હની રોટી / Honey Roti

હની રોટી / Honey Roti

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૫ રોટી

 

સામગ્રી :

ઘઉ નો લોટ ૧ કપ

મરી પાઉડર ચપટી

વરિયાળી ૧ ટી સ્પૂન

તલ ૧/૨ ટી સ્પૂન

કાજુ નો કરકરો પાઉડર ૨ ટેબલ સ્પૂન

ઘી ૨ ટેબલ સ્પૂન

મધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

શેલૉ ફ્રાય માટે ઘી

 

રીત :

એક બાઉલમાં ઘઉ નો લોટ લો.

 

એમા મરી પાઉડર, વરિયાળી, તલ અને કાજુ નો કરકરો પાઉડર ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

મધ ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.

 

ઘી ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.

 

જરૂર મુજબ થોડું પાણી ઉમેરી જરા નરમ લોટ બાંધી લો.

 

બાંધેલા લોટમાંથી નાની નાની, જરા જાડી રોટી વણી લો.

 

એક નોન-સ્ટીક પૅન પર ઘી ગરમ કરી, એક પછી એક, બધી રોટી શેલૉ ફ્રાય કરી લો.

 

તાજે તાજી અને ગરમા ગરમ પીરસો.

 

ગૌરી વ્રત કરતી મીઠડી લાડલીને માટે મીઠી અને શક્તિદાયક, હની રોટી.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 15 minutes

Yield 5 Roti

 

Ingredients:

Whole Wheat Flour 1 cup

Black Pepper Powder Pinch

Fennel Seeds 1 ts

Sesame Seeds ½ ts

Cashew Nuts 2 tbsp

(coarsely ground)

Ghee 2 tbsp

Honey 1 tbsp

Ghee to shallow fry

 

Method:

Take Whole Wheat Flour in a bowl. Add Black Pepper Powder, Fennel Seeds, Sesame Seeds and coarsely ground Cashew Nuts. Mix well. Add Honey and mix well. Add Ghee and mix well. Knead semi soft dough adding water gradually as needed.

 

Roll number of small round thick Roti.

 

One by one, shallow fry all rolled Roti using Ghee.

 

Serve Fresh and Hot.

 

Energise Little Sweet Daughters on Gauri Vrat with Sweet & Energetic Honey Roti…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!