 2 cup

(Preferably Plain Shreekhand)

Buttermilk 2 cup

Sugar Powder 2 tbsp

Cardamom powder Pinch

Nutmeg Powder Pinch

Saffron Pinch

Pistachio pieces for garnishing

 

Method:

Take Shreekhand and Buttermilk in a bowl. Whisk it well. Then transfer it into a juicer jar of your mixer.

 

Add Sugar Powder, Cardamom Powder, Nutmeg Powder and Saffron.

 

Blend for approx 30-40 seconds and make sure that all ingredients are blended very well.

 

Remove the blended mixture in serving glasses.

 

Garnish with Pistachio pieces.

 

Refrigerate for approx 45-60 minutes.

 

Serve fridge cold.

 

Protest Heat of Summer with this Creamy and Delicious Drink.

સનસેટ કૂલર / Sunset Cooler

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૦ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

બરફ નો ભુકો

વોટરમેલન સીરપ ૨ ટેબલ સ્પૂન

તાજુ ઓરેંજ જ્યુસ ૧ કપ

સોડા વોટર

 

રીત :

એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં થોડો બરફનો ભુકો લો.

 

એમા તાજુ ઓરેંજ જ્યુસ ભરી દો.

 

પછી, વોટરમેલન સીરપ ઉમેરી દો.

 

બાકીનો ગ્લાસ, સોડા વોટરથી ભરી દો.

 

તરત જ પીરસો.

 

ઉનાળાની ગરમી ને ઠંડી પાડો, સનસેટ કૂલર પીઓ.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 0 minutes

Serving 1

 

Ingredients:

Crushed Ice

Watermelon Syrup 2 tbsp

Fresh Orange Juice 1 cup

Soda Water

 

Method:

Take Crushed Ice in a serving glass.

 

Add Fresh Orange Juice.

 

Add Watermelon Syrup.

 

Fill in remaining glass with Soda Water.

 

Serve immediately.

 

Set Summer Heat Cool with SUNSET COOLER…

મોરબી સ્ટ્રીટ ફૂડ – લૌકી ચાટ / Morbi Street Food – Lauki Chat

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

ભજીયા માટે :

દૂધી ની લાંબી પાતળી સ્લાઇસ ૧ દૂધી ની

બેસન ૧ કપ

રવો / સૂજી ૨ ટેબલ સ્પૂન

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

સોડા-બાય-કાર્બ ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

તેલ તળવા માટે

 

સૉસ માટે :

ટમેટાં ૫

શક્કરીયાં ૧

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ગોળ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લસણ ની ચટણી

 

પીરસવા માટે :

મસાલા સીંગ ૨ ટેબલ સ્પૂન

સેવ ૧/૪ કપ

લીલી ચટણી

 

રીત :

સૉસ માટે :

એક પ્રેશર કૂકર માં ટમેટાં, શક્કરીયા, મીઠું અને ગોળ લો. ૧ સીટી જેટલું પ્રેશર કૂક કરો.

 

૫ થી ૭ મિનિટ માટે પ્રેશર કૂકર ઠંડુ થવા દો.

 

પછી, એમાં લસણ ની ચટણી ઉમેરો અને બ્લેંડર થી બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

આ મિશ્રણ ગાળી લો. સૉસ તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

ભજીયા માટે :

એક બાઉલમાં બેસન અને રવો એકીસાથે લો.

 

એમાં હળદર, લાલ મરચું પાઉડર, સોડા-બાય-કાર્બ અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો. જરૂર મુજબ થોડું પાણી ઉમેરો, એકદમ ફીણી લઈ, ઘાટુ ખીરું તૈયાર કરો. એક બાજુ રાખી દો.

 

એક કડાઈમાં ધીમા-મધ્યમ તાપે તળવા માટે તેલ ગરમ કરો.

 

એક પછી એક, દૂધીની સ્લાઇસ લઈ, તૈયાર કરેલા ખીરામાં બરાબર જબોળી, તરત જ ગરમ તેલમાં તળવા માટે મુકો.

 

બન્ને બાજુ બરાબર તળવા માટે થોડી વારે તેલમાં બધી સ્લાઇસને ઉલટાવો. ગુલાબી થઈ જાય એવી તળી લો.

 

પીરસવા માટે :

દરેક તળેલી સ્લાઇસમાં એક કાપો મુકો.

 

એમાં લીલી ચટણી ભરી એક સર્વિંગ પ્લેટ પર ગોઠવો.

 

એની ઉપર તૈયાર કરેલો સૉસ બરાબર ફેલાવીને રેડો.

 

મસાલા સીંગ અને સેવ છાંટી સજાવો.

