જુવાર ની ધાણી ના પિઝા / Popped Sorghum Pizza

જુવાર ની ધાણી ના પિઝા / Popped Sorghum Pizza

તૈયારી માટે ૫ મિનિટ

બનાવવા માટે ૫ મિનિટ

૪ સર્વિંગ

 

સામગ્રી :

પિઝા બેઝ માટે :

ગોળ ૧/૨ કપ

લાલ મરચું પાઉડર ચપટી

ચીલી ફલૅક્સ ચપટી

ઓરેગાનો ચપટી

તેલ ૧ ટી સ્પૂન

જુવાર ની ધાણી ૨ કપ

 

પિઝા સૉસ માટે :

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

લસણ સમારેલું ૧/૨ ટી સ્પૂન

ડુંગળી સમારેલી ૧

ટોમેટો પ્યૂરી ૧ કપ

ટોમેટો કેચપ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ચીલી સૉસ ૧ ટી સ્પૂન

કૉર્ન ફ્લૉર સ્લરી ૧ ટી સ્પૂન

ચીલી ફલૅક્સ ૧/૨ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧/૨ ટી સ્પૂન

મીઠું સ્વાદ મુજબ

 

ટોપીંગ માટે :

માખણ ૧ ટેબલ સ્પૂન

ડુંગળી સમારેલી ૧

કેપ્સિકમ સમારેલા ૧

મીઠું સ્વાદ મુજબ

ચીલી ફલૅક્સ ૧ ટી સ્પૂન

ઓરેગાનો ૧ ટી સ્પૂન

ચીઝ ખમણેલું ૧ ટેબલ સ્પૂન

ઓલિવ કાપેલા અડધા ટુકડા

 

રીત :

પિઝા બેઝ માટે :

એક નોન-સ્ટિક પૅન ધીમા તાપે ગરમ કરો.

 

એમાં ગોળ મુકો. ગોળ ઓગળવા લાગે એટલે તેલ, લાલ મરચું પાઉડર, ચીલી ફલૅક્સ અને ઓરેગાનો ઉમેરો.

 

ધીરે ધીરે હલાવો.

 

મિશ્રણ ઘાટુ થઈ થાય એટલે તાપ પરથી પૅન હટાવી લો.

 

હવે, એમાં જુવાર ની ધાણી ઉમેરો.

 

તૈયાર થયેલા મિશ્રણને પિઝા મોલ્ડમાં ગોઠવો અને બધા મોલ્ડ ઠંડા થવા રાખી મુકો.

 

પછી, મોલ્ડમાંથી કાઢી લો. પિઝા બેઝ તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

પિઝા સૉસ માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો.

 

એમાં સમારેલું લસણ અને ડુંગળી ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે એમાં ટોમેટો પ્યૂરી, ટોમેટો કેચપ, ચીલી સૉસ અને કૉર્ન ફ્લૉર સ્લરી ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

હવે, એમાં ચીલી ફલૅક્સ, ઓરેગાનો અને મીઠું ઉમેરો. બરાબર મિક્સ કરો.

 

મિશ્રણ ઘાટુ થઈ જાય ત્યા સુધી હલાવતા રહો.

 

પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો. પિઝા સૉસ તૈયાર છે. એક બાજુ રાખી દો.

 

ટોપીંગ માટે :

એક પૅન માં ધીમા તાપે માખણ ગરમ કરો.

 

એમાં સમારેલી ડુંગળી અને કેપ્સિકમ ઉમેરો અને સાંતડો.

 

સાંતડાઈ જાય એટલે એમાં મીઠું ઉમેરો અને બરાબર મિક્સ કરો.

 

પછી, તાપ પરથી પૅન હટાવી લો. ટોપીંગ માટેનું મિશ્રણ તૈયાર છે, એક બાજુ રાખી દો.

 

પિઝા બનાવવા માટે :

એક પિઝા બેઝને એક સર્વિંગ પ્લેટ પર લો.

 

એની ઉપર તૈયાર કરેલો પિઝા સૉસ લગાવો.

 

એની ઉપર તૈયાર કરેલું ટોપીંગ માટેના મિશ્રણનું થર પાથરી દો.

 

એની ઉપર ચીલી ફલૅક્સ, ઓરેગાનો અને ખમણેલું ચીઝ છાંટી, ઓલિવ ના થોડા ટુકડા ગોઠવી દો.

 

બનાવીને તરત જ પીરસો.

 

અનોખી સ્ટાઇલ ના પિઝા, પોપ્પી, મીઠા અને મસાલેદાર પિઝા.

Preparation time 5 minutes

Cooking time 5 minutes

Servings 4

 

Ingredients:

For Pizza Base:

Jaggery ½ cup

Red Chilli Powder Pinch

Chilli Flakes Pinch

Oregano Pinch

Oil 1 ts

Popped Sorghum 2 cup

For Pizza Sauce:

Butter 1 tbsp

Garlic chopped ½ ts

Onion chopped 1

Tomato Puree 1 cup

Tomato Ketchup 1 tbsp

Chilli Sauce 1 ts

Corn Flour Slurry 1 ts

Chilli Flakes ½ ts

Oregano ½ ts

Salt to taste

For Topping:

Butter 1 tbsp

Onion chopped 1

Capsicum chopped 1

Salt to taste

Chiili Flakes 1 ts

Oregano 1 ts

Cheese Shred 1 tbsp

Olives cut halves 5-7

Method:

For Pizza Base:

Pre-heat a non-stick pan on low flame. Add Jaggery. When it starts to melt. Add Oil, Red Chilli Powder, Chilli Flakes and Oregano. Stir slowly. When it thickens, remove the pan from the flame. Add Popped Sorghum. Set in Pizza Mould and leave it to cool down. Then, unmould it. Keep it a side..

 

For Pizza Sauce:

Heat Butter in a pan on low flame. Add chopped Garlic and Onion. When sautéed, add Tomato Puree, Tomato Ketchup, Chilli Sauce and Corn Flour Slurry. Mix well. Add Chilli Flakes, Oregano and Salt. Mix well. Stir it until it thickens. Remove the pan from the flame. Keep it a side.

 

For Topping:

Heat Butter in a pan on low flame. Add chopped Onion and Capsicum. When sautéed, add Salt and mix well. Remove the pan from the flame.

 

For Assembling:

Take Pizza Base on a serving plate.

 

Apply prepared Pizza Sauce spreading on the top surface of it.

 

Spread prepared Topping all over it.

 

Sprinkle Chilli Flakes, Oregano and Cheese Shred. Arrange Olives halves.

 

Serve immediately after assembling.

 

Splendid Style of Pizza…

 

Poppy Sweetie and Spicy…

 

Popped Sorghum Pizza…

2 Comments

 • Pratima Lakhani

  December 14, 2019 at 10:40 PM Reply

  What is sorghum, please?

  • Krishna Kotecha

   July 3, 2020 at 1:28 PM Reply

   Sorghum means juvar

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!