દહી વારુ ગુવાર નું શાક / Dahi varu Guvar nu Shak / Curded Cluster Beans / Gavar Fali in Curd

દહી વારુ ગુવાર નું શાક / Dahi varu Guvar nu Shak / Curded Cluster Beans / Gavar Fali in Curd
 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

ગુવાર સમારેલો ૨૫૦ ગ્રામ

દહી ૧ કપ

મરચાં-લસણ ની પેસ્ટ ૨ ટેબલ સ્પૂન

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

રાય ૧ ટી સ્પૂન

જીરું ૧ ટી સ્પૂન

હિંગ ચપટી

હળદર ૧ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

ધાણાજીરું ૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

રીત :

પ્રેશર કૂકર માં તેલ ગરમ કરો. રાય, જીરું અને હિંગ ઉમેરો. તતડી જાય એટલે સમારેલો ગુવાર, હળદર, લાલ મરચું પાઉડર, ધાણાજીરું અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો. થોડી પાણી ઉમેરો અને ૧ સીટી જેટલું પ્રેશર કૂક કરો. કમ સે કમ ૧૦ મિનિટ સુધી પ્રેશર કૂકર ઠંડુ થવા દો.

 

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. હિંગ, મરચાં-લસણ ની પેસ્ટ ઉમેરો. સાંતડાઇ જાય એટલે દહી , હળદર, લાલ મરચું, ધાણાજીરું અને મીઠું ઉમેરો.

 

બધા મસાલા બીજી વખત ઉમેરો છો એ ધ્યાનમાં રાખી ને મસાલા નું પ્રમાણ ઉમેરવું.

 

પ્રેશર કૂક કરેલું ગુવાર નું શાક ઉમેરો. મધ્યમ તાપે ૩-૪ મિનિટ માટે પકાવો.

 

જરૂર લાગે તો જ, થોડું પાણી ઉમેરો. પણ છેલ્લે જરા પણ પાણી રેવું જોઈએ નહીં.

 

રોટલી યા તો ભાત સાથે પીરસો.

 

ઘરે બેઠા પરંપરાગત રાજસ્થાની સ્વાદ ની મજા લો.

 

Prep.5 min.

Cooking time 15 min.

for 2 Persons

Ingredients:

Cluster Beans (Gavar)                                    250 gm

(Chopped the size of your choice)

Curd                                                                1 cup

Chilli-Garlic Paste                                           2 tbsp

Oil                                                                    1 tbsp

Mustard Seeds                                                1 ts

Cumin Seeds                                                  1 ts

Asafoetida Powder                                          Pinch

Turmeric Powder                                             1 ts

Red Chilli Powder                                           1 ts

Coriander-Cumin Powder                               2 ts

Salt to taste

Method:

Heat oil in a Pressure Cooker. Add Mustard Seeds, Cumin Seeds and Asafoetida Powder. When spluttered, Add Cluster Beans. Add Turmeric Powder, Red Chilli Powder, Coriander-Cumin Powder and Salt. Mix well. Add little water. Let Pressure Cooker blow 1 whistle only. Let Pressure Cooker cool down for at least 10 minutes before opening.

 

Heat oil in a pan. Add Asafoetida Powder. Add Chilli-Garlic paste. When little fried, add Curd. Add Turmeric Powder, Red Chilli Powder, Coriander-Cumin Powder and Salt. Don’t forget, you are using spices second time, so keep your taste in mind to use quantity of spices you add the second time. Add the stuff from Pressure Cooker. Cook for 3-4 minutes on medium flame. Add little water if needed but take care not to leave water at the end of cooking.

 

Serve with rajasthani Tikkar or any  Indian Chapatti and / or boiled or steamed Rice as a part of main meal.

 

Enjoy Rajashthani traditional flavour at home.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!