કુકુંબર સબ સેન્ડવિચ / Cucumber Sub Sandwich

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૫ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ડુંગળી જીણી સમારેલી ૧

લસણ-મરચા ની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મેક્સીકન સીઝનિંગ ૨ ટી સ્પૂન

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

રાજમા બાફેલા છુંદેલા ૧ કપ

બટેટા બાફેલા છુંદેલા ૧

કેચપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર

બ્રેડ નો ભુકો જરૂર મુજબ

શેલૉ ફ્રાય માટે તેલ

ખીરા કાકડી ૫

ચીઝ સ્પ્રેડ

ખમણેલી કોબી, કેપ્સિકમ, ગાજર, મેયોનેઝ, કેચપ

(કૉલેસ્લો સલાડ બનાવવા માટે બધુ મીક્ષ કરી દો)

મસ્ટર્ડ સૉસ

ટમેટા ની સ્લાઇસ

ડુંગળી ની સ્લાઇસ

ચીઝ સ્લાઇસ

 

રીત :

મેક્સીકન ટીક્કી માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે તેલ ગરમ કરો.

 

એમા, જીણી સમારેલી ડુંગળી, લસણ-મરચા ની પેસ્ટ, મેક્સીકન સીઝનિંગ અને મીઠુ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

એમા, બાફેલા અને છુંદેલા રાજમા અને બટેટા, લાલ મરચું પાઉડર અને કેચપ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

જરૂર મુજબ બ્રેડ નો ભુકો મિક્સ કરી, કઠણ મિક્સચર તૈયાર કરો.

 

તૈયાર કરેલા મિક્સચરમાંથી સ્ટીક જેવા નાના નાના રોલ બનાવી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

બધા રોલ શેલૉ ફ્રાય કરી લો.

 

સેન્ડવિચ બનાવવા માટે :

ખીરા કાકડી ને ઊભી કાપી બે ટુકડામાં કાપી લો.

 

બન્ને ટુકડાની વચ્ચેથી બી વારો ભાગ ચપ્પુ વડે કાઢી નાખો.

 

હવે, એક ટુકડાની અંદરના ભાગે ચીઝ સ્પ્રેડ લગાવી દો.

 

પછી એમા થોડું કૉલેસ્લો સલાડ ભરી દો.

 

એની ઉપર શેલૉ ફ્રાય કરેલો એક રોલ મુકો.

 

એની ઉપર થોડો મસ્ટર્ડ સૉસ છાંટી દો.

 

પછી, થોડો કેચપ છાંટી દો.

 

એની ઉપર ટમેટા ની એક સ્લાઇસ, ડુંગળી ની એક સ્લાઇસ અને એક ચીઝ સ્લાઇસ ગોઠવી દો.

 

હવે, એ જ ખીરા કાકડીનો બીજો ટુકડો એની ઉપર મુકી દો.

 

ખીરા કાકડીના બન્ને ટુકડાઓને જોડવા માટે ટૂથપીક ખોસી દો.

 

કાકડીનો તાજગીસભર સ્વાદ માણવા માટે તરત જ પીરસો.

 

ઉનાળાની ગરમીમાં કાકડીનો ઉપયોગ ખુબ જ હિતાવહ છે. તો ગરમીમાં ઉપકારક એવી આ કાકડીનો ઉપયોગ કરી કુકુંબર સબ સેન્ડવિચ બનાવો અને અચુકપણે કાકડી ખાઓ.

Preparation time 20 minutes

Cooking time 20 minutes

Servings 5

 

Ingredients:

Oil 1 tbsp

Onion fine chopped 1

Chilli-Garlic Paste 1 tbsp

Mexican Seasoning 2 ts

Salt to taste

Kidney Beans boiled and mashed 1 cup

Potato boiled and mashed 1

Ketchup 1 tbsp

Red Chilli Powder

Bread Crumbs as needed

Oil to shallow fry

Cucumber (Kheera Kakdi) 5

Cheese Spread

Shredded Cabbage, Capsicum, Carrot, Mayonnaise, Ketchup

(Mix all to prepare Coleslaw Salad)

Mustard Sauce

Tamato Slices

Onion Slices

Cheese Slices

 

Method:

For Mexican Tikki:

Heat Oil in a pan on low flame.

 

Add fine chopped Onion, Chilli-Garlic Paste, Mexican Seasoning and Salt. Mix well while sautéing

 

When sautéed, remove it in a mixing bowl.

 

Add boiled and mashed Kidney Beans, Potato, Red Chilli Powder and Ketchup. Mix well.

 

Add Bread Crumbs as needed to make it stiff. Mix well.

 

Of prepared mixture, make number of small rolls to stuff inner side of Cucumber.

 

Shallow fry all prepared rolls.

 

Assembling Sandwich:

Cut Cucumber vertically in two pieces.

 

Remove seeds from all pieces of Cucumber.

 

Apply Cheese Spread on inner side of a piece of Cucumber.

 

Put Coleslaw Salad to stuff it somehow.

 

Put one shallow fried roll on it.

 

Drizzle Mustard Sauce over it.

 

Drizzle Ketchup over it.

 

Put one Tomato Slice, Onion Slice and Cheese Slice.

 

Cover it with another piece of the same Cucumber.

 

Prick a toothpick to join pieces of cucumber.

 

Serve immediately to enjoy the real fresh taste of Cucumber.

