પનીર ઠંડાઈ બોલ / Paneer Thandai Balls / Cottage Cheese Sardai Balls

પનીર ઠંડાઈ બોલ / Paneer Thandai Balls / Cottage Cheese Sardai Balls
 

તૈયારી માટે ૧૦ મિનિટ

બનાવવા માટે ૧૦ મિનિટ

૧૦ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

પુરણ માટે :

કન્ડેન્સ મિલ્ક ૧/૪ કપ

મિલ્ક પાઉડર ૪ ટેબલ સ્પૂન

ઠંડાઈ પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

(મરી, તજ, વરિયાળી, એલચી, કેસર, ખસખસ, મગજતરી ના બી, દળેલી ખાંડ)

 

પડ માટે :

કન્ડેન્સ મિલ્ક ૧/૨ કપ

દૂધ નો માવો ૧/૨ કપ

પનીર ૧/૪ કપ

મિલ્ક પાઉડર ૧ ટેબલ સ્પૂન

 

સૂકા નારિયળ નો રંગીન પાઉડર

 

રીત :

પુરણ માટે :

એક પૅન માં કન્ડેન્સ મિલ્ક લો અને ધીમા તાપે પૅન મુકો.

 

કન્ડેન્સ મિલ્ક જરા ગરમ થાય એટલે એમાં મિલ્ક પાઉડર અને ઠંડાઈ પાઉડર ઉમેરો.

 

પૅન ના તળિયે ચોંટી ના જાય અને બળી ના જાય એ માટે થોડી થોડી વારે હલાવતા રહો.

 

આ મિશ્રણ ઘાટુ થઈ જાય ત્યા સુધી ઉકાળો. પછી એક બાજુ રાખી દો.

 

પડ માટે :

બીજા એક પૅન માં કન્ડેન્સ મિલ્ક લો અને એને ધીમા તાપે ગરમ કરવા મુકો.

 

કન્ડેન્સ મિલ્ક જરા ગરમ થાય એટલે એમાં દૂધ નો માવો, પનીર અને મિલ્ક પાઉડર ઉમેરો.

 

પૅન ના તળિયે ચોંટી ના જાય અને બળી ના જાય એ માટે થોડી થોડી વારે હલાવતા રહો.

 

આ મિશ્રણ ઘાટુ થઈ જાય ત્યા સુધી ઉકાળો. પછી એક બાજુ રાખી દો.

 

બનાવવા માટે :

પુરણ માટે તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી નાના નાના બોલ બનાવો. એક બાજુ રાખી દો.

 

પડ માટે તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી થોડું લઈ એક મોટો બોલ બનાવો. આ બોલને બન્ને હથેળી વચ્ચે હળવેથી દબાવી જાડો ગોળ આકાર આપો.

 

એની વચ્ચે, પુરણ નો બનાવેલો એક નાનો બોલ મુકો. હથેળીની મુઠ્ઠી વાળી લઈ, પુરણ રેપ કરી લઈ, બન્ને હથેળી વચ્ચે ફેરવી, ફરી ગોળ આકાર આપી બોલ બનાવો. એક બાજુ રાખી દો.

 

બોલ બનાવવું સરળ રહે એ માટે જરૂર લાગે તો બન્ને હથેળી પર થોડું ઘી લગાવી લો.

 

આ રીતે બધા બોલ તૈયાર કરી લો.

 

સૂકા નારિયળના રંગીન પાઉડર માં રગદોળી, બધા બોલ કોટ કરી લો.

 

તાજગીભર્યા સ્વાદ માટે તરત જ આરોગો. ઠંડકભર્યા સ્વાદ માટે થોડી વાર માટે ફ્રીજમાં મૂકી દો.

 

રજવાડી સ્વાદ માણો.. નરમ અને સુંવાળા.. પનીર ઠંડાઈ બોલ..

 

Prep.10 min.

Cooking time 10 min.

Servings 10

Ingredients:

For Stuffing:

Condensed Milk ¼ cup

Milk Powder 4 tbsp

Thandai Powder 1 tbsp

(Powdered Black Pepper, Cinnamon, Fennel Seeds, Cardamom, Saffron, Poppy Seeds, Melon Seeds, Sugar)

For Outer Layer:

Condensed Milk ½ cup

Milk Khoya ½ cup

Cottage Cheese ¼ cup

Milk Powder 1 tbsp

Coloured Dry Coconut Powder for garnishing.

Method:

For Stuffing:

Take Condensed Milk in a pan and put it on low flame. When it becomes hot, add Milk Powder and Thandai Powder. Stir it occasionally to avoid burning or sticking at the bottom of the pan. Cook it until it thickens. Keep it a side.

For Outer Layer:

In another pan, take Condensed Milk and put it on low flame. When it becomes hot, add Milk Khoya, Cottage Cheese and Milk Powder. Stir it occasionally to avoid burning at the bottom of the pan. Cook it until in thickens.

For Assembling:

Prepare number of small balls of prepared mixture for Stuffing. Keep a side.

Prepare a big ball of prepared mixture for Outer Layer. Press it lightly between two palms to give flat thick round shape. Put one of prepared small ball for Stuffing in the middle of outer layer. Close it in the palm fist to wrap the stuffing and give it a ball shape rolling between two palms. Apply little Ghee on your palms if needed to make it easy to prepare balls.

Repeat to prepare number of such stuffed balls.

Coat all stuffed balls rolling in Coloured Dry Coconut Powder.

Serve immediately for fresh taste or refrigerate for cold taste.

Enjoy Royal Touch on Your Tongue with Soft and Smooth and Milky…Paneer Thandai Balls…

1 Comment

  • Krishna Kotecha

    April 1, 2019 at 9:13 PM Reply

    Very colourful

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!