સેઝવાન નૂડલ્સ / Schezwan Noodles

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

ઘઉ ની સેવ ૧ કપ

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

આદું-લસણ-મરચાં જીણા સમારેલા ૧ ટેબલ સ્પૂન

લીલી ડુંગળી જીણી સમારેલી ૩

(પાંદડા ના લેવા)

ફણસી જીણી સમારેલી ૨ ટેબલ સ્પૂન

ગાજર જીણા સમારેલા ૧ ટેબલ સ્પૂન

કેપ્સિકમ જીણા સમારેલા ૧

સેઝવાન સૉસ ૨ ટેબલ સ્પૂન

મરી પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

વિનેગર ૧/૨ ટી સ્પૂન

 

સજાવટ માટે:

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

લીલી ડુંગળી ના પાંદડા જીણા સમારેલા ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

એક પૅન માં ૨ કપ પાણી લઈ, ગરમ કરવા મુકો.

 

પાણી ગરમ થાય એટલે એમાં ૧/૨ ટી સ્પૂન જેટલું તેલ અને થોડું મીઠું ઉમેરો.

 

પાણી ઉકળવા લાગે એટલે એમાં ઘઉ ની સેવ ઉમેરો.

 

ઘઉ ની સેવ નરમ થઈ જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને પાણી કાઢી નાખો. બાફેલી સેવ એક બાજુ રાખી દો.

 

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો.

 

એમાં જીણા સમારેલા આદું-લસણ-મરચાં ઉમેરો અને સાંતડી લો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે જીણી સમારેલી લીલી ડુંગળી, ફણસી, ગાજર અને કેપ્સિકમ ઉમેરો. ધીરે ધીરે હલાવો અને સાંતડી લો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે સેઝવાન સૉસ, મરી પાઉડર અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, વિનેગર ઉમેરો અને મિક્સ કરો.

 

૩ થી ૪ મિનિટ માટે ધીમા તાપે પકાવો.

 

હવે, બાફેલી ઘઉ ની સેવ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો. ઘઉ ની સેવ છુંદાય ના જાય એ કાળજી રાખવી.

 

બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

હવે, સર્વિંગ પ્લેટ કે સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

ધાણાભાજી અને જીણા સમારેલા લીલી ડુંગળીના પાંદડા ભભરાવી સજાવો.

 

તજગીભર્યો સ્વાદ માણવા માટે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

બધાને ભાવતા નૂડલ્સ, બધાને પસંદ સ્વાદ સેઝવાન, બધાને માટે સેઝવાન નૂડલ્સ.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 10 minutes

For 2 persons

 

Ingredients:

Vermicelli of Wheat 1 cup

Oil 1 tbsp

Ginger-Garlic-Chiili finely chopped 1 tbsp

Spring Onion finely chopped 3

(exclude leaves)

French Beans finely chopped 2 tbsp

Carrot finely chopped 1 tbsp

Capisicum finely chopped 1

Schezwan Sauce 2 tbsp

Black Pepper Powder ½ ts

Salt to taste

Vinegar ½ ts

Fresh Coriander Leaves 1 tbsp

Leaves of Spring Onion finely chopped 1 tbsp

 

Method:

Take 2 cup of water in a pan and put it on flame. When water becomes hot, add ½ ts of Oil and little Salt. When water starts to boil, add Vermicelli of Wheat. When Vermicelli softens, remove the pan from the flame and strain the water. Keep Vermicelli a side.

 

Heat Oil in a pan. Add finely chopped Ginger-Garlic-Chilli. When sautéed, add finely chopped Spring Onion, French Beans, Carrot and Capsicum. Stir and sauté. When sautéed, add Schezwan Sauce, Black Pepper Powder and Salt. Mix well. Add Vinegar and mix well. Cook on low flame for 3-4 minuntes.

 

Then, add Vermicelli and mix well. Add very little water only if it is needed. When mixed well, remove the pan from the flame. Make sure not to leave excess water.

 

Take it on a serving plate or in a serving bowl.

 

Garnish with sprinkle of Fresh Coriander Leaves and finely chopped Leaves of Spring Onion.