 

Cucumber is too good to eat in Hot Summer…

 

Use it to make it Cucumber Sub Sandwich…

 

And make it irresistible…

મેક્સીકન મૅકરોની સલાડ / Mexican Macaroni Salad

 

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૩૦ મિનિટ

૪ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

ઓરેંજ સાલસા માટે :

ઓરેંજ જીણું સમારેલું ૧ કપ

ટમેટાં જીણા સમારેલા ૧/૨ કપ

ધાણાભાજી ૧/૪ કપ

ટોમેટો કેચપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

હોટ ચીલી સૉસ ૧ ટી સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧/૨ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧/૨ ટી સ્પૂન

જીરું ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

ડ્રેસિંગ માટે :

સૉર ક્રીમ ૪ ટેબલ સ્પૂન

મેયોનેઝ ૪ ટેબલ સ્પૂન

તબાસ્કો સૉસ ૧/૪ ટી સ્પૂન

મેક્સીકન સીઝનીંગ ૧/૨ ટી સ્પૂન

ટોમેટો કેચપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

જીરું પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

મરી પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

ઓરેંજ ઝેસ્ટ ૧/૮ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

સલાડ માટે :

મૅકરોની ૧ કપ

રાજમા ૧ કપ

મકાઇ ૧/૨ કપ

ટમેટાં સમારેલા ૧

ડુંગળી સમારેલી ૧

લીલી ડુંગળી સમારેલી ૧

(થોડા પાંદડા પણ સમારવા)

ઓલિવ સમારેલા ૧ ટેબલ સ્પૂન

હેલોપેનો રીંગ ૧ ટેબલ સ્પૂન

નચોસ ચીપ્સ

 

રીત :

ઓરેંજ સાલસા માટે :

એક બાઉલમાં ઓરેંજ સાલસા માટેની બધી સામગ્રી લો. હળવે હળવે મીક્ષ કરો. ફ્રીજમાં રાખી દો.

 

ડ્રેસિંગ માટે :

એક બાઉલમાં ડ્રેસિંગ માટેની બધી સામગ્રી લો. બરાબર મીક્ષ કરો. એક બાજુ રાખી દો.

 

સલાડ માટે :

મૅકરોની, રાજમા અને મકાઇ અલગ અલગ બાફી લો.

 

બધામાંથી પાણી કાઢી લઈ અલગ અલગ રાખી દો.

 

એક બાઉલમાં બાફેલી મૅકરોની લો. એમાં તૈયાર કરેલું અડધું ડ્રેસિંગ ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો. એક બાજુ રાખી દો.

 

બીજા એક બાઉલમાં બાફેલા રાજમા લો.

 

એમાં સમારેલા ટમેટાં, ડુંગળી, લીલી ડુંગળી, ઓલિવ અને હેલોપેનો ઉમેરો.

 

રાજમા છૂંદાય ના જાય એ કાળજી રાખી બધુ બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

એમાં બાફેલી મકાઇ ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

ડ્રેસિંગ માટેનું બાકીનું મિશ્રણ ઉમેરો. ધીરે ધીરે, ઉપર-નીચે ફેરવીને બધુ બરાબર મીક્ષ કરો. એક બાજુ રાખી દો.

 

એક સર્વિંગ પ્લેટ સ્ટરીલાઇઝ કરી લો.

 

એ પ્લેટ પર, તૈયાર કરેલું મૅકરોની નું મિશ્રણ પાથરી દો.

 

એની ઉપર, તૈયાર કરેલું રાજમાનું મિશ્રણ પાથરી દો.

 

એની ઉપર, ફ્રીજમાં રાખેલું ઓરેંજ સાલસા પાથરી દો.

 

એની ઉપર થોડી નચોસ ચીપ્સ મુકી સજાવો.

 

તાજગીભર્યો સ્વાદ માણવા તરત જ પીરસો.

 

મસ્ત મજાનાં મેક્સીકન મૅકરોની સલાડ ની મજા માણો.

 

Prep.20 min.

Cooking time 30 min.

for 4 Persons

Ingredients:

For Orange Salsa:

Orange finely chopped 1 cup

Tomato finely chopped ½ cup

Fresh Coriander Leaves ¼ cup

Tomato Ketchup 1 tbsp

Hot Chilli Sauce 1 ts

Chilli Flakes ½ ts

Oregano ½ ts

Cumin Powder ½ ts

Salt to taste

For Dressing:

Sour Cream 4 tbsp

Mayonnaise 4 tbsp

Tabasco Sauce ¼ ts

Mexican Seasoning ½ ts

Tomato Ketchup 1 tbsp

Cumin Powder ½ ts

Black Pepper Powder ½ ts

Orange Zest 1/8 ts

Salt to taste

For Salad:

Macaroni 1 cup

Kidney Beans 1 cup

Corn ½ cup

Tomato chopped 1

Onion chopped 1

Spring Onion chopped 1

(include little chopped leaves of Spring Onion)

Olives chopped 1 tbsp

Jalapeno chopped rings 1 tbsp

Corn Chips for garnishing

Method:

For Orange Salsa:

Take all listed ingredients for Orange Salsa in a bowl. Toss to mix well. Keep in refrigerator.

For Dressing:

Take all listed ingredient for Dressing in a bowl. Mix well. Keep it a side to use later.

For Salad:

Boil Macaroni, Kidney Beans and Corn separately. Strain the water from all and keep separately.

Take boiled Macaroni in a bowl. Add half of prepared Dressing. Mix well and keep a side.

Take boiled Kidney Beans in another bowl. Add chopped Tomato, Onion, Spring Onion, Olives and Jalapeno. Mix well slowly taking care of not crushing Kidney Beans. Add boiled Corn. Mix well again. Add remaining mixture for Dressing. Turn over the stuff slowly to mix well.

Sterilise a serving plate.

Put prepared Macaroni mixture spreading on the serving plate.

Put prepared Kidney Beans mixture spreading on it.

Put refrigerated Salsa spreading on it

Garnish with some Corn Chips.

Serve immediately to enjoy fresh taste.

Make Your Meal with Mind blowing Mexican Macaroni Salad. 5��wV

error: Content is protected !!