સોમ ટમ સલાડ સાથે ફાફડા / Fafda with Som Tam Salad

તૈયારી માટે ૨૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૫ મિનિટ

૪ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી:

ફાફડા માટે:

તેલ ૨ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

અજમા ૧/૨ ટી સ્પૂન

હીંગ ૧/૨ ટી સ્પૂન

બેસન ૧ કપ

તળવા માટે તેલ

 

સોમ ટમ સલાડ માટે:

કાચું પપૈયું ૧૦૦ ગ્રામ

ખારીસીંગ ૧/૪ કપ

ધાણાભાજી ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

સલાડ ડ્રેસીંગ માટે:

મધ ૧ ટેબલ સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

લીંબુ નો રસ ૧ ટેબલ સ્પૂન

આદું ની પેસ્ટ ૧ ટી સ્પૂન

તાજા લાલ મરચાં બારીક સમારેલા ૨

 

રીત:

સલાડ માટે:

એક બાઉલમાં, સલાડ ડ્રેસીંગ માટેની બધી જ સામગ્રી એકીસાથે લઈ, બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

એમાં, ખમણેલું કાચું પપૈયું, ખારીસીંગ અને ધાણાભાજી ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

સોમ ટમ સલાડ તૈયાર છે. ફાફડા સાથે પીરસવા માટે બાજુ પર રાખી દો.

 

ફાફડા માટે:

૧/૪ કપ જેટલું પાણી લઈ, એમાં મીઠું, તેલ અને હીંગ ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

આ પાણીમાં અજમા અને બેસન ઉમેરી, ફાફડા માટે કઠણ લોટ બાંધી લો. લોટને થોડી વાર મસળવો.

 

તળવા માટે તેલ ગરમ કરો.

 

બાંધેલા લોટમાંથી મોટી ચપટી જેટલો લોટ લઈ, લાકડાની સમથળ સપાટી પર મુકી, હથેળીના નીચેના ભાગ વડે એ લોટને દબાવી અને આગળની તરફ ઘસી, પટ્ટી જેવો આકાર આપી દો.

 

પછી, એ પટ્ટીની નીચે હળવેથી છરી સરકાવી, પટ્ટી ને ઊચકી લઈ, સીધી જ ગરમ તેલમાં તળવા માટે મુકી દો.

 

આ રીતે, કડાઈમાં સમાય એટલી પટ્ટીઓ બનાવી તળવા માટે તેલમાં મુકો.

 

બંને બાજુ બરાબર તળવા માટે થોડી વારે બધી જ પટ્ટીઓને તેલમાં ઉલટાવો.

 

બરાબર તળાય જાય એટલે જારા વડે બધી જ પટ્ટીઓને તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈ, વધારાનું તેલ નીતારી, એક પ્લેટ પર મુકો.

 

ફાફડા તૈયાર છે.

 

તાજે તાજા અને ગરમા ગરમ ફાફડા, સોમ ટમ સલાડ અને બીટરૂટ જલેબી સાથે પીરસો.

Preparation time 20 minutes

Cooking time 15 minutes

For 4 Persons

 

Ingredients:

For Fafda:

Oil 2 tbsp

Salt to taste

Carom Seeds ½ ts

Asafoetida Powder ½ ts

Besan 1 cup

Oil to deep fry

 

For Som Tam Salad:

Raw Papaya 100g

Roasted Salted Peanuts ¼ cup

Fresh Coriander Leaves 1 tbsp

 

For Salad Dressing:

Honey 1 tbsp

Salt to taste

Lemon Juice 1 tbsp

Ginger Paste 1 ts

Fresh Red Chilli finely chopped 2

 

Method:

For Salad:

Take all listed ingredients for Salad Dressing in a bowl and mix well.

 

Add grated Raw Papaya, Roasted Salted Peanuts and Fresh Coriander Leaves. Mix very well.

 

Som Tam Salad is ready. Keep a side to serve along with Fafda.

 

For Fafda:

Take ¼ cup of water. Add Salt, Oil and Asafoetida Powder. Mix well.

 

Add Carom Seeds and Besan in this water and knead stiff dough for Fafda. Knead dough for a while.

 

Heat Oil to deep fry in a deep fry pan.

 

Pinch little dough and take it on a flat wooden surface. With the bottom part of your palm, press and expand it further to give a shape of a strip.