 

Serve Hot to Enjoy the Fresh Taste.

 

Want Schezwan Noodle…!!!???

No Need of Instant Noodles from the Supermarket…

No Need to Go to Chinese Restaurant…

Just have it in your own kitchen…

ઘઉ ની સેવ ના મસાલા નૂડલ્સ Ghav / ni Sev na Masala Noodles / Spiced Wheat Noodles

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

તેલ ૧ ૧/૨ ટી સ્પૂન

જીરું ૧/૨ ટી સ્પૂન

ડુંગળી સમારેલી ૧

ટમેટાં સમારેલા ૧

લીલી ચટણી ૨ ટેબલ સ્પૂન

ટોમેટો કેચપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

નૂડલ્સ મસાલો ૧ ટેબલ સ્પૂન

ઘઉ ની સેવ ૧ કપ

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ડુંગળી ની રીંગ

 

રીત :

એક પૅન મમ ૨ કપ પાણી લો અને ગરમ કરવા મુકો.

 

પાણી ગરમ થાય એટલે એમાં ૧/૨ ટી સ્પૂન જેટલું તેલ અને થોડું મીઠું ઉમેરો.

 

પાણી ઉકળવા લાગે એટલે એમાં ઘઉ ની સેવ ઉમેરો. સેવ નરમ થઈ જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને બધુ પાણી કાઢી નાખો. સરસ બફાઈ ગયેલી સેવ એક બાજુ રાખી દો.

 

એક પૅન માં ૧ ટી સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરો. એમાં જીરું ઉમેરો.

 

તતડે એટલે એમાં સમારેલી ડુંગળી ઉમેરો અને સાંતડી લો.

 

ડુંગળી સાંતડાઇ જાય એટલે સમારેલા ટમેટાં ઉમેરો અને સાંતડી લો.

 

ટમેટાં સાંતડાઇ જાય એટલે લીલી ચટણી, ટોમેટો કેચપ, નૂડલ્સ મસાલો અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો અને ૩ થી ૪ મિનિટ માટે ધીમા તાપે પકાવો.

 

પછી, બાફેલી સેવ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો. જરૂર લાગે તો જ, એકદમ થોડું પાણી ઉમેરો.

 

બધુ બરાબર મીક્ષ થઈ જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો. જરા પણ પાણી ના રહી જાય એ ખાસ કાળજી રાખજો.

 

સર્વિંગ પ્લેટ અથવા એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

ઉપર ડુંગળી ની રીંગ ગોઠવી સજાવો.

 

ગરમા ગરમ પીરસો.

 

મજા પડી જાય એવા મસાલેદાર.. મસાલા નૂડલ્સ..

Preparation time 10 minutes

Cooking time 10 minutes

For 2 persons

 

Ingredients:

Oil 1 ½ ts

Cumin Seeds ½ ts

Onion chopped 1

Tomato chopped 1

Green Chutney 2 tbsp

Tomato Ketchup 1 tbsp

Noodles Masala 1 tbsp

Vermicelli of Wheat 1  cup

Salt to taste

Onion Rings for garnishing.

 

Method:

Take 2 cup of water in a pan and put it on flame. When water becomes hot, add ½ ts of Oil and little Salt. When water starts to boil, add Vermicelli of Wheat. When Vermicelli softens, remove the pan from the flame and strain the water. Keep Vermicelli a side.

 

Heat 1 ts Oil in a pan. Add Cumin Seeds. When spluttered, add chopped Onion. When sautéed, add chopped Tomato and stir. When sautéed, add Green Chutney, Tomato Ketchup, Noodles Masala and Salt. Mix well and cook on low flame for 3-4 minutes.

 

Then, add Vermicelli and mix well. Add very little water only if it is needed. When mixed well, remove the pan from the flame. Make sure not to leave excess water.

 

Remove it on a serving plate or in a serving bowl.

 

Garnish with Onion Rings.

 

Serve Hot.

 

Spiced up and Tempered…to make it satisfying…Spiced Wheat Noodles…

error: Content is protected !!