ઈમામ બાયીલ્દી / ટર્કીશ સ્ટાઈલ રીંગણા / Imam Bayildi / Turkish Style Aubergine / Eggplant

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

બેકિંગ માટે ૧૦ મિનિટ

૨ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

રીંગણા મોટા ૨

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ ૧/૨

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

 

પુરણ માટે :

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લસણ સમારેલું ૧ ટી સ્પૂન

ડુંગળી સમારેલી ૨

કેપ્સિકમ સમારેલા ૧

ટમેટા સમારેલા ૧

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧/૨ ટી સ્પૂન

ટોમેટો કેચપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

કિસમિસ ૧ ટેબલ સ્પૂન

અખરોટ ટુકડા ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠુ સ્વાદ મુજબ

ધાણાભાજી ૨ ટેબલ સ્પૂન

ચીઝ ખમણેલું ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

સાથે પીરસવા માટે જીણી સમારેલી ડુંગળી અને મેયોનેઝ

 

રીત :

રીંગણા ને ઊભા ૨ ટુકડામાં કાપી લો. બધા ટુકડાની વચ્ચેથી બી વાળો ભાગ, ચપ્પુ અથવા ચમચી વડે કાઢી, ખાડો પાડી દો. કાણું ના પડી જાય એ કાળજી રાખો.

 

રીંગણાની વચ્ચેથી કાઢેલો ભાગના જીણા ટુકડા કાપી લો. એમા ૧ ટી સ્પૂન જેટલુ તેલ, લીંબુ નો રસ અને મીઠુ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરી, પેસ્ટ તૈયાર કરી લો.

 

રીંગણાના બધા મોટા ટુકડાઓ ઉપર આ પેસ્ટ લગાવી દો. બાકી વધેલી પેસ્ટ, રીંગણા સાથે મિક્સ કરી દો.

 

એક બાજુ રાખી દો.

 

પુરણ માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો. એમા સમારેલું લસણ, ડુંગળી અને કેપ્સિકમ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે રીંગણાં અને થોડું મીઠુ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો અને ધીમા તાપે ૪ થી ૫ મિનિટ માટે પકાવો. પૅન ના તળીયે ચોટતું કે બળતું લાગે તો જ હળવેથી થોડું ઉપર-નીચે ફેરવો.

 

પછી, સમારેલા ટમેટા ઉમેરો અને ધીમા તાપે હજી ૩ થી ૪ મિનિટ માટે પકાવો.

 

લાલ મરચું પાઉડર, ચીલી ફલૅક્સ, ઓરેગાનો અને ગરમ મસાલો ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

ટોમેટો કેચપ, કિસમિસ, અખરોટ ના ટુકડા અને થોડું મીઠુ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલી ધાણાભાજી ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો. તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

પુરણ તૈયાર છે.

 

રીંગણાના મોટા ટુકડાઓની વચ્ચે કરેલા ખાડામાં, તૈયાર કરેલું પુરણ ભરી દો.

 

ઓવન માટેની પ્લેટ પર, પુરણ ભરેલા રીંગણા ગોઠવી દો. એની ઉપર ખનમેલું ચીઝ છાંટી દો.

 

ઓવન પ્રી=હીટ કરી લો.

 

પ્રી-હીટ કરેલા ઓવનમાં ૨૦૦° પર ૧૦ મિનિટ માટે બૅક કરી લો.

 

ઓવનમાંથી બહાર કાઢી લીધા પછી, હુંફાળું થઈ જાય ત્યા સુધી રાખી મુકો.

 

પછી, બૅક કરેલા રીંગણા, એક સર્વિંગ પ્લેટ પર ગોઠવી દો.

 

એની ઉપર ધાણાભાજી છાંટી દો.

 

બાજુમાં, સર્વિંગ પ્લેટ પર, જીણી સમારેલી થોડી ડુંગળી અને ૧ ટી સ્પૂન જેટલુ મેયોનેઝ મુકો.

 

હુંફાળું હોય ત્યારે જ પીરસી દો.

