કાશ્મીરી પિન્ક ટી / બપોર ની ચા / Kashmiri Pink Tea / Noon Tea

કાશ્મીરી પિન્ક ટી / બપોર ની ચા / Kashmiri Pink Tea / Noon Tea

તૈયારી માટે ૩ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

પાણી ૧ કપ

કાશ્મીરી ગ્રીન ટી ૧ ટેબલ સ્પૂન

સોડા-બાય-કાર્બ ૧/૨ ટી સ્પૂન

બરફના ટુકડા ૫-૬

એલચી ફોલેલી ૨

બાદીયા ૧

તજ નાનો ટુકડો ૧

દૂધ ૧ કપ

દળેલી ખાંડ ૧ ટેબલ સ્પૂન

વરીયાળી પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું ચપટી

બદામ અને પિસ્તા ની કતરણ

 

રીત :

એક પૅન માં ૧ કપ પાણી લો અને ઉકાળવા માટે મુકો.

 

પાણી ઉકળવાનું શરૂ થાય એટલે કાશ્મીરી ગ્રીન ટી ઉમેરો.

 

ઉકળે એટલે સોડા-બાય-કાર્બ ઉમેરો અને ૨ થી ૩ મિનિટ માટે હલાવતા હલાવતા ઉકાળો. તાપ બંધ કરી દો.

 

બરફના ટુકડા ઉમેરો. ફરી તાપ શરૂ કરો અને ફરી ઉકાળો.

 

ઉકળવા લાગે એટલે ફોલેલી એલચી, બાદીયા અને તજ ઉમેરો.

 

એકદમ ઉકળી જાય એટલે ગરણીથી ગાળી લો અને ગાળેલું પાણી ફરી ઉકાળવા મુકો.

 

૧ કપ દૂધ ઉમેરો અને ઉભરાય ના જાય એ માટે હલાવતા રહી ૫ થી ૭ વખત ફરી ફરીને ઉકાળો.

 

ગરણીથી ગાળી, એક કપ અથવા ગ્લાસમાં લઈ લો.

 

દળેલી ખાંડ, વરીયાળી પાઉડર અને મીઠું ઉમેરો. હલાવીને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

સર્વિંગ કપ અથવા સર્વિંગ ગ્લાસમાં લઈ લો.

 

બદામ અને પિસ્તા ની કતરણ ભભરાવી સજાવો.

 

તાજી જ પીરસો.

 

કાશ્મીરી પિન્ક ટી પીઓ અને શિયાળાની ગુલાબી ઠંડીને મજેદાર બનાવો.

 

પૃથ્વી પરના સ્વર્ગ.. કાશ્મીર.. ના લોકો તરફથી મળેલી અદભૂત ભેટ..

Preparation time 3 minutes

Cooking time 20 minutes

Servings 2

 

Ingredients:

Water 1 cup

Kashmiri Green Tea 1 tbsp

Soda-bi-Carb ½ ts

Ice Cubes 5-6

Cardamom granules of 2 cardamom

Star Anise 1

Cinnamon 1 small piece

Milk 1 cup

Sugar Powder 1 tbsp

Fennel Seeds Powder ½ ts

Salt Pinch

Almond and Pistachio for garnishing

 

Method:

Take 1 cup of Water in a pan and put it for boiling. Add Kashmiri Green Tea while boiling. When boiled, add Soda-bi-Carb and continue boiling while stirring for 2-3 minutes. Switch off the flame.

 

Add Ice Cubes. Switch on the flame again to boil it again. Add Cardamom granules, Star Anise and Cinnamon while boiling. When boiled very well, strain it and put strained water again for boiling. Add 1 cup of Milk while boiling and boil it repeatedly 5-7 times while stirring to prevent boil over.

 

Strain it in a cup or glass.

 

Add Sugar Powder, Fennel Seeds Powder and Salt. Stir it to mix well.

 

Take it in a serving cup of glass.

 

Sprinkle Almond and Pistachio pieces to garnish.

 

Serve Fresh.

 

Have a Cup of Kashmiri Pink Tea and make Pink Cold of Winter Joyful.

 

The Wonderful Gift from the People Of Heaven on the Earth…The Kashmir…

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!