સ્વીટ ઉત્તપમ પ્લૅટર / Sweet Uttapam Platter

સ્વીટ ઉત્તપમ પ્લૅટર / Sweet Uttapam Platter
 

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૪ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

ખીરા માટે :

ચોખા ૩ કપ

અડદ દાળ ૧ કપ

દહી ૪ કપ

મીઠું સ્વાદ મુજબ

સોડા-બાય-કાર્બ ચપટી

 

ઉત્તપમ માટે :

માખણ ઓગાળેલું ૧/૨ કપ

 

અલગ અલગ ટૉપિન્ગ માટે :

૧. ચોકો બનાના :

ચોકલેટ સૉસ (તૈયાર મળે છે) ૧ ટેબલ સ્પૂન

પાકા કેળા ની કાપેલી સ્લાઇસ ૧ કેળા ની

 

૨. હેઝલનટ-પીનટ :

હેઝલનટ સૉસ (તૈયાર મળે છે) ૧ ટેબલ સ્પૂન

સેકેલા સીંગદાણા ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

૩. સુકો મેવો :

સુકી ખારેક જીણી સમારેલી ૧

અંજીર જીણા સમારેલા ૧

અખરોટ નાના ટુકડા ૧

ચોકલેટ ખમણેલી ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

૪ જામ :

મિક્સ ફ્રૂટ જામ (તૈયાર મળે છે) ૧ ટેબલ સ્પૂન

બદામ ની કતરણ ૪-૫ બદામ ની

 

રીત :

ખીરા માટે :

ચોખા અને અડદ દાળ આશરે ૭ કલાક માટે અલગ અલગ પાણીમાં પલાળો. પછી ગરણીથી પાણી કાઢી નાખો.

 

ગ્રાઈન્ડિંગ જારમાં પલાળેલા ચોખા લો. એમાં ૩ કપ દહી ઉમેરો. કરકરું પીસી લો. એક મોટા વાટકામાં લઈ લો.

 

ગ્રાઈન્ડિંગ જારમાં પલાળેલી અડદ દાળ લો. એમાં ૧ કપ દહી ઉમેરો. કરકરી પીસી લો. પીસેલા ચોખા સાથે મીક્ષ કરી દો.

 

આથા માટે ૫ થી ૬ કલાક માટે રાખી મુકો.

 

પછી એમાં મીઠું ઉમેરી બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

ખીરું તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

ઉત્તપમ માટે :

૧. ચોકો બનાના :

મધ્યમ તાપે જાડો સપાટ તવો ગરમ કરો. નોન-સ્ટિક તવા પર ઉત્તપમ બનાવવા સરળ પડશે.

 

તવા ઉપર તૈયાર કરેલું ખીરું ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું રેડો. તવેથા થી તવા પર ખીરાને ઝડપથી જાડા ગોળ આકારમાં ફેલાવી દો.

 

નીચેની બાજુ અધકચરી સેકાય જાય એટલે ઉત્તપમની કિનારી ફરતે અને ઉત્તપમની ઉપર ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓગાળેલું માખણ રેડો.

 

એની ઉપર ચોકલેટ સૉસ લગાવી દો અને સરસ દેખાય એ રીતે પાકા કેળાની સ્લાઇસ ગોઠવી દો.

 

પછી, ૨ થી ૩ મિનિટ માટે પકાવો. ઉથલાવવાની જરૂર નથી. એક જ બાજુ પકાવવાનું છે.

 

તવા પરથી લઈ લો અને સર્વિંગ પ્લેટ પર મુકો.

 

૨. હેઝલનટ-પીનટ :

મધ્યમ તાપે જાડો સપાટ તવો ગરમ કરો. નોન-સ્ટિક તવા પર ઉત્તપમ બનાવવા સરળ પડશે.

 

તવા ઉપર તૈયાર કરેલું ખીરું ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું રેડો. તવેથા થી તવા પર ખીરાને ઝડપથી જાડા ગોળ આકારમાં ફેલાવી દો.

 

નીચેની બાજુ અધકચરી સેકાય જાય એટલે ઉત્તપમની કિનારી ફરતે અને ઉત્તપમની ઉપર ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓગાળેલું માખણ રેડો.

 

એની ઉપર હેઝલનટ સૉસ લગાવી દો અને સેકેલા સીંગદાણા છાંટી દો.

 

પછી, ૨ થી ૩ મિનિટ માટે પકાવો. ઉથલાવવાની જરૂર નથી. એક જ બાજુ પકાવવાનું છે.

 

તવા પરથી લઈ લો અને સર્વિંગ પ્લેટ પર ચોકો બનાના ઉત્તપમ સાથે મુકો.

 

૩. સુકો મેવો :

મધ્યમ તાપે જાડો સપાટ તવો ગરમ કરો. નોન-સ્ટિક તવા પર ઉત્તપમ બનાવવા સરળ પડશે.

 

તવા ઉપર તૈયાર કરેલું ખીરું ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું રેડો. તવેથા થી તવા પર ખીરાને ઝડપથી જાડા ગોળ આકારમાં ફેલાવી દો.

 

નીચેની બાજુ અધકચરી સેકાય જાય એટલે ઉત્તપમની કિનારી ફરતે અને ઉત્તપમની ઉપર ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓગાળેલું માખણ રેડો.

 

એની ઉપર જીણી સમારેલી સુકી ખારેક, જીણા સમારેલા અંજીર, અખરોટ ના નાના ટુકડા અને ખમણેલી ચોકલેટ છાંટી દો.

 

પછી, ૨ થી ૩ મિનિટ માટે પકાવો. ઉથલાવવાની જરૂર નથી. એક જ બાજુ પકાવવાનું છે.