 

Then, insert a knife slowly underneath the strip to remove it from the surface and put it directly in heated Oil.

 

Repeat to make number of strips and put directly in heated Oii.

 

Flip occasionally to deep fry both sides well.

 

When deep fried well, using slotted spoon, remove them from Oil, strain excess Oil and take on a plate.

 

Fafda is ready.

 

Serve Fresh and Hot Fafda with Som Tam Salad and Beetroot Jalebi.

જારા ના ગાંઠીયા / જારા ના તીખા ગાંઠીયા / તીખા ગાંઠીયા / Jara na Gathiya / Jara na Tikha Gathiya / Tikha Gathiya

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૨૦ મિનિટ

૨ વ્યક્તિ માટે

 

સામગ્રી:

પાણી ૧/૪ કપ

મીઠું સ્વાદ મુજબ અથવા સંચળ પાઉડર ૧/૨ ટી સ્પૂન

હીંગ ૧/૪ ટી સ્પૂન

તેલ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લાલ મરચું પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

ચણા નો લોટ / બેસન ૧ કપ

 

તળવા માટે તેલ

 

રીત:

એક કથરોટ માં ૧/૪ કપ જેટલું પાણી લો.

 

એમાં, મીઠું અથવા સંચળ પાઉડર, હીંગ, ૧ ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ અને લાલ મરચું પાઉડર ઉમેરી, બરાબર મીક્ષ કરી દો.

 

હવે એમાં, થોડો થોડો ચણા નો લોટ ઉમેરતા જઇ, બરાબર મીક્ષ કરતાં જાવ. બહુ કઠણ પણ નહી અને બહુ નરમ પણ નહી એવો લોટ બાંધી લો. એક બાજુ રાખી દો.

 

એક જારા પર થોડું તેલ લગાવી દો.

 

હવે, એક કડાઈમાં તળવા માટે ઊંચા તાપે  તેલ ગરમ કરો.

 

તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે, કડાઈ ઉપર જારો ગોઠવી દો અથવા એક હાથે વડે પકડી રાખો.

 

બાંધેલા લોટમાંથી થોડો લોટ જારા પર મુકી, એક મોટા ચમચા વડે અથવા હથેળી વડે દબાવીને ઘસો, જેથી, જારા ના કાણાઓમાંથી લોટ પસાર થઇ, ગરમ તેલમાં પડશે.

 

પછી, જારા પરથી ચોંટી ગયેલો લોટ કાઢી લઈ, જારો એક બાજુ રાખી દો.

 

બીજા એક જારા વડે, ગરમ તેલમાં પડેલા ગાંઠીયા ને ફેરવો, જેથી, ગાંઠીયા બધી બાજુ બરાબર તળાય જાય.

 

ગાંઠીયા બરાબર કરકરા તળાય જાય એટલે ગરમ તેલમાંથી કાઢી લઈ, કીચન ટીસ્યુ પર રાખી દો.

 

ઠંડા થવા માટે થોડી વાર રાખી મુકો.

 

પછી, તાજા પીરસો અથવા એક એરટાઇટ બરણીમાં ભરી દો.

Preparation time 10 minutes

Cooking time 20 minutes

For 2 Persons

 

Ingredients:

Water ¼ cup

Salt to taste or Black Salt Powder ½  ts

Asafoetida Powder ¼ ts

Oil 1 tbsp

Red Chilli Powder 1 tbsp

Gram Flour / Besan 1 cup

 

Oil for deep frying

 

Method:

 

Take ¼ cup water in a kneading bowl.

 

Add Salt or Black Salt Powder, Asafoetida, 1 tbsp of Oil and Red Chilli Powder. Mix well.

 

Now, add Gram Flour gradually while mixing well. Prepare dough not very stiff, not very soft as well. Keep it a side.

 

Apply little Oil on a slotted spoon.

 

 

Now, heat Oil on high flame for deep frying.

 

 

When Oil is heated, arrange or hold a slotted spoon over heated Oil.

 

Take a fistful of prepared dough on slotted spoon.

 

Now, using a big spoon or your palm, press dough sliding on slotted spoon. Dough will pass through slots of spoon and fall in heating Oil.

 

Then, remove dough stuck on slotted spoon and keep a side.

 

Using another slotted spoon, flip Gathiya in heating Oil to fry well all aroung.

 

When fried well to crispy, remove from heating Oil and keep on a kitchen tissue.

