રાજસ્થાની ભરવા કારેલા / Rajasthani Bharva Karela / Stuffed Bitter Gourd Rajasthani

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

કારેલા ૫-૬

 

પુરણ માટે :

આદુ નાનો ટુકડો ૧

મરચા ૧

ખસખસ ૨ ટેબલ સ્પૂન

દાડમ ના સુકા દાણા ૨ ટેબલ સ્પૂન

બાદીયા ૧

આમચુર ૨ ટેબલ સ્પૂન

વરીયાળી ૧ ટેબલ સ્પૂન

જીરું ૧ ટી સ્પૂન

હળદર ૧ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

ધાણાજીરું ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

વઘાર માટે :

તેલ ૩ ટેબલ સ્પૂન

રાય ૧ ટી સ્પૂન

જીરું ૧ ટી સ્પૂન

વરીયાળી ૧ ટી સ્પૂન

 

રીત :

કારેલાની છાલ કાઢી લો અને છાલને એક બાઉલમાં લઈ લો. એની ઉપર થોડું મીઠુ છાંટી દો અને બરાબર મીક્ષ કરી દો. એક બાજુ રાખી દો.

 

છાલ કાઢેલા દરેક કારેલા ઉપર એક લાંબો કાપો પાડી, અંદરથી બધા બી કાઢી નાખો અને દરેક કારેલાની અંદરની અને બહારની બાજુ થોડું મીઠુ છાંટી દો. એક બાજુ રાખી દો.

 

તેલ સીવાય, પુરણની બીજી બધી જ સામગ્રી, એકીસાથે, મીક્ષરની જારમાં લઈ, એકદમ જીણી પીસી લઈ, પેસ્ટ બનાવી લો અને એક બાઉલમાં લઈ લો. પછી એમા, મીઠુ છાંટેલી કારેલાની છાલ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

એક પૅન માં ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલુ તેલ ગરમ કરો અને તરત જ, આ ગરમ તેલ, તૈયાર કરેલા પુરણ માં ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી દો. પુરણ તૈયાર છે.

 

દરેક કારેલમાં પાડેલા કાપામાં, તૈયાર કરેલું પુરણ, બરાબર પાથરીને ભરી દો.

 

હવે, આ બધા ભરેલા કારેલા સ્ટીમ કરી લો.

 

પછી, સ્ટીમ કરેલા બધા કારેલા, એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો.

 

એમા રાય, જીરું અને વરીયાળી ઉમેરો.

 

તતડે એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને તરત જ આ વઘાર, સર્વિંગ બાઉલમાં કારેલા ઉપર બરાબર ફેલાવીને રેડી દો.

 

પીરસવા વખતે, હળવે હળવે ઉપર-નીચે ફેરવી, બરાબર મીક્ષ કરવું.

 

રોટલી સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

ભરવા કારેલાનો અસલી રાજસ્થાની સ્વાદ માણો.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 15 minutes

For 2 Persons

 

Ingredients:

Bitter Gourds 5-6

 

For Stuffing:

Ginger 1 small piece

Green Chilli 1

Poppy  Seeds 2 tbsp

Pomegranate Granules dried 2 tbsp

Star Anise 1

Mango Powder 2 tbsp

Fennel Seeds 1 tbsp

Cumin Seeds 1 ts

Turmeric Powder 1 ts

Red Chilli Powder 1 tbsp

Coriander-Cumin Powder 2 tbsp

Salt to taste

Oil 1 tbsp

 

For Tempering:

Oil 3 tbsp

Mustard Seeds 1 ts

Cumin Seeds 1 ts

Fennel Seeds 1 ts

 

Method:

Peel Bitter Gourds.

 

Take removed skin of Bitter Gourd in a bowl. Sprinkle little Salt. Mix well. Keep a side.

 

Make a slit on each peeled Bitter Gourd. Remove all the seeds from inner side. Sprinkle little Salt on inner side and also outer side of all Bitter Gourds. Keep a side.

 

In a wet grinding jar of mixer, except Oil, take all listed ingredients for Stuffing and crush it to paste. Remove it in a bowl. Add salted Bitter Gourd Skin and mix very well.

 

Heat 1 tbsp of Oil and mix this heated Oil with prepared Stuffing.

 

Fill prepared Stuffing in the slit of each Bitter Gourd spreading inside the slit very well to spice up the whole Bitter Gourd well.

 

Steam all these Stuffed Bitter Gourd.

 

Arrange all steamed Bitter Gourds in a serving bowl.

 

Heat Oil in a pan. Add Mustard Seeds, Cumin Seeds and Fennel Seeds. When Spluttered, remove the pan from the flame and pour this tempering spreading over the Bitter Gourds in the serving bowl.

 

Mix well turning over the stuff in the serving bowl when serving.

 

Serve Hot with Roti.

 

Enjoy Authentic Rajashthani Taste of Stuffed Bitter Gourd.

