બેક્ડ બીન્સ ટોસ્ટ / Baked Beans Toast

બેક્ડ બીન્સ ટોસ્ટ / Baked Beans Toast
 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

પુરણ માટે :

માખણ ૨ ટેબલ સ્પૂન

આદું-લસણ-મરચા ની પેસ્ટ ૧ ટી સ્પૂન

ડુંગળી સમારેલી ૧

કેપ્સિકમ સમારેલું ૧

બેક્ડ બીન્સ કેન ૧ કપ

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

મીક્ષ હર્બ ૧/૨ ટી સ્પૂન

તબાસકો સૉસ ૧/૮ ટી સ્પૂન

 

સ્પ્રેડ માટે :

ચીઝ સ્પ્રેડ ૨ ટેબલ સ્પૂન

લસણ-મરચા ની પેસ્ટ ૧ ટી સ્પૂન

ટોમેટો કેચપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

બનાવવા માટે :

બ્રેડ સ્લાઇસ ૪

ચીઝ સ્પ્રેડ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

ખમણેલું ચીઝ સજાવટ માટે

મેયોનેઝ અને ટોમેટો કેચપ પીરસવા માટે

 

રીત :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો. આદુ-લસણ-મરચા ની પેસ્ટ, સમરેલી ડુંગળી, ઉમેરો. સાંતડાય જાય એટલે સમરેલ કેપ્સિકમ અને બેક્ડ બીન્સ ઉમેરો. તાપ મધ્યમ કરો. બરાબર મીક્ષ કરો. ઓરેગાનો, ચીલી ફલૅક્સ, મીક્ષ હર્બ ઉમેરો. તબાસકો સૉસ ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો. મધ્યમ તાપે ૩-૪ મિનિટ પકાવો.

 

સ્પ્રેડ માટે :

એક વાટકીમાં ચીઝ સ્પ્રેડ, લસણ-મરચા ની પેસ્ટ, ટોમેટો કેચપ લો અને બરાબર મીક્ષ કરો. એક બાજુ રાખી દો.

 

બનાવવા માટે :

એક બ્રેડ સ્લાઇસ ની એક બાજુ પર માખણ લગાવો અને બનાવેલું સ્પ્રેડ લગાવો.

 

બીજી એક બ્રેડ સ્લાઇસ લો. એને વચ્ચેથી ગોળ કાપીને કાણું પાડો. એની એક બાજુ પર બનાવેલું સ્પ્રેડ લગાવો. આને પેલા સ્પ્રેડ લગાવીને તૈયાર કરેલી બ્રેડ સ્લાઇસ પર મૂકી દો.

 

આ જ પ્રમાણે બીજી ૨ બ્રેડ સ્લાઇસ પણ તૈયાર કરો.

 

બંને તૈયાર કરેલી બ્રેડ સ્લાઇસ ની ફક્ત ઉપરની બાજુ માખણ લગાવો. ઓવન માટેની પ્લેટ માં મૂકો.

 

ઓવન ને પ્રી-હીટ કરો.

 

તૈયાર કરેલી બ્રેડ સ્લાઇસ ને 150° પર ૫ મિનિટ માટે ટોસ્ટ કરો.

 

ઓવેનમાંથી બહાર કાઢી લો.

 

ઉપરની બ્રેડ સ્લાઇસ ની વચ્ચેના ગોળ કાણાં વાળી જગ્યામાં બનાવેલું બેક્ડ બીન્સ નું પુરણ ભરી દો. ખમણેલું ચીઝ છાંટો.

 

ફરીથી, પ્રી-હીટ કરેલા ઓવનમાં ૧૫૦° પર ૫ મિનિટ માટે ટોસ્ટ કરો.

 

ટોસ્ટ કરેલી બ્રેડ સ્લાઇસ પ્લૅટમાં મૂકો. બાજુમાં થોડું મેયોનેઝ અને ટોમેટો કેચપ મૂકો.

 

સંતોષકારક નાસ્તો.. બેક્ડ બીન્સ ટોસ્ટ..

 

Prep.10 min.

Cooking time 10 min.

Qty. 2 Plates

Ingredients:

For Stuffing:

Butter                                      2 tbsp

Ginger-Garlic-Chilli Paste       1 ts

Onion chopped                        1

Capsicum chopped                 1

Baked Beans canned              1 cup

Oregano                                  1 ts

Chilli Flakes                             1 ts

Mixed Herbs                            ½ ts

Tabasco Sauce                       1/8 ts

For Spread:

Cheese Spread                       2 tbsp

Chilli-Garlic Paste                   1 ts

Tomato Ketchup                      1 tbsp

For Assembling:

Bread Slices                            4

Cheese Spread                       1 tbsp

 

Cheese shred for garnishing

 

Mayonnaise and Tomato Ketchup for serving

 

Method:

Heat Butter in a pan on low flame. add Ginger-Garlic-Chilli Paste and chopped Onion. When sautéed, add chopped Capsicum and canned Baked Beans. Increase flame to medium. Mix well. Add Oregano, Chilli Flakes and Mixed Herbs. Mix well. Add Tabasco Sauce. Mix well. Cook on medium flame for 3-4 minutes. Remove the pan from flame.

 

For Spread:

Take Cheese Spread, Chilli-Garlic Paste and Tomato Ketchup in a bowl mix very well. Keep a side.

 

For Assembling:

Take one Bread Slice. Apply Butter on one side. Apply prepared Spread on it.

 

Take another Bread Slice. Cut round in the middle of the Slice. Apply prepared Spread on one side of the part of Bread Slice with border and put it on the previously prepared Bread Slice with Spread.

 

Repeat to prepare another set of Bread Slices.

 

Apply Butter on the top surface. Put them on oven compatible plate.

 

Pre-heat oven. Toast prepared sets of Bread Slices in pre-heated oven for 5 minutes at 150°.

 

Remove from oven.

 

Fill in the round cut on the top Slice with prepared Baked Beans Stuffing. Sprinkle Cheese Shred.

 

Again, toast in pre-heated oven for 5 minutes at 150°.

 

Take toasted Bread Slices on a serving plate.

 

Put a spoonful of Mayonnaise and Tomato Ketchup a side on serving plate.

 

Satisfying Snack…Baked Beans Toast…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!