બેડઈ પુરી / Bedai Puri

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૫-૭ પુરી

 

સામગ્રી :

પુરી માટે :

ઘઉ નો લોટ ૧ કપ

રવો / સુજી ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

તેલ ૨ ટી સ્પૂન

અટામણ માટે ઘઉ નો લોટ

 

પુરણ માટે :

અડદ દાળ ૧/૪ કપ

હિંગ ૧ ટી સ્પૂન

વરિયાળી ૧/૨ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

ધાણાજીરું ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

આમચુર ૧/૨ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧/૨ ટી સ્પૂન

મરચા જીણા સમારેલા ૧

ધાણાભાજી જીણી સમારેલી ૧ ટી સ્પૂન

બેકિંગ સોડા ચપટી

બેસન ૨ ટેબલ સ્પૂન

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

 

તળવા માટે તેલ

 

રીત :

પુરણ માટે :

અડદ દાળને મીક્ષરની જારમાં લો અને કરકરી પીસી લો. એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

એમાં હિંગ ઉમેરો અને બાઉલમાં પીસેલી અડદ દાળ ઢંકાય જાય, માત્ર એટલું જ પાણી ઉમેરો. કમ સે કમ ૧ કલાક માટે રાખી મુકો.

 

પછી એમા, પુરણ માટેની બાકીની બધી જ સામગ્રી ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.

 

હવે એમા, જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ, જરા કઠણ મિક્સચર તૈયાર કરી લો.

 

આ મિક્સચરમાંથી એક ચપટી જેટલુ લો અને એનો નાનો લુવો બનાવી લો.

 

આ રીતે બધા મિક્સચરમાંથી લુવા બનાવી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

પુરી માટે :

એક કથરોટમાં ઘઉ નો લોટ લો.

 

એમાં રવો, તેલ અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ કઠણ લોટ બાંધી લો.

 

બાંધેલા લોટમાંથી એક નાની પુરી વણી લો. એની વચ્ચે પુરણ નો એક લુવો મુકી, પુરીના છેડા વાળી, પુરણ રેપ કરી, બોલ બનાવી લો. ફરી, હળવે હળવે વણી, નાની પુરી બનાવી લો.

 

વણવામાં સરળતા માટે અને પાટલા-વેલણ પર ચોંટે નહીં એ માટે, વણતા વણતા જરૂર લાગે ત્યારે અટામણ માટે ઘઉ નો લોટ વાપરો.

 

આ રીતે બધી પુરીઓ તૈયાર કરી લો.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે તેલ ગરમ કરો.

 

વારાફરતી બધી પુરીઓ તળી લો. બન્ને બાજુ બરાબર તળવા માટે થોડી વારે તેલમાં પુરી ઉલટાવો. આછી ગુલાબી જેવી તળી લો.

 

બટેટા ના શાક સાથે તાજી અને ગરમા ગરમ પીરસો.

 

આમ ભોજનને ખાસ બનાવો, U.P. (ઉત્તર પ્રદેશ) ની ખાસ પુરી, બેડઈ પુરી ખાઓ.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 20 minutes

Yield 5-7 Puri

 

Ingredients:

For Puri:

Whole Wheat Flour 1 cup

Semolina 2 tbsp

Salt to taste

Oil 2 ts

 

For Stuffing:

Skinned and Split Black Gram ¼ cup

Asafoetida Powder 1 ts

Fennel Seeds ½ ts

Red Chilli Powder ½ ts

Coriander-Cumin Powder ½ ts

Salt to taste

Mango Powder ½ ts

Garam Masala ½ ts

Green Chilli finely chopped 1

Fresh Coriander Leaves finely chopped 1 ts

Baking Soda pinch

Gram Flour 2 tbsp

 

Oil 1 ts

Oil to deep fry

 

Method:

For Stuffing:

Crush Skinned and Split Black Gram to coarse powder. Add Asafoetida Powder. Add water enough just to cover lentils in the bowl. Leave it to soak for at least 1 hour.

 

Add all other listed ingredients for Stuffing, mix well.

