ક્રીસ્પી સ્વીટ પોટેટો / શક્કરીયા ની મીઠાઇ / Crispy Sweet Potato / Shakkariya ni Mithai

ક્રીસ્પી સ્વીટ પોટેટો / શક્કરીયા ની મીઠાઇ / Crispy Sweet Potato / Shakkariya ni Mithai

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

બેકિંગ માટે ૧૫ મિનિટ

૫ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

સક્કરીયા બાફેલા છુંદેલા ૨

ઘી ૪ ટેબલ સ્પૂન

ખાંડ ૫-૬ ટેબલ સ્પૂન

એલચી પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

 

રીત :

એક પૅન માં ધીમા તાપે ઘી ગરમ કરો.

 

એમા, બાફેલા અને છુંદેલા સક્કરીયા ઉમેરો અને સાંતડી લો.

 

પછી, ખાંડ ઉમેરો અને સાંતડવાનું ચાલુ રાખો.

 

એલચી પાઉડર ઉમેરો, બરાબર મિક્સ કરો અને તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

ઠંડુ થવા માટે થોડી વાર માટે રાખી મુકો.

 

પછી, એને પાઈપીંગ બેગ માં ભરી લો અને પાઈપીંગ બેગમાંથી ધીરે ધીરે એક બેકિંગ ડીશ ઉપર ટ્રી (ઝાડ) આકાર બનાવો.

 

ઓવન પ્રી-હીટ કરી લો.

 

પ્રી-હીટ ઓવન માં ૨૦૦° પર ૧૫ મિનિટ માટે બૅક કરી લો.

 

પછી, બૅકીંગ ડીશમાંથી કાઢી લઈ એક સર્વિંગ પ્લેટ પર મુકો.

 

તરત જ પીરસો.

 

નરમ નરમ, કુણા કુણા શક્કરીયા ની કરકરી મીઠાશ માણો.

Preparation time 15 minutes

Cooking time 5 minutes

Baking time 15 minutes

Servings 5

 

Ingredients:

Sweet Potato boiled and mashed 2

Ghee 4 tbsp

Sugar 5-6 tbsp

Cardamom Powder 1 ts

 

Method:

Heat Ghee on low flame.

 

Add boiled and mashed Sweet Potato and sauté.

 

Add Sugar and continue sautéing.

 

Add Cardamom Powder, mix well and remove from the pan.

 

Leave it to cool off.

 

Fill it in the piping bag.

 

Spill it out from piping bag on a baking dish in a tree shape.

 

Pre-heat oven. Bake for 15 minutes at 200°.

 

Remove from baking dish and put it on a serving plate.

 

Serve Sweet and Crispy.

 

Enjoy Soft Sweet Potato…as Crispy…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!