ગ્રીન ટી / Green Tea

તૈયારી માટે ૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

પીવા માટે નું પાણી ૧ કપ

ગ્રીન ટી ૧ ટેબલ સ્પૂન

મધ ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ ૧/૨

 

રીત :

એક પૅન માં ૧ કપ પીવાનું પાણી લો.

 

પાણી સાથેનું પૅન મધ્યમ તાપે મુકો.

 

પાણી એકદમ ઉકળી જાય એટલે પૅન તાપ પરથી હટાવી લો.

 

ઉકાળેલા ગરમ પાણીમાં ગ્રીન ટી ઉમેરો.

 

પૅન ને ઢાંકી દો. આશરે ૨ મિનિટ માટે રાખી મુકો.

 

૧/૨ લીંબુનો રસ એક સર્વિંગ કપમાં લો.

 

એમાં મધ ઉમેરો.

 

ગ્રીન ટી ના પાણીથી કપ ભરી લો.

 

તરત જ પીરસો.

ધીરે ધીરે ઘૂંટ ભરો.. પૂરેપૂરો સ્વાદ માણો..

Anytime… Green Tea Time…

ખુબ હળવી.. હળવા વજન માટે..

Preparation time 0 minutes

Cooking time 5 minutes

Serving 1

 

Ingredients:

Drinking Water 1 cup

Green Tea 1 tbsp

Honey 1 ts

Lemon ½

 

Method:

Take 1 cup of Drinking Water in a pan.

 

Put the pan with Water on medium flame.

 

When Water is boiled well, switch off flame.

 

Add Green Tea in boiled hot water.

 

Cover the pan with a lid and leave it for 2 minutes.

 

Squeeze ½ Lemon and take juice in a serving cup.

 

Add Honey in Lemon juice in a serving cup.

 

Add prepared Green Tea water from the pan to fill the cup.

 

Serve immediately.

 

Sip Gradually…Taste Fully…

Anytime…Green Tea Time…

Too Light…To Keep Weight in Control…

Too Good…To Have Good Health…

લેમન જિંજર ટી / આદુ લીંબુ ની ચા / Lemon Ginger Tea

 

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૧ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

લેમનગ્રાસ ૩ ટેબલ સ્પૂન

તુલસી ૧૦ પાન

ફૂદીનો ૨૦ પાન

અજમા ના પાન ૨

આદુ ખમણેલો ૧/૨ ટેબલ સ્પૂન

સંચળ ૧ ટી સ્પૂન

મરી પાઉડર ૧ ટી સ્પૂન

લીંબુ નો રસ ૧ ટી સ્પૂન

પાણી ૧ ગ્લાસ

 

રીત :

એક તપેલામાં ૧ ગ્લાસ પાણી લો અને ઉકાળવા મુકો.

 

પાણી ગરમ થાય એટલે એમાં લેમનગ્રાસ, તુલસી ના પાન, ફૂદીનો, અજમા ના પાન અને આદુ ઉમેરો. એકદમ ઉકાળો.

 

એકદમ ઉકળી જાય એટલે તાપ ધીમો કરી, સંચળ, મરી પાઉડર અને લીંબુ નો રસ ઉમેરો. બરાબર મીક્ષ કરો.

 

ગરણીથી ગાળી લો અને એક સર્વિંગ ગ્લાસમાં ભરી લો.

 

તુલસીના ૨-૩ પાન મુકી સજાવો.

 

તાજી અને ગરમ પીરસો.

 

શરદી ખાંસી નો આ છે.. રામબાણ ઈલાજ..

લેમન જિંજર ટી પીઓ..

શિયાળાની કડકડતી ઠંડી ભગાઓ..

 

Prep.5 min.

Cooking time 5 min.

Serving 1

Ingredients:

Lemongrass 3 tbsp

Basil Holy Leaves  (Tulshi) 10

Fresh Mint Leaves 20Continue Reading

error: Content is protected !!