 

ક્યારેય ચાખ્યો ના હોય એવો રીંગણાનો સ્વાદ, ટર્કીશ સ્ટાઈલ રીંગણા, ઈમામ બાયીલ્ડી.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 10 minutes

Baking time 10 minutes

Servings 2

 

Ingredients:

Eggplant big size 2

Oil 1 ts

Lemon Juice of ½ lemon

Salt to taste

For Stuffing:

Butter 1 tbsp

Garlic chopped 1 ts

Onion chopped 2

Capsicum chopped 1

Tomato chopped 1

Red Chilli Powder 1 tbsp

Chilli Flakes 1 ts

Oregano 1 ts

Garam Masala ½ ts

Tomato Ketchup 1 tbsp

Raisins 1 tbsp

Walnuts 2 tbsp

Salt to taste

Fresh Coriander Leaves 2 tbsp

Cheese shred 1 tbsp

 

Finely chopped Onion and Mayonnaise for serving.

 

Method:

Cut Eggplant vertically in 2 pieces. Scoop to remove little stuff from the middle of all pieces. Take care of not making hole through.

 

Take the removed stuff from middle of Eggplant pieces. Chop it in small pieces. Add 1 ts of Oil, Lemon Juice of ½ lemon and Salt. Mix well to prepare paste.

 

Apply this paste on all Eggplant Pieces.

 

Remaining paste, mix with Eggplant pieces.

 

For Stuffing:

Heat Butter in a pan on low flame. Add chopped Garlic, Onion and Capsicum. When sautéed, add Eggplant pieces and Salt. Mix well and cook on low flame for 4-5 minutes. Stir only if it seems the stuff at the bottom of the pan may burn and stick.

 

Add chopped Tomato and continue cooking on low flame for 3-4 minutes. Add Red Chilli Powder, Chilli Flakes, Oregano and Garam Masala. Mix well. Add Tomato Ketchup, Raisins, Walnuts and Salt. Mix well. Add 1 tbsp of Fresh Coriander Leave. Mix well. Remove the pan from the flame.

 

Fill in scooped Eggplant pieces with prepared Stuffing. Arrange on oven compatible plate. Sprinkle Cheese shred.

 

Pre-heat oven. Bake for 10 minutes at 200°.

 

After removing out of oven, leave it to cool down to warm temperature.

 

Transfer baked Eggplant pieces on a serving plate.

 

Garnish with sprinkle of Fresh Coriander Leaves.

 

Put little chopped Onion and a spoonful of Mayonnaise a side on serving plate.

 

Serve Warm Temperature.

 

Never Tasted Before Eggplant Taste…Turkish Style Eggplant…Imam Bayildi…

બેંગન મુસ્સલમ / Bengan Mussalam / Spiced Eggplants

તૈયારી માટે ૨ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

રીંગણા નાના આખા ૨૫૦ ગ્રામ

તળવા માટે તેલ

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

જીરું ૧/૨ ટી સ્પૂન

ડુંગળી ની પેસ્ટ ૧/૨ કપ

આદુ-લસણ ની પેસ્ટ ૧ ટી સ્પૂન

ટોમેટો પ્યૂરી ૧/૨ કપ

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

ધાણાજીરું ૧ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧/૨ ટી સ્પૂન

ખાંડ ૧ ટી સ્પૂન

તાજી મલાઈ ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ધાણાભાજી

 

રીત :

દરેક રીંગણામાં એક-એક નાનો કાપો પાડી લો.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે તેલ ગરમ કરો.

 

બધા રીંગણા નરમ થઈ જાય ત્યા સુધી તળી લો.

 

એક પૅન માં ઘી ગરમ કરો.

 

એમાં જીરું ઉમેરો. તતડે એટલે ડુંગળી ની પેસ્ટ અને આદુ-લસણ ની પેસ્ટ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે ટોમેટો પ્યૂરી, લાલ મરચું પાઉડર, હળદર, ધાણાજીરું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, ૧/૪ કપ જેટલુ પાણી અને મીઠું ઉમેરો. બધુ પાણી બળી જાય ત્યા સુધી પકાવો.

 

પછી, ખાંડ અને તાજી મલાઈ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો અને મધ્યમ તાપે ૩ થી ૪ મિનિટ માટે પકાવો.

 

હવે એમાં તળેલા રીંગણા ઉમેરો. રીંગણા છુંદાય ના જાય એ કાળજી રાખી, ઉપર-નીચે ફેરવી, બરાબર મિક્સ કરો અને મધ્યમ તાપે ૨ થી ૩ મિનિટ માટે પકાવો.

