વેનીલા ક્રીમ બ્રુલી / Vanilla Cream Brulee

વેનીલા ક્રીમ બ્રુલી / Vanilla Cream Brulee
 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૪૦ મિનિટ

૪ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

તાજી મલાઈ ૧ કપ

કન્ડેન્સ મિલ્ક ૧ કપ

વેનીલા ૧ ટેબલ સ્પૂન

દુધ ૧/૨ કપ

કૉર્ન ફ્લૉર ૩ ટેબલ સ્પૂન

ખાંડ સ્વાદ મુજબ

 

રીત :

એક પૅન માં તાજી મલાઈ, કન્ડેન્સ મિલ્ક અને વેનીલા લો અને મધ્યમ તાપે ઉકાળવા મુકો.

 

ઉકળી જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને ઢાંકી દો.

 

૧૦ થી ૧૫ મિનિટ માટે રાખી મુકો.

 

પછી, એક બાઉલમાં કૉર્ન ફ્લૉર અને દુધ મિક્સ કરો. ગઠાં ના રહી જાય એ ખ્યાલ રાખવો.

 

આ કૉર્ન ફ્લૉર અને દુધ નું મિશ્રણ, મલાઈ ના મિશ્રણ સાથે મિક્સ કરી દો અને મધ્યમ તાપે ઉકાળો. ઉભરાય ના જાય એ માટે થોડી થોડી વારે ધીરે ધીરે હલાવતા રહો.

 

થોડું ઘાટુ થઈ જાય એટલે મોટા કપ કે બાઉલમાં લઈ લો.

 

હવે, ૨૦૦° પર ૨૦ મિનિટ માટે ઓવન માં સ્ટીમ કરી લો. બ્રુલી તૈયાર છે.

 

ઓવેનમાંથી બહાર કાઢી લીધા પછી, સામાન્ય તાપમાન થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી, બ્રુલી ની સપાટી ઉપર ખાંડ છાંટી દો અને કિચન ટોર્ચ વડે કેરેમલાઇઝ કરી લો. ખાંડ બળીને કાળી ના થઈ જાય એ ખાસ કાળજી રાખો.

 

સામાન્ય તાપમાન વાળી, તાજી જ પીરસો.

 

ભોજન પુરૂ કરો, ફ્રેંચ સ્ટાઇલ.

 

Prep.5 min.

Cooking time 40 min.

Servings 4

Ingredients:

Fresh Cream 1 cup

Condensed Milk 1 cup

Vanilla 1 tbsp

Milk ½ cup

Corn Flour 3 tbsp

Sugar to taste

 

Method:

Take Fresh Cream, Condensed Milk and Vanilla in a pan and boil on medium flame. When boiled, cover the pan with a lid and leave for 10-15 minutes to get flavoured.

 

Mix Corn Flour with Milk and mix with Cream mixture. Boil on medium flame. When it becomes little thick, remove it in a big cup. Steam it in oven for 20 minutes at 200°F.

 

Let it cool down to normal temperature.

 

Add Sugar on the top of the Brulee and caramelize with kitchen torch. Take care not to burn sugar to blackish.

 

Serve Fresh at normal temperature.

 

End your Meal in French way.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!