 

Add water gradually as needed to knead semi stiff mixture.

 

Take a pinch of prepared mixture and make small lump. Make number of lumps.

 

Take Whole Wheat Flour in a kneading bowl.

 

Add Semolina, Oil and Salt. Mix well.

 

Knead stiff dough.

 

Roll a small round shape puri from prepared stiff dough.

 

Put a lump of prepared mixture in the middle of rolled puri and wrap it.

 

Roll it again to give a small round shape again.

 

Use little whole wheat flour on rolling stick and board to prevent sticking while rolling.

 

Roll number of stuffed puri.

 

Heat Oil to deep fry.

 

Deep fry all rolled stuffed puri. Flip to fry both sides well.

 

Fry to light brownish.

 

Serve Fresh and Hot with Potato Curry.

 

Make Your Meal Special with this Uttar Pradesh Special Puri…Bedai Puri…

બેંગન મુસ્સલમ / Bengan Mussalam / Spiced Eggplants

તૈયારી માટે ૨ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

રીંગણા નાના આખા ૨૫૦ ગ્રામ

તળવા માટે તેલ

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

જીરું ૧/૨ ટી સ્પૂન

ડુંગળી ની પેસ્ટ ૧/૨ કપ

આદુ-લસણ ની પેસ્ટ ૧ ટી સ્પૂન

ટોમેટો પ્યૂરી ૧/૨ કપ

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

ધાણાજીરું ૧ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧/૨ ટી સ્પૂન

ખાંડ ૧ ટી સ્પૂન

તાજી મલાઈ ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ધાણાભાજી

 

રીત :

દરેક રીંગણામાં એક-એક નાનો કાપો પાડી લો.

 

એક કડાઈમાં તળવા માટે તેલ ગરમ કરો.

 

બધા રીંગણા નરમ થઈ જાય ત્યા સુધી તળી લો.

 

એક પૅન માં ઘી ગરમ કરો.

 

એમાં જીરું ઉમેરો. તતડે એટલે ડુંગળી ની પેસ્ટ અને આદુ-લસણ ની પેસ્ટ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે ટોમેટો પ્યૂરી, લાલ મરચું પાઉડર, હળદર, ધાણાજીરું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, ૧/૪ કપ જેટલુ પાણી અને મીઠું ઉમેરો. બધુ પાણી બળી જાય ત્યા સુધી પકાવો.

 

પછી, ખાંડ અને તાજી મલાઈ ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો અને મધ્યમ તાપે ૩ થી ૪ મિનિટ માટે પકાવો.

 

હવે એમાં તળેલા રીંગણા ઉમેરો. રીંગણા છુંદાય ના જાય એ કાળજી રાખી, ઉપર-નીચે ફેરવી, બરાબર મિક્સ કરો અને મધ્યમ તાપે ૨ થી ૩ મિનિટ માટે પકાવો.

 

એક સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

ધાણાભાજી છાંટી સજાવો.

 

રોટલી અને ભાત સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

મસાલેદાર રીંગણા, U.P. સ્ટાઇલ (ઉત્તર પ્રદેશ), બેંગન મુસ્સલમ.

Preparation time 2 minutes

Cooking time 15 minutes

For 2 Persons

 

Ingredients:

Eggplants small and whole 250 gm

Oil to deep fry

Ghee 1 tbsp

Cumin Seeds ½ ts

Onion paste ½ cup

Ginger-Garlic Paste 1 ts

Tomato Puree ½ cup

Red Chilli Powder 1 ts

Turmeric Powder ½ ts

Coriander-Cumin Powder 1 ts

Garam Masala ½ ts

Sugar 1 ts

Fresh Cream 2 tbsp

Salt to taste

Fresh Coriander Leaves

 

Method:

Make small cut on each Whole Eggplant.

 

Heat Oil in a deep fry pan. Deep fry Whole Eggplants until they soften.