રાજસ્થાની મુલી કી દાલ / Rajasthani Muli ki Dal / Rajasthani Dal

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા અંતે ૨૦ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

વઘાર માટે :

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

એલચી આખી ૩-૪

તજ નાનો ટુકડો ૧

લવિગ ૪-૫

બાદીયા ૧

મરી આખા ૩-૪

સુકા લાલ મરચા ૧-૨

તમાલપત્ર ૧

લીમડો ૪-૫ પાન

જીરું ૧ ટી સ્પૂન

હીંગ ચપટી

આદુ-લસણ સમારેલા ૧ ટેબલ સ્પૂન

મરચા સમારેલા ૧-૨

 

દાળ માટે :

ડુંગળી સમારેલી ૧

મુલી / મુળા સમારેલા ૧

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

ધાણાજીરું ૧ ટી સ્પૂન

મેથી ની ભાજી ના સુકા પાન ૧ ટી સ્પૂન

દહી ૧/૪ કપ

તુવેરદાળ બાફીને પીસેલી ૧ કપ

ગોળ ૧ ટી સ્પૂન

ચાટ મસાલો ૧ ટી સ્પૂન

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

સાથે પીરસવા માટે ભાત

 

રીત :

એક પૅન માં ધીમા તાપે ઘી ગરમ કરો.

 

એમા આખા એલચી, તજ, લવિંગ, બાદીયા, આખા મરી, સુકા લાલ મરચા, તમાલપત્ર, લીમડો, જીરું, હીંગ ઉમેરો.

 

તતડે એટલે સમારેલા આદુ-લસણ, મરચા, ડુંગળી, મુલી ઉમેરો અને સાંતડો.

 

પછી, મીઠુ, હળદર, લાલ મરચું પાઉડર  ધાણાજીરું, મેથી ની ભાજી ના સુકા પાન ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

૩ થી ૪ મિનિટ માટે ધીમા તાપે પકાવો.

 

પછી, દહી, બાફીને પીસેલી તુવેરદાળ, ગોળ અને ચાટ મસાલો ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

હવે, ૫ થી ૭ મિનિટ માટે મધ્યમ તાપે ઉકાળો. થોડી થોડી વારે હલાવતા રહો.

 

પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને તૈયાર થયેલી દાળ, એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

ધાણાભાજી ભભરાવી દો.

 

ભાત સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

રાજસ્થાની દાળ નો, મુલી ના તમતમાટ સાથે, સીસકતો સ્વાદ માણો.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 20 minutes

For 2 Persons

 

Ingredients:

For Tempering:

Ghee 1 tbsp

Cardamom whole 3-4

Cinnamon 1 pc

Clove buds 4-5

Star Anise 1

Black Pepper granules 3-4

Dry Red Chilli 1-2

Cinnamon Leaves 1

Curry Leaves 4-5

Cumin Seeds 1 ts

Asafoetida Powder Pinch

Ginger-Garlic chopped 1 tbsp

Green Chilli chopped 1-2

For Dal:

Onion chopped 1

Daikon (Mooli) chopped 1

Salt to taste

Turmeric Powder ½ ts

Red Chilli Powder 1 ts

Coriander-Cumin Powder 1 ts

Dried Fenugreek Leaves 1 ts

Curd ¼ cup

Skinned and Split Pigeon Peas 1 cup

(boiled and blended)

Jagery 1 ts

Chat Masala 1 ts

Fresh Coriander Leaves 1 tbsp

 

Steamed or Boiled Rice for Serving

 

Method:

Heat Ghee in a pan on low flame. add whole Cardamom, Cinnamon pieces, Clove Buds, Star Anise, Black Pepper granules, Dry Red Chilli, Cinnamon Leaves, Curry Leaves, Cumin Seeds and Asafoetida Powder. When crackled, add chopped Ginger-Garlic and chopped Green Chilli., Onion, and Daikon. Stir and sauté.

 

Add Salt, Turmeric Powder, Red Chilli Powder, Coriander-Cumin Powder and Dried Fenugreek Leaves. Mix well. Continue cooking on low flame for 3-4 minutes.

 

Add Curd, boiled and blended Skinned and Split Pigeon Peas, Jaggery and Chat Masala. Mix well. Increase the flame to medium. Boil it on medium flame for 5-7 minutes. Stir occasionally while boiling. Remove the pan from the flame.

 

Take prepared Dal in a serving bowl.

 

Sprinkle Fresh Coriander Leaves.

 

Serve with Steamed or Boiled Rice.

 

Enjoy Rajashthani Dal with sizzling flavour of Daikon.

