ગ્રીન ટી / Green Tea

ગ્રીન ટી / Green Tea

તૈયારી માટે ૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

પીવા માટે નું પાણી ૧ કપ

ગ્રીન ટી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મધ ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ ૧/૨

 

રીત :

એક પૅન માં ૧ કપ પીવાનું પાણી લો.

 

પાણી સાથેનું પૅન મધ્યમ તાપે મુકો.

 

પાણી એકદમ ઉકળી જાય એટલે પૅન તાપ પરથી હટાવી લો.

 

ઉકાળેલા ગરમ પાણીમાં ગ્રીન ટી ઉમેરો.

 

પૅન ને ઢાંકી દો. આશરે ૨ મિનિટ માટે રાખી મુકો.

 

૧/૨ લીંબુનો રસ એક સર્વિંગ કપમાં લો.

 

એમાં મધ ઉમેરો.

 

ગ્રીન ટી ના પાણીથી કપ ભરી લો.

 

તરત જ પીરસો.

ધીરે ધીરે ઘૂંટ ભરો.. પૂરેપૂરો સ્વાદ માણો..

Anytime… Green Tea Time…

ખુબ હળવી.. હળવા વજન માટે..

Preparation time 0 minutes

Cooking time 5 minutes

Serving 1

 

Ingredients:

Drinking Water 1 cup

Green Tea 1 tbsp

Honey 1 ts

Lemon ½

 

Method:

Take 1 cup of Drinking Water in a pan.

 

Put the pan with Water on medium flame.

 

When Water is boiled well, switch off flame.

 

Add Green Tea in boiled hot water.

 

Cover the pan with a lid and leave it for 2 minutes.

 

Squeeze ½ Lemon and take juice in a serving cup.

 

Add Honey in Lemon juice in a serving cup.

 

Add prepared Green Tea water from the pan to fill the cup.

 

Serve immediately.

 

Sip Gradually…Taste Fully…

Anytime…Green Tea Time…

Too Light…To Keep Weight in Control…

Too Good…To Have Good Health…

2 Comments

 • Nita Asvin koumar

  April 18, 2020 at 12:25 PM Reply

  Green tea is like medicine and good taste!!

  • Krishna Kotecha

   July 3, 2020 at 1:09 PM Reply

   Thank you

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!