 

Heat Ghee in a pan. Add Cumin Seeds. When crackled, add Onion Paste and Ginger-Garlic Paste. When sautéed, add Tomato Puree, Red Chilli Powder, Turmeric Powder, Coriander-Cumin Powder. Mix well. Add little water, approx ¼ cup and Salt. Cook until water steam away. Add Sugar and Fresh Cream. Mix well and continue cooking on medium flame for 3-4 minutes. Add deep fried Eggplants and mix well. Cook on medium flame for 2-3 minutes.

 

Take it on a serving plate.

 

Garnish with sprinkle of Fresh Coriander Leave.

 

Serve Hot with Roti and Rice.

 

Enjoy Spiceful Eggplants in UP (Uttar Pradesh) Style…Baingan Mussalam…

ઠગ્ગુ કે લડ્ડુ / Thaggu ke Laddu

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૩૫ મિનિટ

૮-૧૦ લડ્ડુ

 

સામગ્રી :

બુરુ ખાંડ માટે :

ખાંડ ૧ કપ

ઘી ૧ ટી સ્પૂન

 

લડ્ડુ માટે :

ઘી ૧/૨ કપ

જીરું ૧ ટી સ્પૂન

રવો / સુજી ૧/૨ કપ

માવો ૧/૨ કપ

સુકો મેવો ૧/૨ કપ

(કાજુ, બદામ, પીસ્તા, કિસમિસ)

 

રીત :

બુરુ ખાંડ માટે :

એક પૅન ખાંડ અને ઘી લો, બરાબર મીક્ષ કરી લો.

 

પૅન માં ખાંડ ઢંકાઈ જાય માત્ર એટલું જ પાણી ઉમેરો અને ધીમા-મધ્યમ તાપે મુકો. થોડી થોડી વારે હલાવતા રહી, ૩ તાર ની ચાસણી બનાવો,

 

૩ તાર ની ચાસણી તૈયાર થઈ જાય એટલે તાપ બંધ કરી દો અને તૈયાર થયેલી ચાસણીને સતત ધીરે ધીરે હલાવો. થોડી વાર માં જ સુકા પાઉડર જેવુ થઈ જશે.

 

પછી એને ચારણી વડે ચાળી લો

 

બુરુ ખાંડ તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

લડ્ડુ માટે :

એક પૅન માં ૧ ટી સ્પૂન જેટલુ ઘી ધીમા તાપે ગરમ કરો.

 

એમા જીરું ઉમેરો અને સેકી લો.

 

જીરું બરાબર સેકાય જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને ઠંડુ થવા થોડી વાર માટે રાખી મુકો. પછી, કરકરું પીસી લો.

 

ફરી, એ જ પૅન માં ૧ ટી સ્પૂન જેટલુ ઘી ધીમા તાપે ગરમ કરો.

 

એમા સુકો મેવો ઉમેરો અને બરાબર સેકી લો. સેકાય જાય એટલે એક બાજુ રાખી દો.

 

ફરી, એ જ પૅન માં ૨ ટી સ્પૂન જેટલુ ઘી ધીમા તાપે ગરમ કરો.

 

એમા રવો ઉમેરો અને આછો ગુલાબી સેકી લો. સેકાય જાય એટલે એક બાજુ રાખી દો.

 

ફરી, એ જ પૅન માં ૨ ટી સ્પૂન જેટલુ ઘી ધીમા તાપે ગરમ કરો.

 

એમા માવો ઉમેરો અને આછો ગુલાબી સેકી લો. સેકાય જાય એટલે એક બાજુ રાખી દો.

 

હવે, એક બાઉલમાં, સેકેલી બધી જ સામગ્રી એકીસાથે લો.

 

એમા, તૈયાર કરેલી બુરુ ખાંડ ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

લડ્ડુ વાળી શકે એવું મીશ્રણ તૈયાર કરવા માટે જરૂર મુજબ થોડું થોડું ઘી ઉમેરતા જાઓ અને બરાબર મીક્ષ કરો.

 

પછી, તૈયાર કરેલા મીશ્રણમાંથી નાના નાના બોલ બનાવી લો.