 

તાજા અને ગરમ પીરસો.

 

મોરબીના લોકપ્રિય સ્ટ્રીટ ફૂડ, લૌકી ચાટ નો સ્વાદ, આપના ઘરમાં જ.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 20 minutes

Servings 2

 

Ingredients:

For Fritters:

Bottle Gourd long & thin slices of 1 small bottle gourd

Gram Flour 1 cup

Semolina 2 tbsp

Turmeric Powder ½ ts

Red Chilli Powder ½ ts

Soda-bi-Carb ½ ts

Salt to taste

Oil to deep fry

For Suace:

Tomato 5

Sweet Potato 1

Salt to taste

Jaggery 1 tbsp

Garlic Chutney

For Serving:

Spiced Peanuts 2 tbsp

Thin Yellow Vermicelli (sev) ¼ cup

Green Chutney

Method:

For Sauce:

Take Tomato, Sweet Potato, Salt and Jaggery in a pressure cooker. Pressure cook to 1 whistle. Leave pressure to cool down for 5-7 minutes. Add Garlic Chutney and blend it well using handy blender. Strain it. Keep a side to use later.

 

For Fritters:

Take Gram Flour and Semolina in a bowl. Add Turmeric Powder, Red Chilli Powder, Soda-bi-Carb and Salt. Mix well. Add water as needed  and whisk well to prepare thick batter.

 

Heat Oil to deep fry. One by one, dip each slice of Bottle Gourd in prepared batter and put in heated Oil to deep fry on low-medium flame. Turn over when needed to fry both the sides. Fry to light dark brownish.

 

For Serving:

Make a slit on each fritter and fill in with Green Chutney and arrange on a serving plate.

 

Pour over prepared Sauce. Garnish with sprinkle of Spiced Peanuts and Vermicelli.

 

Serve Fresh and Hot.

 

Spice up Yourself with…Cooling Bottle Gourd & Heating Spicy Sauce…

આઇસક્રીમ ટૉપિકલ ટ્રીટ / Ice Cream Topical Treat

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

બ્રેડ સ્લાઇસ ૨

ઘી સેકવા માટે

દળેલી ખાંડ જરૂર મુજબ

બનાના સ્ટ્રોબેરી આઇસક્રીમ ૧ સ્કૂપ

કન્ડેન્સ મિલ્ક જરૂર મુજબ

 

કેળાં ની કાપેલી સ્લાઇસ સજાવટ માટે

 

રીત :

બધી બ્રેડ સ્લાઇસ ગોળ આકારમાં કાપી લો.

 

એને ઘી નો ઉપયોગ કરી બંને બાજુ સેકી લો.

 

પછી, બંને બાજુ દળેલી ખાંડ છાંટી દો.

 

પછી, એને એક સર્વિંગ પ્લેટ પર લો.

 

એના ઉપર એક સ્કૂપ જેટલો બનાના સ્ટ્રોબેરી આઇસક્રીમ મુકો.

 

એના ઉપર કન્ડેન્સ મિલ્ક છાંટો.

 

એના ઉપર કેળાંની સ્લાઇસ મુકી સજાવો.

 

તરત જ પીરસો.

 

આઇસક્રીમ માટે તો ક્યારેય ના જ કેમ પાડી શકાય..

 

એમાં પણ આવી ટૉપિકલ ટ્રીટ તો ના પાડવાની જ ના પાડે..

Preparation time 5 minutes

Cooking time 5 minutes

Servings 2

 

Ingredients:

Bread Slices 2

Ghee to fry

Powder Sugar as needed

Banana Strawberry Ice Cream 1 Scoop

Condensed Milk as needed

 

Banana Slices for garnishing

 

Method:

Cut all Bread Slices in round shape.

 

Pan fry both sides of round cut Bread Slices using Ghee.

 

Dust both sides of pan fried bread slices with Powder Sugar.

 

Put a prepared Bread Slice on a serving plate.

 

Put a scoopful of Banana Strawberry Ice Cream on Bread Slice.

 

Drizzle Condensed Milk over it.

 

Put Banana Slices to garnish.

 

Serve immediately.

