ખજુર અંજીર ગુજીયા / Khajur Anjir Gujiya / Fig-Date Gujiya

ખજુર અંજીર ગુજીયા / Khajur Anjir Gujiya / Fig-Date Gujiya
 

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૬ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

લોટ માટે :

મેંદો ૧ કપ

તેલ ૨ ટેબલ સ્પૂન

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું

 

પુરણ માટે :

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

આદુ-મરચા ની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન

અંજીર ની પેસ્ટ ૧૦ અંજીર ની

ખજુર ની પેસ્ટ ૧૦ ખજુર ની

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧ ટેબલ સ્પૂન

આમલી ની પેસ્ટ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ગોળ ૧ ટી સ્પૂન

દારીયા નો પાઉડર ૧/૨ કપ

કાજુ નાના ટુકડા ૨ ટેબલ સ્પૂન

તેલ તળવા માટે

 

રીત :

લોટ માટેની બધી સામગ્રી મીક્ષ કરો અને લોટ બાંધી લો.

 

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. એમાં આદુ-મરચા ની પેસ્ટ, અંજીર ની પેસ્ટ, ખજુર ની પેસ્ટ, લાલ મરચું પાઉડર, ગરમ મસાલો, આમલી ની પેસ્ટ અને ગોળ ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

કાજુના નાના ટુકડા ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

દારીયાનો પાઉડર ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો. પુરણ તૈયાર છે.

 

હવે, બાંધેલા લોટમાંથી નાની નાની પુરી વણી લો.

 

દરેક પુરીમાં વચ્ચે ૧ થી ૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું પુરણ મુકો. પુરીના છેડા વાળી ગુજીયા જેવો આકાર આપી પુરીના છેડા ચોંટાડી દો.

 

ગુજીયા નો આકાર આપવા માટે મોલ્ડ પણ વાપરી શકાય.

 

આ રીતે બધા ગુજીયા તૈયાર કરી લો.

 

બધા ગુજીયા આછા ગુલાબી થાય એવા તળી લો.

 

ખજુર-આમલી ની ચટણી અથવા કેચપ સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

Prep.20 min.

Cooking time 10 min.

Qty. 6 Plates

Ingredients:

For Dough:

Refined White Wheat Flour (Maida) 1 cup

Oil 2 tbsp

Ghee 1 tbsp

Salt

For Filling:

Oil 1 tbsp

Ginger-Chilli Paste 1 tbsp

Fig Paste of 10 pcs of Fig

Date Paste of 1p Date

Red Chilli Powder 1 tbsp

Garam Masala 1 tbsp

Tamarind Paste 1 tbsp

Jaggery 1 ts

Roasted Chickpeas Powder ½ cup

Cashew nuts small pieces 2 tbsp

Oil to Deep Fry

Method:

Mix all ingredients for dough and knead dough.

 

Heat oil in a pan. Add Ginger-Chilli Paste. Add Fig Paste, Date Paste, Red Chilli Powder, Garam Masala, Tamarind Paste, Jaggery and mix well. Add Cashew Nuts pieces and mix well. Remove the pan from flame. Mix Roasted Chickpeas Powder.

 

Roll number of small flat breads (Puri) from dough. Put 1-2 tbsp of stuffing in the middle of flat bread. Stick border to give Gujiya shape. Also, you can use Gujiya Moulds. Repeat to mould all Gujiya.

 

Deep fry all Gujiya to light brownish.

 

Serve with Date-Tamarind Chutney or Ketchup.

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!