 

તાજા જ આરોગો યા તો બરણીમાં ભરી દો.

 

ભારત ના સૌથી મોટા રાજ્ય, U.P., ઉત્તર પ્રદેશ ની એક ખાસ મીઠાઇ, ઠગ્ગુ કે લડ્ડુ.

Ingredients:

For Sweet Powder:

Sugar 1 cup

Ghee 1 ts

 

For Laddu:

Ghee ½ cup

Cumin Seeds 1 ts

Semolina ½ cup

Khoya ½ cup

Dry Fruits ½ cup

(Cashew Nuts, Almonds, Pistachio, Raisins)

 

Method:

For Sweet Powder:

Take Sugar and Ghee in a pan and mix well.

 

Add water enough to cover Sugar in pan.

 

Put pan on low-medium flame and stir occasionally and prepare 3 string syrup.

 

When 3 string syrup is ready, switch off the flame and continue stirring prepared syrup for few minutes until it becomes like dry powder.

 

Sieve it.

 

Sweet Powder is ready. Keep a side to use later.

 

For Laddu:

Heat 1 ts of Ghee in a pan.

 

Add Cumin Seeds and roast well.

 

When Cumin Seeds are roasted well, remove from pan and leave it to cool off. Then, crush it coarse.

 

Heat 1 ts of Ghee again in the same pan.

 

Add Dry Fruits and roast well. Keep a side when roasted.

 

Heat 2 ts of Ghee again in the same pan.

 

Add Semolina and roast well to light brownish. Keep a side when roasted.

 

Heat 2 ts Ghee again in the same pan.

 

Add Khoya and roast it well to light brownish. Keep a side when roasted.

 

Take all roasted ingredients in a mixing bowl. Add prepared Sweet Powder. Mix well.

 

Add Ghee gradually as needed and mix very well.

 

Make number of small balls.

 

Serve fresh or store to serve anytime later.

 

Special Sweet…

 

Thaggu K Laddu…

 

from the biggest state of India…Uttar Pradesh…

દાલ કા દુલ્હા / Dal ka Dulha

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૩૦ મિનિટ

૪ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી :

દુલ્હા માટે :

ઘઉ નો લોટ ૧ કપ

અજમા ૧/૪ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

દાલ માટે :

તુવેરદાળ ૧ કપ

(૧ કલાક પલાળેલી)

મીઠું સ્વાદ મુજબ

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

લસણ ની કળી ૩

આદુ નાનો ટુકડો ૧

હિંગ ચપટી

 

વઘાર માટે :

ઘી ૨ ટેબલ સ્પૂન

જીરું ૧/૨ ટી સ્પૂન

સૂકા લાલ મરચાં ૧

હિંગ ચપટી

લસણ જીણું સમારેલું ૧/૨ ટી સ્પૂન

ડુંગળી જીણી સમારેલી ૧

ટમેટાં જીણા સમારેલા ૧

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ગરમ મસાલો ૧/૨ ટી સ્પૂન

ધાણાભાજી

આમચૂર ૧/૨ ટી સ્પૂન

 

રીત :

દુલ્હા માટે :

એક બાઉલમાં ઘઉ નો લોટ લો. એમાં અજમા અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો. જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરી કઠણ લોટ બાંધી લો.

 

નાની જાડી પૂરીઓ વણી લો.

 

દરેક પુરીને ૨ બાજુ યા તો ૪ બાજુ થી વાળીને દુલ્હા નો આકાર આપો. (નીચે આપેલા ફોટા જેવો).

 

 

 

 

દાલ માટે :

પલાળેલી તુવેરદાળ એક પ્રેશર કૂકર માં લો. મીઠું, હળદર, લસણ, આદુ અને હિંગ ઉમેરો. થોડું પાણી ઉમેરી ઉંચા તાપે ઉકાળો. પ્રેશર કૂકર બંધ કર્યા વગર જ ઉકાળો. થોડું ઉકળી જાય એટલે તૈયાર કરેલા બધા દુલ્હા ઉમેરો. હવે ૨ સીટી જેટલું પ્રેશર કૂક કરો.