 

Leave for few minutes to cool off.

 

Then, serve fresh or store in an airtight container.

વણેલા ગાંઠીયા / Vanela Gathiya

 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૨ પ્લેટ

 

સામગ્રી :

બેસન ૨૫૦ ગ્રામ

સોડા-બાય-કાર્બ ૧/૪ ટી સ્પૂન

મીઠું ૧ ટી સ્પૂન

હિંગ ૧ ટી સ્પૂન

મરી પીસેલા ૧ ટી સ્પૂન

અજમા ૧ ટી સ્પૂન

તેલ ૧/૪ કપ

તળવા માટે તેલ

 

સાથે પીરસવા માટે :

કઢી (થોડું બેસન મિક્સ કરીને વઘારેલી છાસ)

તળેલા મરચાં

ખમણેલી કોબી / ખમણેલા ગાજર / ખમણેલું કાચું પપૈયું, વઘારેલું અને અધકચરું પકાવેલું

ડુંગળી સમારેલી

 

રીત :

એક નાની વાટકીમાં સોડા-બાય-કાર્બ અને મીઠું લો. એમાં ૧/૪ કપ પાણી ઉમેરો, મિક્સ કરો. એક બાજુ રાખી દો.

 

એક કથરોટમાં બેસન લો. એમાં ૨ ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.

 

હિંગ ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.

 

સોડા-બાય-કાર્બ અને મીઠા સાથેનું પાણી ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઇ જરા કઠણ (એકદમ કઠણ નહીં) લોટ બાંધી લો. બાંધેલો લોટ આશરે ૧૫ મિનિટ માટે રાખી મુકો.

 

પછી, એમાં પીસેલા મરી અને અજમા ઉમેરો અને ૪ થી ૫ મિનિટ માટે એકદમ મસળો. મસળવા દરમ્યાન બાંધેલો લોટ સુકો થતો જતો હોય એવું લાગશે, એટલે મસળવા દરમ્યાન, જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા રહો. અંતે, બાંધેલો લોટ જરા કઠણ અને ભીનાશવાળો હોવો જોઈએ.

 

એક કડાઈમાં ઊંચા તાપે તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મુકો.

 

એક મુઠ્ઠી જેટલો બાંધેલો લોટ, વણવાના પાટલા પર કે કોઈ પણ લાકડાના સપાટ પાટિયા પર લો.

 

લોટને પાટલા પર હળવે હળવે, ધીરે ધીરે, હથેળી વડે વણતા હોવ એવી રીતે ઘસતા ઘસતા હથેળીની એક બાજુ થી સરકાવતા જાવ. આ હથેળીની એક બાજુ થી બહાર આવતો લોટ, આટી ચડેલા સળિયા જેવા આકારનો હશે. આ દરમ્યાન લોટ ચોંટે એવું લાગે તો થોડું તેલ પાટલા ઉપર અને હથેળી ઉપર લગાવો. આવા ટુકડા જેમ જેમ નીકળતા જાય એમ, તરત જ તળવા માટે ગરમ થયેલા તેલમાં નાખી તળી લો. નરમ ગાંઠીયા બનાવવા હોય તો આછા પીળા અને કરકરા ગાંઠીયા બનાવવા હોય તો આછા ગુલાબી થઈ જાય ત્યા સુધી તળો. બધી બાજુ બરાબર તળવા માટે એક કે બે વાર, થોડી વારે તેલમાં ગાંઠીયા ફેરવો.

 

ગાંઠીયા તળાય જાય એટલે તેલમાંથી કાઢીને તરત જ, ગરમા ગરમ  એક સર્વિંગ પ્લેટ માં પીરસો.

 

સાથે પસંદ મુજબ, કઢી, તળેલા મરચાં, વઘારેલા અને અધકચરા પકાવેલ, ખમણેલી કોબી / ખમણેલા ગાજર / ખમણેલું કાચું પપૈયું, સમારેલી ડુંગળી અને ઢીલી લીલી ચટણી પીરસો.

 

ગુજરાતનાં પ્રખ્યાત અને દરેક ગુજરાતીના અતિપ્રિય, વણેલા ગાંઠીયા.

 

Prep.10 min.

Cooking time 10 min.

Qty. 2 Plates

Ingredients:

Gram Flour 250 gm

Soda-bi-Carb ¼ ts

Salt 1 tsContinue Reading

error: Content is protected !!