એપલ કીવી લેમોનેડ / Apple Kiwi Lemonade

એપલ કીવી લેમોનેડ / Apple Kiwi Lemonade
 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

૧ ગ્લાસ

 

સામગ્રી :

એપલ જ્યુસ ૧ કપ

બ્રાઉન સુગર ૨ ટેબલ સ્પૂન

લીંબુ નો રસ ૧/૨ લીંબુ નો

લીંબુ ની સ્લાઇસ ૧

કીવી ફ્રૂટ ક્રશ ૨ ટેબલ સ્પૂન

સોડા વોટર ૧ કપ

બરફ નો ભૂકો ૪-૫ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

બ્રાઉન સુગર અને લીંબુ નો રસ એક વાટકા માં લો.

 

એપલ જ્યુસ મીક્ષ કરો.

 

એમાં લીંબુ ની સ્લાઇસ નાખો.

 

બરફ નો ભૂકો એક ગ્લાસમાં લો. તૈયાર કરેલું એપલ જ્યુસ નું મિશ્રણ ઉમેરો.

 

સોડા વોટર થી ગ્લાસ ભરી દો.

 

કીવી ફ્રૂટ ક્રશ ઉમેરો.

 

સોડા વોટર ના સ્પારકલિંગ સ્વાદ ની અસલી મજા માણવા માટે તરત જ પીરસો.

 

લેમોનેડ નો સ્વાદ માણો.. એપલ અને કીવી ના સાથ માં..

Prep.5 min.

Qty. 1 Glass

Ingredients:

Apple Juice                             1 cup

Brown Sugar                           2 tbsp

Lemon Juice                            of ½ lemon

Lemon Slice                            1

Kiwi Fruit Crush                       2 tbsp

Plain Soda Water                    1 cup

Crushed Ice                             4-5 tbsp

 

Method:

Take Brown Sugar and Lemon Juice in a bowl.

 

Add Apple Juice and mix well.

 

Add Lemon Slice.

 

Take Crushed Ice in a serving glass. Add prepared Apple Juice mixture.

 

Fill in the glass with Plain Soda Water.

 

Add Kiwi Fruit Crush.

 

Serve immediately to have sparkling taste of Soda Water.

 

Enjoy Lemonade…Apple and Kiwi Combo…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!