 

પ્રેશર કૂકર ઠંડુ થવા દો.

 

વઘાર માટે :

એક પૅન માં ઘી ગરમ કરો. જીરું, સૂકા લાલ મરચા અને હિંગ ઉમેરો. તતડી જાય એટલે જીણું સમારેલું લસણ અને ડુંગળી ઉમેરો અને સાંતડી લો. જીણા સમારેલા ટમેટાં ઉમેરો અને સાંતડી લો,

 

તરત જ આ વઘાર પ્રેશર કૂકરમાં ની દાલ માં ઉમેરો.

 

પ્રેશર કૂકર ને મધ્યમ તાપે મુકો. મીઠું, ગરમ મસાલો, આમચૂર અને ધાણાભાજી ઉમેરો અને બરાબર મીક્ષ કરો. ફક્ત ૩ થી ૪ મિનિટ માટે પકાવો. પ્રેશર કૂકર બંધ કરવાનું નથી,

 

સર્વિંગ બાઉલમાં લઈ લો.

 

ધાણાભાજી છાંટી દો.

 

ભાત સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

ઉત્તર ભારતીય રાજ્ય..ભારત ના સૌથી મોટા રાજ્ય..ઉત્તર પ્રદેશ ની ખુબ પૌષ્ટિક વાનગી..દાલ કા દુલ્હા..

Preparation time: 20 minutes

Cooking time: 30 minutes

For 4 persons

Ingredients:

For Dulha:

Whole Wheat Flour 1 cup

Carom Seeds ¼ ts

Salt to taste

For Dal:

Skinned and Split Pigeon Peas 1 cup

(soaked for 1 hour)

Salt to taste

Turmeric Powder ½ ts

Garlic buds 3

Ginger 1 small piece

Asafoetida Powder  Pinch

For Tempering:

Ghee 2 tbsp

Cumin Seeds ½ ts

Dry Red Chilli 1

Asafoetida Powder Pinch

Garlic finely chopped ½ ts

Onion finely chopped 1

Tomato finely chopped 1

Salt to taste

Garam Masala ½ ts

Fresh Coriander Leaves

Mango Powder ½ ts

 

Method:

For Dulha:

Take Whole Wheat Flour in a bowl. Add Carom Seeds and Salt. Mix well. Knead stiff dough adding water gradually as needed.

 

Roll number of small round thick puri.

 

Fold each Puri from either 2 sides or 4 sides to give Dulha shape as images below:

For Dal:

Take soaked Skinned and Split Pigeon Peas in a pressure cooker. Add Salt, Turmeric Powder, Garlic buds, Ginger and Asafoetida Powder. Add some water and boil on high flame. When it get boiled partially, add prepared Dulha and pressure cook to 2 whistles.

 

Let pressure cooker cool down.

 

For Tempering:

Heat Ghee in a pan. Add Cumin Seeds, Dry Red Chilli and Asafoetida Powder. When spluttered, add finely chopped Garlic and Onion and sauté. Add finely chopped Tomato and sauté.

 

Add this tempering immediately in Dal in pressure cooker.

 

Put pressure cooker on medium flame. Add Salt, Garam Masala, Mango Powder and Fresh Coriander Leave. Mix well and cook for 3-4 minutes only.

 

Take in a serving bowl.

 

Sprinkle Fresh Coriander Leaves.

 

Serve Hot with Rice.

 

Enjoy Very Nutritious Dal ka Dulha from the North Indian State…Uttar Pradesh.

મથુરા પેડા / Mathura Peda

 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૨૦ નંગ

 

સામગ્રી :

બુરું ખાંડ માટે :

ખાંડ ૧ કપ

ઘી ૧ ટી સ્પૂન

કપૂર ચપટી

 

પેડા માટે :

ઘી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મોરો માવો ૨ કપ / ૨૫૦ ગ્રામ

એલચી પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

દૂધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

રીત :

બુરું ખાંડ માટે :

એક પૅન માં ખાંડ, ઘી અને કપૂર લો.