ટીકર / રાજસ્થાની રોટી / મસાલા રોટી / Tikkar / Rajasthani Roti / Spiced Roti / Spiced Flat Bread

 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૪ રોટી

 

સામગ્રી :

મકાઇ નો લોટ ૧ કપ

ઘઉ નો લોટ ૧ કપ

ઘી ૨ ટેબલ સ્પૂન

ડુંગળી જીણી સમારેલી ૧

ટમેટાં જીણા સમારેલા ૧

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મરચાં જીણા સમારેલા ૨

મીઠું સ્વાદ મુજબ

સેકવા માટે ઘી

અટામણ માટે ઘઉ નો લોટ

 

રીત :

એક કથરોટમાં મકાઇ નો લોટ અને ઘઉ નો લોટ એકીસાથે લો.

 

એમાં ઘી ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, જીણી સમારેલી ડુંગળી, ટમેટાં, ધાણાભાજી, મરચાં, આ બધુ જ અડધી માત્રામાં ઉમેરો અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઇ જરા કઠણ લોટ બાંધી લો.

 

બાંધેલા લોટમાંથી નાનો લુવો લઈ, બોલ બનાવી, જરા જાડી રોટલી વણી લો. રોટલી વણતા એની કિનારી તુટતી જશે, કોઈ વાંધો નહીં, એવી જ બનવી જોઈએ. વણવા દરમ્યાન જરૂર લાગે ત્યારે ઘઉના કોરા લોટમાં જબોળી, કોટ કરતાં રહો, વણવાનું સરળ રહેશે અને ચોટશે નહીં.

 

અડધી રોટલી વણાઈ જાય એટલે એની ઉપર, જીણી સમારેલી ડુંગળી, ટમેટાં, ધાણાભાજી અને મરચાં, આ બધુ થોડું થોડું છાંટો, હાથેથી હળવેથી દબાવો અને વણી લો. આ બધુ રોટલી ઉપર બરાબર ચોંટી જાય એ ખાસ જોવું.

 

આ રીતે બાંધેલા લોટમાંથી બધી રોટલી વણી લો.

 

એક પછી એક, બધી રોટલી શેલો ફ્રાય કરી લો. કરકરી બનાવવા માટે ધીમા તાપે, હળવે હળવે દબાવીને શેલો ફ્રાય કરો.

 

તાજે તાજી અને ગરમા ગરમ, તવા પરથી સીધી જ સર્વિંગ પ્લેટ માં પીરસો.

 

દહી અને / અથવા પસંદગીના અથાણાં સાથે પીરસો.

 

પસંદગીના કોઈ પણ સૉસ કે કેચપ સાથે પણ પીરસી શકાય.

 

દહી સાથે સૌથી વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે.

 

સ્વાદિષ્ટ, રસીલી, મસાલેદાર, રાજસ્થાની વાનગી, ટીકર.

 

Prep.10 min.

Cooking time 10 min.

Yield 4 pcs.

Ingredients:

Maize Flour 1 cup

Whole Wheat Flour 1 cup

Ghee 2 tbspContinue Reading

દહી વારુ ગુવાર નું શાક / Dahi varu Guvar nu Shak / Curded Cluster Beans / Gavar Fali in Curd

 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

ગુવાર સમારેલો ૨૫૦ ગ્રામ

દહી ૧ કપ

મરચાં-લસણ ની પેસ્ટ ૨ ટેબલ સ્પૂન

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

રાય ૧ ટી સ્પૂન

જીરું ૧ ટી સ્પૂન

હિંગ ચપટી

હળદર ૧ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

ધાણાજીરું ૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

રીત :

પ્રેશર કૂકર માં તેલ ગરમ કરો. રાય, જીરું અને હિંગ ઉમેરો. તતડી જાય એટલે સમારેલો ગુવાર, હળદર, લાલ મરચું પાઉડર, ધાણાજીરું અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો. થોડી પાણી ઉમેરો અને ૧ સીટી જેટલું પ્રેશર કૂક કરો. કમ સે કમ ૧૦ મિનિટ સુધી પ્રેશર કૂકર ઠંડુ થવા દો.

 

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. હિંગ, મરચાં-લસણ ની પેસ્ટ ઉમેરો. સાંતડાઇ જાય એટલે દહી , હળદર, લાલ મરચું, ધાણાજીરું અને મીઠું ઉમેરો.

 

બધા મસાલા બીજી વખત ઉમેરો છો એ ધ્યાનમાં રાખી ને મસાલા નું પ્રમાણ ઉમેરવું.

 

પ્રેશર કૂક કરેલું ગુવાર નું શાક ઉમેરો. મધ્યમ તાપે ૩-૪ મિનિટ માટે પકાવો.

 

જરૂર લાગે તો જ, થોડું પાણી ઉમેરો. પણ છેલ્લે જરા પણ પાણી રેવું જોઈએ નહીં.

 

રોટલી યા તો ભાત સાથે પીરસો.

 

ઘરે બેઠા પરંપરાગત રાજસ્થાની સ્વાદ ની મજા લો.

 

Prep.5 min.

Cooking time 15 min.

for 2 Persons

Ingredients:

Cluster Beans (Gavar)                                    250 gm

(Chopped the size of your choice)

Curd                                                                1 cupContinue Reading

error: Content is protected !!