 

Ice Cream Treat is Always Hard to Resist…

Topical Treat Makes it Totally Irresistible…

 

આમલા-હની શૉટ / Aamla-Honey Shot / Gooseberry-Honey Shot

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

૬ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

આમલા ૪

(ઠળિયા કાઢી ને સમારેલા)

આમલા નો મીઠો પલ્પ ૧ ટેબલ સ્પૂન

બાદીયા પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

આદુ નાનો ટુકડો ૧

સંચળ પાઉડર ચપટી

મધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

બરફ નો ભૂકો ૧ કપ

 

રીત :

મિક્સરમાં સમારેલા આમલા, આમલા નો મીઠો પલ્પ, બાદીયા પાઉડર અને આદુ નો ટુકડો લો. એકદમ પીસી લો અને ગરણીથી ગાળી લો. સંચળ અને મધ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

બરફના ભૂકા થી ૩/૪ શૉટ ગ્લાસ ભરો. તૈયાર કરેલા આમલા-મધ ના મિશ્રણથી શૉટ ગ્લાસ પૂરો ભરી લો.

 

તરત જ પીરસો.

 

આમલા-મધ ના શૉટ થી ઉનાળાના તડકા નો મક્કમ સામનો કરો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time no cooking

Servings 6

 

Ingredients:

Gooseberry seedless and chopped 4

Gooseberry crush 1 tbsp

Star Anise Powder 1 ts

Ginger 1 small piece

Black Salt Powder Pinch

Honey 1 tbsp

Ice crushed 1 cup

 

Method:

In a wet grinding jar of your mixer, take chopped Gooseberry, Gooseberry crush, Star Anise Powder and Ginger. Crush it very well and filter the liquid in the mixture. Add Black Salt Powder and Honey and mix well.

 

Fill the shot glass with crushed Ice up to ¾. Fill the glass to full with the prepared Gooseberry-Honey mixture.

 

Serve immediately.

 

Confront Sunstroke of Summer with a Shot of Gooseberry and Honey.

વરીયાળી નો આથો / Variyali no Atho / Fermented Fennel Seeds

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૦ મિનિટ

૪ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

વરીયાળી નો પાઉડર ૧ કપ

સાકર નો પાઉડર ૧ કપ

બદામ નો પાઉડર ૧/૨ કપ

સેકેલા અળસી ના બી નો પાઉડર ૩ ટેબલ સ્પૂન

એલચી પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

કેસર ૮-૧૦ તાર

કાળી કિસમિસ ૧/૪ કપ

ઘી ઓગાળેલું ૪ ટેબલ સ્પૂન

સજાવટ માટે બદામ ની કતરણ

 

રીત :

એક બાઉલમાં, વરીયાળી નો પાઉડર, સાકર નો પાઉડર, બદામ ની પાઉડર, સેકેલા અળસી ના બી નો પાઉડર, એલચી પાઉડર, કેસર અને કાળી કિસમિસ લો. બરાબર મિક્સ કરી લો.

 

એક સર્વિંગ બાઉલમાં, ૧/૪ જેટલું તૈયાર કરેલું મિશ્રણ લો અને સમથળ પાથરી દો. એની ઉપર ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓગાળેલું ઘી બરાબર ફેલાવીને રેડી દો.

 

ફરી, એની ઉપર, ૧/૪ જેટલું તૈયાર કરેલું મિશ્રણ લો અને સમથળ પાથરી દો. એની ઉપર ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓગાળેલું ઘી બરાબર ફેલાવીને રેડી દો.

 

ફરી એક વાર, એની ઉપર, ૧/૪ જેટલું તૈયાર કરેલું મિશ્રણ લો અને સમથળ પાથરી દો. એની ઉપર ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓગાળેલું ઘી બરાબર ફેલાવીને રેડી દો.

 

હવે છેલ્લી વાર, એની ઉપર, ૧/૪ જેટલું તૈયાર કરેલું મિશ્રણ લો અને સમથળ પાથરી દો. એની ઉપર ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓગાળેલું ઘી બરાબર ફેલાવીને રેડી દો.

 

હવે, બાઉલને ઢાંકી દો પણ એરટાઇટ નહીં.

 

પછી એને આશરે ૨૪ કલાક માટે રાખી મુકો.

 

ત્યાર પછી, ચમચા વડે ધીરે ધીરે હલાવી, ઉપર-નીચે ફેરવી, બધુ બરાબર મિક્સ કરી લો.

 

સામાન્ય તાપમાને જ પીરસો.

 

આ વરીયાળી ના આથા ની હેલ્થ પર જાદુઇ અસરથી આશ્ચર્યચકીત થઈ જશો, ખાસ કરીને ૪૫+ સ્ત્રીઓ.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 0

For 4 Persons

 

Ingredient:

Fennel Seeds Powder 1 cup

Rock Sugar Powder 1 cup

Almonds Powder ½ cup

Roasted Flax Seeds Powder 3 tbsp

Cardamom Powder 1 ts

Saffron threads 8-10

Black Raisins ¼ cup

Ghee melted 4 tbsp

Almond Flakes to garnish

 

Method:

Take in a bowl, Fennel Seeds Powder, Rock Sugar Powder, Almonds Powder, Roasted Flax Seeds Powder, Cardamom Powder, Saffron and Black Raisins. Mix well.