 

એમાં ખાંડ ઢંકાય, ફક્ત એટલું જ પાણી ઉમેરો અને પૅન મધ્યમ તાપે મુકો.

 

ધીરે ધીરે સતત હલાવતા રહો.

 

મિશ્રણ ઘાટુ થવા લાગે એટલે તાપ ધીમો કરી દો અને સતત હલાવવાનું ચાલુ રાખો.

 

મિશ્રણ એકદમ ઘાટુ થઈ જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો અને હજી પણ ધીરે ધીરે સતત હલાવવાનું ચાલુ રાખો.

 

ઠંડુ થઈ જાય ત્યા સુધી હલાવતા રહો.

 

ઠંડુ થવા માટે એમ ને રાખી ના મુકવું પણ ધીરે ધીરે સતત હલાવીને ઠંડુ પાડવું,

 

ઠંડુ પડી જશે એટલે સુગર પાઉડર જેવુ લાગશે. એને ચારણીથી ચાળી લઈ જીણો સુગર પાઉડર અલગ કરી લો.

 

પેડા માટે :

એક પૅન માં ધીમા-મધ્યમ તાપે ઘી ગરમ કરો.

 

એમાં ખમણેલો માવો ઉમેરો અને ગરમ થયેલા ઘી માં ધીમા-મધ્યમ તાપે સતત ધીરે ધીરે હલાવતા રહી સેકી લો.

 

આછો ગુલાબી સેકાઇ જાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

સેકેલા માવા નું તાપમાન થોડું ઓછું થઈ જાય એ માટે થોડી વાર રાખી મુકો. માવો સાવ ઠંડો થઈ થાય એટલી બધી વાર રાખી ના મુકવો.

 

પછી, એમાં એલચી પાઉડર અને બનાવેલું ખાંડનું બુરું ૧/૨ કપ ઉમેરો.

 

આ મિશ્રણ જો એકદમ કોરા પાઉડર જેવુ લાગે તો જ, ૧/૨ થી ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું દૂધ ઉમેરો.

 

ઝડપથી બધુ બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

તૈયાર કરેલા આ મિશ્રણમાંથી નાના નાના બોલ બનાવી લો.

 

એક પછી એક, બધા બોલ ખાંડના બુરુમાં રગદોળી કોટ કરી લો.

 

તાજે તાજા પેડા નો તાજગીભર્યો સ્વાદ માણો યા એરટાઇટ બરણીમાં ભરી લો.

 

આપણાં બધાના લાડકા, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ નો પ્રસાદ.. મથુરા પેડા..

 

Prep.5 min.

Cooking time 20 min.

Yield 20 pcs.

Ingredients:

For Flavoured Sugar Powder ( Buru)

Sugar 1 cup

Ghee 1 ts

Edible Camphor PinchContinue Reading

મગ ની દાળ ના ઘૂઘરા / સ્ટીમ કરેલા ઘૂઘરા / Green Gram Farre / Steamed Farre

 

તૈયારી માટે ૧૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૪ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

લોટ માટે :

મેંદો ૧/૨ કપ

રવો / સૂજી ૧/૪ કપ

ચોખા નો લોટ ૧/૨ કપ

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

સોડા-બાય-કાર્બ ચપટી

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

પુરણ માટે :

મગ દાળ પીળી ૧ કપ

(કમ સે કમ ૧ કલાક પલાળેલી)

આદુ નાનો ટુકડો ૧

લીલા મરચાં ૩

ખાંડ ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ ૧/૨

તજ પાઉડર ચપટી

લવિંગ પાઉડર ચપટી

ગરમ મસાલો ૧ ટી સ્પૂન

ધાણાભાજી ૨ ટી સ્પૂન

તાજું નારિયળ ખમણેલું ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

વઘાર માટે :

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

રાય ૧ ટી સ્પૂન

જીરું ૧ ટી સ્પૂન

હિંગ ચપટી

લીમડો ૪-૫

સૂકા લાલ મરચાં ૨-૩

તલ ૧ ટી સ્પૂન

હળદર ૧/૨ ટી સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

ગરમ મસાલો ૧ ટી સ્પૂન

ખાંડ ૧ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

રીત :

લોટ માટે :

એક કથરોટમાં મેંદો, રવો અને ચોખા નો લોટ મીક્ષ કરો.