 

એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

ધાણાભાજી છાંટી સજાવો.

 

રોટલી અને ભાત સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

મસાલેદાર રીંગણા, U.P. સ્ટાઇલ (ઉત્તર પ્રદેશ), બેંગન મુસ્સલમ.

Preparation time 2 minutes

Cooking time 15 minutes

For 2 Persons

 

Ingredients:

Eggplants small and whole 250 gm

Oil to deep fry

Ghee 1 tbsp

Cumin Seeds ½ ts

Onion paste ½ cup

Ginger-Garlic Paste 1 ts

Tomato Puree ½ cup

Red Chilli Powder 1 ts

Turmeric Powder ½ ts

Coriander-Cumin Powder 1 ts

Garam Masala ½ ts

Sugar 1 ts

Fresh Cream 2 tbsp

Salt to taste

Fresh Coriander Leaves

 

Method:

Make small cut on each Whole Eggplant.

 

Heat Oil in a deep fry pan. Deep fry Whole Eggplants until they soften.

 

Heat Ghee in a pan. Add Cumin Seeds. When crackled, add Onion Paste and Ginger-Garlic Paste. When sautéed, add Tomato Puree, Red Chilli Powder, Turmeric Powder, Coriander-Cumin Powder. Mix well. Add little water, approx ¼ cup and Salt. Cook until water steam away. Add Sugar and Fresh Cream. Mix well and continue cooking on medium flame for 3-4 minutes. Add deep fried Eggplants and mix well. Cook on medium flame for 2-3 minutes.

 

Take it on a serving plate.

 

Garnish with sprinkle of Fresh Coriander Leave.

 

Serve Hot with Roti and Rice.

 

Enjoy Spiceful Eggplants in UP (Uttar Pradesh) Style…Baingan Mussalam…

બેગુન દોહી / રીંગણાં નું રાયતુ / Begun Dohi / Ringna nu Raytu / Eggplants with curd

 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૩ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

રીંગણા સ્લાઇસ કાપેલા ૨

ડુંગળી સ્લાઇસ કાપેલી ૨

મરી પાઉડર જીણો ૧ ટેબલ સ્પૂન

તેલ ૨ ટેબલ સ્પૂન

દહી ૧ કપ

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

આદુ-મરચા ની પેસ્ટ

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

જીરું સેકેલું ૧ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

રીત :

એક નાના વટકમાં મીઠું અને મરી પાઉડર મીક્ષ કરો. આ મિક્સચર, રીંગણા અને ડુંગળી ની બધી સ્લાઇસ પર લગાવી દો. આશરે ૧૦ મિનિટ માટે મુકી રાખો.

 

એક પૅન માં તેલ ગરમ કરો. રીંગણા અને ડુંગળી ની બધી સ્લાઇસ ઉમેરો. ધીરે ધીરે હલાવતા રહો અને બધી સ્લાઇસ ની બંને બાજુ બરાબર સાંતડાય જાય એ માટે ઉલટાવતા સુલટાવતા રહો. બરાબર સાંતડાય જાય એટલે એક બાજુ પર રાખી દો.

 

એક વાટકીમાં દહી લો. એમાં મીઠું, સેકેલું જીરું, હળદર, લાલ મરચું પાઉડર, આદુ-મરચા ની પેસ્ટ બરાબર મીક્ષ કરી બાજુ પર રાખી દો.

 

સર્વિંગ બાઉલમાં રીંગણા અને ડુંગળી ની સ્લાઇસ પાથરી દો. એના પર દહી રેડી દો. ગરમ મસાલો, લાલ મરચું અને ધાણાભાજી છાંટી ને આકર્ષક બનાવી દો.

 

૨૦ થી ૩૦ મિનિટ માટે ફ્રીજમાં મુકી રાખો.

 

એકદમ ઠંડુ પીરસો.

 

બેગુન દોહી નો અનોખો સ્વાદ માણો.. રીંગણા અને મસાલેદાર દહી..

આ જ તો છે બેંગોલી સ્ટાઇલ..

 

Prep.5 min.

Cooking time 3 min.

for 2 Persons

Ingredients:

Eggplants slices                                  of 2 eggplants

Onion slices                                        of 2 onions

Black Pepper Powder fine                   1 tbspContinue Reading

error: Content is protected !!