 

તવા પરથી લઈ લો અને સર્વિંગ પ્લેટ પર ચોકો બનાના અને હેઝલનટ-પીનટ ઉત્તપમ સાથે મુકો.

 

૪ જામ :

મધ્યમ તાપે જાડો સપાટ તવો ગરમ કરો. નોન-સ્ટિક તવા પર ઉત્તપમ બનાવવા સરળ પડશે.

 

તવા ઉપર તૈયાર કરેલું ખીરું ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું રેડો. તવેથા થી તવા પર ખીરાને ઝડપથી જાડા ગોળ આકારમાં ફેલાવી દો.

 

નીચેની બાજુ અધકચરી સેકાય જાય એટલે ઉત્તપમની કિનારી ફરતે અને ઉત્તપમની ઉપર ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓગાળેલું માખણ રેડો.

 

એની ઉપર મિક્સ ફ્રૂટ જામ લગાવી દો અને બદામ ની કતરણ છાંટી દો.

 

પછી, ૨ થી ૩ મિનિટ માટે પકાવો. ઉથલાવવાની જરૂર નથી. એક જ બાજુ પકાવવાનું છે.

 

તવા પરથી લઈ લો અને સર્વિંગ પ્લેટ પર બીજા ઉત્તપમ સાથે મુકો.

 

ઉત્તપમ પ્લૅટર તૈયાર છે.

 

સાઉથ ઈન્ડિયા ની સોડમભરી, મીઠાશભરી વાનગી, સ્વીટ ઉત્તપમ પ્લૅટર.  

 

Prep.15 min.

Cooking time 15 min.

Qty. 4 Plates

Ingredients:

For Batter:

Rice 3 cup

Skinned and Split black  Gram 1 cup

Curd 1 cup

Salt

Soda-bi-Carb Pinch

 

For Uttapam:

Butter melted ½ cup

For Different Toppings:

 1. Choco Banana:

Chocolate Sauce (ready available) 1 tbsp

Ripe Banana slices of 1 banana

 1. Hazelnut-Penut:

Hazelnut Sauce (ready available) 1 tbsp

Roasted Peanut 1 tbsp

 1. Mix Nuts:

Chopped Date of 1 date

Chopped Fig of 1 fig

Walnut small pieces of 1 walnut

Chocolate slim slices 1 tbsp

 1. Jam Almond

Mix Fruit Jam (ready available) 1 tbsp

Almonds slim slices of 4-5 almonds

Method:

For Batter:

Soak Rice and Skinned-Split Black  Gram separately for 7 hours. Then drain the water from both. Add  some Curd with Rice and grind it. Add some Curd with Skinned-Split Black Gram and grind it. Then mix both of them. Adjust batter consistency with adding curd and than . Leave batter for 5 to 6 hours for fermentation. Then mix Salt. Mix Soda-bi-Carb.

 

 

For Uttapam:

Heat thick flat pan on medium flame. Use of non-stick will make cooking easy.

(for Choco Banana Uttapam )

Pour 1 tbsp of Uttapam Batter on the pan. Use flat cooking spoon to spread the Batter quickly in a thick and round shape. On low-medium flame, when bottom side is partially cooked, pour ½ tbsp of butter around and on top of the Uttapam. Spread Chocolate Sauce on the top and arrange Ripe Banana slices in a decorative way of your choice on the top. Cook for 2-3 minutes. Please don’t turn it over. It should be cooked one side only. Remove it from the pan and put on a serving plate.

 

(for Hazelnut-Penut Uttapam )

Pour 1 tbsp of Uttapam Batter on the pan. Use flat cooking spoon to spread the Batter quickly in a thick and round shape. On low-medium flame, when bottom side is partially cooked, pour ½ tbsp of butter around and on top of the Uttapam. Spread Hazelnut Sauce on the top and sprinkle Roasted Peanuts in a decorative way of your choice on the top. Cook for 2-3 minutes. Please don’t turn it over. It should be cooked one side only. Remove it from the pan and put on the same serving plate along with Choco Banana Uttapam.

 

(For Mix Nuts Uttapam )

Pour 1 tbsp of Uttapam Batter on the pan. Use flat cooking spoon to spread the Batter quickly in a thick and round shape. On low-medium flame, when bottom side is partially cooked, pour ½ tbsp of butter around and on top of the Uttapam. Sprinkle Chopped Date, Chopped Fig and Walnut pieces and Chocolate slices in a decorative way of your choice on the top. Cook for 2-3 minutes. Please don’t turn it over. It should be cooked one side only. Remove it from the pan and put on the same serving plate along with Choco Banana Uttapam and Hazelnut-Peanut Uttapam.

 

(For Jam Almond Uttapam)

Pour 1 tbsp of Uttapam Batter on the pan. Use flat cooking spoon to spread the Batter quickly in a thick and round shape. On low-medium flame, when bottom side is partially cooked, pour ½ tbsp of butter around and on top of the Uttapam. Spread Mix Fruit Jam on the top and sprinkle Almond slices in a decorative way of your choice on the top. Cook for 2-3 minutes. Please don’t turn it over. It should be cooked one side only. Remove it from the pan and put on the same serving plate along with other Uttapam to complete the Sweet Uttapam Platter.

Serve Sweet Uttapam Platter for Sweetened South Indian aroma.

Create Sweetness of South India in your kitchen.

4 Comments

 • Nidhi Mavani

  March 25, 2018 at 8:56 AM Reply

  Too good and yummi

  • Krishna Kotecha

   March 27, 2018 at 3:45 PM Reply

   THANK YOU NIDHI…

 • Nita Asvin koumar

  March 15, 2018 at 11:43 AM Reply

  It’s very good snacks veraiti recipe

  • Krishna Kotecha

   March 21, 2018 at 7:14 PM Reply

   THANK YOU…

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!