 

એમાં તેલ, સોડા-બાય-કાર્બ અને મીઠું ઉમેરો.

 

જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ધીરે ધીરે ઉમેરતા જઇ, જરા નરમ લોટ બાંધી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

પુરણ માટે :

મીક્ષરની જારમાં, મગ ની પીળી દાળ, આદુ અને લીલા મરચાં લો. એકદમ જીણું પીસી લો અને એક બાઉલમાં લઈ લો.

 

એમાં ખાંડ, લીંબુ નો રસ, તજ પાઉડર, લવિંગ પાઉડર, ગરમ મસાલો, મીઠું, ધાણાભાજી અને ખમણેલું તાજું નારિયળ ઉમેરો. બધુ બરાબર મીક્ષ કરી લો. પુરણ તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

બાંધેલા લોટમાંથી નાની નાની પૂરીઓ વણી લો.

 

એક પછી એક, દરેક પુરી પર, વચ્ચે, ૧ થી ૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું પુરણ મુકો.

 

પુરીના છેડા વાળી ઘૂઘરા / ગુજીયા નો આકાર આપો. પુરીના છેડા ચોંટાડી દો.

 

ઘૂઘરા ના મોલ્ડ થી ઝડપથી બધા ઘૂઘરા તૈયાર થઈ શકશે.

 

એક સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ કરવા મુકો અને સ્ટીમર ની પ્લેટ મુકી દો. પાણી ગરમ થી જાય એટલે બધા ઘૂઘરા સ્ટીમરની પ્લેટ પર ગોઠવી દો. બધા ઘૂઘરા અલગ અલગ રાખવા, એક-બીજા ની ઉપર ના મૂકવા.

 

બધા ઘૂઘરા બરાબર સ્ટીમ થઈ જાય એટલે બધા ઘૂઘરા સ્ટીમરમાંથી કાઢી એક પ્લેટ પર મુકી દો.

 

વઘાર માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે તેલ ગરમ કરો. એમાં રાય, જીરું, હિંગ, લીમડો, સૂકા લાલ મરચાં અને તલ ઉમેરો.

 

તતડે એટલે એમાં સ્ટીમ કરેલા બધા ઘૂઘરા ઉમેરો.

 

હળદર, લાલ મરચું પાઉડર, ગરમ મસાલો, ખાંડ અને મીઠું ઉમેરો.

 

મીઠું ઉમેરતી વખતે યાદ રાખો કે ઘૂઘરા ની અંદર પુરણમાં પણ મીઠું છે અને એ હિસાબે મીઠાનું પ્રમાણ ઉમેરવું.

 

ઘૂઘરા તૂટી ના જાય એ કાળજી રાખી બધા ઘૂઘરા ઉપર-નીચે ફેરવી મસાલામાં બરાબર મીક્ષ કરો.

 

પૅન ના તળીયે મસાલા અને ઘૂઘરા બળી ના જાય એ માટે સતત ધીમા તાપે જ પકાવો.

 

આશરે ૨ થી ૩ મિનિટ લાગશે.

 

કેચપ અથવા ઘરે બનાવેલી કોઈ પણ ચટણી સાથે ગરમા ગરમ પીરસો.

 

તળેલા ઘૂઘરા પેટમાં બહુ ભારી લાગે છે ને..!!!

 

લો આ રહ્યા હળવાફૂલ ઘૂઘરા.. સ્ટીમ કરેલા ઘૂઘરા..

 

Prep.15 min.

Cooking time 20 min.

Qty. 4 Plates

Ingredients:
For Dough:
Refined White Wheat Flour ½ cup
Semolina ¼ cupContinue Reading

error: Content is protected !!