 

In a serving bowl, take ¼ of prepared mixture and set it to flat surface. Pour 1 tbsp of melted Ghee spreading over it.

 

Again, Add ¼ of prepared mixture and set it to flat surface. Pour 1 tbsp of melted Ghee spreading over it.

 

Once again, Add ¼ of prepared mixture and set it to flat surface. Pour 1 tbsp of melted Ghee spreading over it.

 

Now last time, Add ¼ of prepared mixture and set it to flat surface. Pour 1 tbsp of melted Ghee spreading over it.

 

Cover the bowl with a lid but not airtight.

 

Leave it for approx 24 hours.

 

Just move tbsp slowly in the content to turn over the stuff and mix well.

 

Serve at room temperature.

 

Get Amazed with Miraculous Health Effect of Fermented Fennel…Especially 45+ women.

કૂકુંબર બાઈટ / Cucumber Bite

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૩ મિનિટ

૯ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

કાકડી ૩

ચીઝ ક્યૂબ ૧

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

ઓલિવ રીંગ ૧-૨ ઓલિવ ની

 

પુરણ માટે :

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

લસણ સમારેલું ૧ ટી સ્પૂન

ડુંગળી સમારેલી ૧

આદુ જીણો સમારેલો ૧/૨ ટી સ્પૂન

લીલા મરચા સમારેલા ૧

બેક્ડ બીન્સ ૧/૨ કપ

ટોમેટો કેચપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧/૨ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

રીત :

પુરણ માટે :

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. એમાં સમરેલું લસણ, ડુંગળી, આદુ અને લીલા મરચાં ઉમેરો. સાંતડાઇ જાય એટલે બેક્ડ બીન્સ, ટોમેટો કેચપ, ચીલી ફલૅક્સ, ઓરેગાનો અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો. મધ્યમ તાપે ૪-૫ મિનિટ માટે પકાવો.

 

બનાવવા માટે :

કાંકડીની અંદાજીત ૧ ઈંચ જેટલી જાડી ગોળ સ્લાઇસ કાપો. દરેક સ્લાઇસ નો વચ્ચેનો થોડો ભાગ ચપ્પુથી કાપી ખાંચો બનાવી લો. સોંસરવું કાણું પાડવાનું નથી.

 

દરેક સ્લાઇસ માં પાડેલા આવા ખાંચામાં તૈયાર કરેલું પુરણ ભરી દો. એની પર ખમણેલું થોડી ચીઝ છાંટી દો. એના પર ૧ કે ૨ ઓલિવ રીંગ મુકી દો. ધાણાભાજી ભભરાવી દો.

 

આવી રીતે તૈયાર કરી બધી સ્લાઇસ સર્વિંગ પ્લેટ પર ગોઠવો.

 

અસલી સ્વાદ માણવા તાજું જ પીરસો.

 

ચહીતા પરિવારના સભ્યોને પૌષ્ટિક કાકડીના સ્વાદિષ્ટ બાઈટ.. કુકુમ્બર બાઈટ ખવડાવો.

Preparation time: 10 minutes

Cooking time: 3 minutes

Servings: 9

 

Ingredients:

Cucumber 3

Cheese Cube 1

Fresh Coriander Leaves 1 tbsp

Olives chopped rings of 1-2 olives

For Stuffing:

Oil 1 ts

Garlic chopped 1 ts

Onion chopped 1

Ginger chopped ½ ts

Green Chilli chopped 1

Baked Beans ½ cup

Tomato Ketchup 1 tbsp

Chilli Flakes ½ ts

Oregano ½ ts

Salt to taste

 

Method:

For Stuffing:

Heat Oil in a pan. Add chopped Garlic, Onion, Ginger and Green Chilli. When fried, add Baked Beans, Tomato Ketchup, Chilli Flakes, Oregano and Salt. Mix well. Cook on medium flame for 4-5 minutes.

 

Assembling:

Cut Cucumber in approx 1 inch thick round pieces. Using a knife, remove little part from the middle of each piece. Take care of not making the whole through.

 

Fill in prepared stuffing. Sprinkle little Cheese shred on it. Put 1 or 2 Olive ring. Sprinkle Fresh Coriander Leave.

 

Arrange all pieces on a serving plate.

 

Serve Fresh to have its best taste.

 

Express Your Love…Feed Your Loved One with Bite…Cucumber Bite…

error: Content is protected !!